דב קוטלר, מנכ"ל בנק הפועלים בדרך לסגור את פרשת חקירת העלמות המס של הבנק מול רשויות המס האמריקניות. הבנק צפוי לחתום על כתב אישום נדחה עם משרד המשפטים האמריקני המתייחס לפעילות הבנק ועסקיו מול לקוחותיו האמריקנים.
כתב אישום נדחה הוא בעצם הסדר שבו החבה מודה והקנס נקבע מראש. זה הליך שנועד לתת תמריץ לחברות להגיע להסדרי פשרה עם הרשויות במקום להכחיש ולנהל הליך ממושך.
1 צפייה בגלריה
(צילום: גדי דגון)
בבנק הפועלים דיווחו היום כי בהתאם לאינדיקציות הנוכחיות שהתקבלו מהצוותים המטפלים בחקירה מטעם כל אחת מהרשויות האמריקניות על מנת לסיים את החקירות קבוצת הבנק תידרש לשלם סכום כולל של 870 מיליון דולר (כשלושה מיליארד שקל).
בעקבות זאת צפוי הבנק להגדיל ברבעון הרביעי של השנה את סכום ההפרשה בקשר עם החשיפה הנובעת מהחקירה בסכום של 897 מיליון שקל (259 מיליון דולר) שיתווסף לסכום של 611 מיליון דולר שכבר הופרש. בסך הכול יפריש הבנק ברבעון הרביעי כמיליארד שקל, 897 מיליון שקל כאמור ועוד 103 מיליון שקל לפרשת פיפ"א.
בכל הנוגע לפרשת פיפ"א, הקשורה לכתבי אישום שהוגשו נגד בכירים בארגון הכדורגל, אחרונה קיימו בבנק משא ומתן אינטנסיבי לגבי תנאים של הסדר מוסכם שכפוף לאישורו הסופי מול משרד המשפטים האמריקני יביא לסיום החקירה גם בעניין זה. התנאים שנקבעו כוללים תשלום של 103 מיליון שקל כאמור, שיופרש גם הוא בדוחות הרבעון הרביעי, והסכם בדבר אי העמדה לדין ואי הכללת אישום פלילי כנגד קבוצת הבנק.
עוד חושף בנק הפועלים כי לפי דרישת המפקחת על הבנקים חדוה בר, החליט דירקטוריון הבנק להקים ועדה בלתי תלויה, בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס פרופ' יורם דנציגר שתבדוק את התהליכים הניהלויים ותהליכי הבקרה שאפשרו את המעשים נשוא פרשת המס האמריקנית בכללותה, תוך התייחסות להיבטי ממשל תאגידי והתנהלות ההנהלה הבכירה והדירקטוריון ובהקשר זה תגבש לפי הצורך המלצות.
בנוסף, ובשים לב להליכים משפטיים תלויים ועומדים בנוגע לחקירות הרשויות האמריקניות, ובכלל זה בקשה לאישור תביעה נגזרת ובקשה לגילוי מסמכים לפני תביעה נגזרת, החליט דירקטוריון הבנק שהוועדה גם תבחן האם טובת הבנק מצדיקה נקיטת הליכים או צעדים אחרים כלפי כל צד שלישי או הגעה להסדרים אחרים. הוועדה תגבש המלצות על רקע מכלול הנסיבות, ותגיש המלצותיה לדירקטוריון הבנק. הועדה תחל בעבודתה עם תום החקירות ולאחר אישור ההסדרים המוסכמים עם הרשויות האמריקניות.