יופחתו משמעותית קנסות כספיים בסך 48 מיליון שקל, שהטיל המשרד להגנת הסביבה על החברות קוקה קולה, טמפו, יפאורה, מי עדן ושופרסל, בגין אי עמידה ביעדי איסוף בקבוקים בשנת 2016. זאת לאחר שבית משפט השלום בירושלים קיבל חלקית אתמול את ערעור החברות שטענו כי נתוני האיסוף היו גבוהים מאלו שהתבסס עליהם המשרד לאיכות הסביבה ובגינם הטיל עליהם קנס.

השופט אוהד גורדון הכיר בכך שיש לכלול בנתוני האיסוף ל-2016 גם את נתוני האיסוף שבוצעו על ידי החברה החיצונית דניאלי בסביבה, שכן ב-2017 הכיר המשרד בנתוני דניאלי כחלק מנתוני עמידה ביעד של חברות המשקאות. אלה מעריכות כי לפי הנתונים החדשים יפחת הקנס משמעותית. חברות המשקאות אף צפויות לערער לטובת הפחתה מלאה של יתרת העיצומים.
1 צפייה בגלריה
מיחזור בקבוקים. אילוסטרציה
מיחזור בקבוקים. אילוסטרציה
מיחזור בקבוקים. אילוסטרציה
העיצומים הכספיים הוטלו על חברות המשקאות לאחר שהמשרד להגנת הסביבה מצא לטענתו כי תאגיד המיחזור אל"ה שבבעלות החברות אסף רק 44% מהבקבוקים. זאת כאשר על פי הוראות חוק הפיקדון, נדרשים יצרנים ויבואנים של מיכלי משקה גדולים (ליטר וחצי ומעלה) לעמוד ביעד איסוף של 55% מסך מכלי המשקה הגדולים ששווקו על ידם באותה השנה.
בהתאם לחוק, יצרן או יבואן שלא יעמוד ביעדי האיסוף, ישלם 60 אגורות על כל מיכל שלא אסף בהתאם ליעד. כאמור, בית המשפט קיבל כעת את טענות חברות המשקאות כי המשרד שגה כאשר לא זקף לזכותן חלק מנתוני איסוף מיכלי משקה שהובאו בפניו. כאשר אותם נתונים ממש הוכרו לטובת החברות בשנים אחרות.
בית המשפט קבע כי ההסברים שניתנו על ידי המשרד להגנת הסביבה בנושא אינם משכנעים ואינם מבוססים, וכי החלטתו לוקה בחוסר סבירות שכזה שאינו מאפשר את הותרתה של החלטתו על כנה. החלטתו של בית המשפט מובילה לכך ששיעור איסוף מיכלי המשקה בשנת 2016 על ידי החברות היה 51%, גבוהה מזה שיוחס להן על ידי המשרד להגנת הסביבה.
את חברות המשקאות ייצגו עוה"ד יגאל קווה, שלמה מנחם ובר הולנדר, ממשרד גולדפרב זליגמן.