הקלות דרמטיות ביחס לאכיפת עבירות תכנון ובנייה ביישובים ערבים ודרוזים. היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, ושר המשפטים, אבי ניסנקורן, עדכנו את מדיניות האכיפה ביחס לעבירות בניה בלי חוקיות בהיקף גדול מאוד הקיימת בישובים הערבים והדרוזים במדינת ישראל.
מנדלבליט מדגיש כי אין בכך ביטול החוק ("חוק קמיניץ") שהקשה ידיו על עבירות הבניה במיגזרים אלה, או בהקפאת האכיפה באופן כללי, "אלא בעדכון מדיניות האכיפה. זאת, באופן שתינתן הקלה ביחס לבתים ישנים מאוכלסים אשר אינם מסכנים תכנון, לגביהם מוסכם כי הם יירדו לתחתית סדר הקדימויות באכיפה המדינתית ולגביהם המדינה לא תפעל באמצעות מנגנון הקנסות המינהליים"
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
2 צפייה בגלריה
הריסות של בנייה לא חוקית בטייבה
הריסות של בנייה לא חוקית בטייבה
הריסות של בנייה לא חוקית בטייבה
(צילום: חסן שעלאן)
במכתב ששלח המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי), ארז קמיניץ, לשר המשפטים, נאמר כי בהמשך לבקשתו של השר מגורמי המקצוע במשרד המשפטים, התקיימו לאחרונה ישיבות עבודה עם נציגי החברה הערבית והדרוזית ועם נציגי המגזר החקלאי, הן ביחס למקרים קונקרטיים שדרשו מענה מקצועי והן ביחס להיבטי האכיפה באופן כללי.
בסופו של ההליך גיבשו גורמי האכיפה, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, עדכון למדיניות האכיפה. עד לתאריך 31.12.2022 לא יינקטו הליכים להטלת קנסות מינהליים לפי החוק ביחס לבניה ישנה למגורים, כלומר ביחס לבנייה המשמשת בפועל למגורים, ושהשימוש האסור בה החל לפני 1.1.2018, וזאת בכפוף לתנאים אלו:
  1. לא מדובר בבנייה על קרקע מוגנת, למעט קרקע חקלאית; היינו הבנייה לא נמצאת על תשתיות לאומיות, סביבה חופית, גן לאומי, שמורת טבע או שטחים ציבוריים פתוחים.
  2. לא מתנהלים לגבי המבנה הליכי אכיפה, למעט אכיפה לפי תקנות העבירות המינהליות, ובכלל זה, המבנה לא סומן להריסה על ידי מוסד התכנון.
2 צפייה בגלריה
ארז קמיניץ
ארז קמיניץ
המשנה ליועמ"ש, ארז קמיניץ
(צילום: אלכס קולומויסקי)
מדיניות האכיפה ביחס לשימושי פעילות לא חקלאית (פל"ח) במגזר החקלאי:
  1. הפעילות האכיפתית לפי חוק התכנון והבנייה נגד מבנים הנמצאים בחלקה א' בנחלות המושבים, אשר ניתנים להסדרה בשל צמידות הדופן שלהם לחלקת המגורים, תמוקם בתחתית סדר העדיפויות של האכיפה המדינתית, וזאת בכפוף לנקיטת פעולות הסדרה ע"י בעל הנחלה ובכפוף לתנאים נוספים. מדיניות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2022.
  2. רשות מקרקעי ישראל תקים צוות עבודה מצומצם שיבחן עדכון של רשימת השימושים המותרים להשכרה במסגרת הפעילות הלא חקלאית.
  3. רשות מקרקעי ישראל תעלה הצעת החלטה לפני מועצת מקרקעי ישראל, אשר תכלול הקלות שונות הנוגעות לתשלום דמי שימוש עבור תקופת העבר במסגרת הסדרה יזומה של השימושים הלא מוסדרים בנחלה (למעט בתביעות מתנהלות), וזאת לתקופה מוגבלת.
שר המשפטים, אבי ניסנקורן: "המצב הקיים יצר חוסר התאמה בין מדיניות הקנסות והריסת בתי המגורים לבין המצב התכנוני החסר ומצוקת הדיור הממשית בחברה הערבית והדרוזית. גם בעניין השטחים החקלאיים נוצרה בעיה דומה.
"מדובר בסוגיה מורכבת שדרשה פתרון מאוזן ואחראי. אני מברך על ההסדר הצודק שגובש. אנו מבשרים היום על הקלה במדיניות האכיפה תוך האצת פעולות התכנון וההסדרה ארוכות הטווח, כדי להבטיח שהן היישובים והן המגזר החקלאי יוכלו להתפתח כראוי וכחלק ממדיניות התכנון הלאומית".
פרסום ראשוני: 11:29 , 12.11.20