צפו: הכלכלה בצל הקורונה
(צילום: משי בן עמי)

בנק הפועלים, בניהולו של דב קוטלר, הוא הבנק הראשון שכבר מתחיל לכמת את הפסדי משבר הקורונה, לפחות לשלב זה. הבנק, שפרסם הבוקר (ה') את הדו"חות הכספיים ל-2019 שכללו הפרשה של כמיליארד שקל בגין פרשת העלמות המס ללקוחות אמריקנים ופרשת השחיתות ב-FIFA, סיים את השנה עם רווח נקי של 1.8 מיליארד שקלים.
אלא, שהרווח הזה כבר כולל הפרשה נוספת בגין הפסדי אשראי בשל המשבר, שהשפעתה על הרווח הנקי היא בהיקף של 450 מיליון שקל, כשעיקר התוספת היא "בגין מספר לווים הקשורים לענפים שנפגעו עד עתה באופן משמעותי מהמשבר או מנגזרותיו בשווקים השונים (בעיקר אנרגיה, תעופה ותיירות)". בבנק לא מוסרים מי הלווים, אך לפי הערכות מדובר בין היתר בקבוצת דלק של יצחק תשובה ורשת המלונות פתאל.
בפועלים מוסרים עוד כי "אירועים אלה עלולים להביא להרעה מהותית בפעילות המשק בישראל אליו חשופה פעילות הבנק וקיימות וצפויות השלכות על עסקי הבנק, לרבות בגין עליה בסיכון האשראי וקשיי נזילות של לווים ובגין ההאטה בפעילות הכלכלית.
2 צפייה בגלריה
כספומט של בנק הפועלים
כספומט של בנק הפועלים
כספומט של בנק הפועלים
(צילום: shuttertstock)
"כמו כן, להורדת ריביות לזמן קצר על-ידי הבנקים המרכזיים, אלה שהתרחשו והורדות נוספות שעשויות להתבצע, קיימת השפעה על קיטון בהכנסות המימון והריבית העתידיות של הבנק בטווח הקצר. היקפן של השלכות אלה תלוי בין היתר בהיקף התפשטות הנגיף, בתגובת הממשלות והשווקים ובהתמשכות האירוע, ולפיכך לא ניתן עדיין לאמוד ולכמת את השפעתן העתידית".
2 צפייה בגלריה
מנכ"ל בנק הפועלים, דב קוטלר
מנכ"ל בנק הפועלים, דב קוטלר
מנכ"ל בנק הפועלים, דב קוטלר
(צילום: גדי דגון)
בפועלים הוסיפו כי "לא ניתן להעריך בשלב זה את מלוא השפעות אלו והיקפן, וזאת בשל אי ודאות בקשר עם משך אירוע התפשטות הנגיף, צעדים שינקטו, עוצמתם וכן אי-ודאות באשר להשפעות הנגזרות על הפעילות המשקית, מגמות בשוקי ההון וצעדים פיננסים שונים שינקטו על ידי ממשלות ורגולטורים בנושא".
עוד מסרו כי "הבנק נוקט צעדים להתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה, בשים לב להנחיות רגולטוריות בנושא, ונערך במספר מישורים לרבות המשך מתן שירותים ללקוחותיו בסניפים ובערוצים נוספים ושמירה על המשכיות עסקית בתרחישים שונים. במטרה לשמור על בטיחות עובדיו, צומצמה מתכונת העבודה בבנק בהתאם להוראות הרגולטוריות".