המאבק של תושבי המושב היוקרתי: החלטה שהתקבלה באחרונה על ידי ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז נוגעת לסכסוך ארוך שנים בין התושבים הוותיקים במושב מזור שבמרכז הארץ לתושבי שכונת ההרחבה. הוועדה הורתה לוועד המושב, המצוי במועצה האזורית חבל מודיעין על כביש לוד-פתח תקווה, שלא לחבר דרך חקלאית לשכונת ההרחבה, לאחר שהתברר כי דרך העפר משמשת לתנועת כלי רכב פרטיים.
ההחלטה ניתנה במסגרת הליך משפטי שהתנהל בין ועד המושב והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לבין מספר תושבים המתגוררים בשכונת ההרחבה, ושדרך העפר מתחברת לרחוב הרקפות בשכונה, שהוא רחוב מגורים סלול בסמוך לחלקות שבבעלותם. לטענת התושבים, שהגישו את הערר באמצעות עוה"ד נעם קולודני ועמוס אילן, מומחים בדיני תכנון ובנייה ממשרד קולודני ושות', דרך זו משמשת בפועל להפחתת העומס בסמוך לנחלות הוותיקות על חשבונם.
2 צפייה בגלריה
מושב מזור
מושב מזור
מושב מזור
(צילום: דנה קופל)
על פי טענותיהם, דרך העפר, שמטרתה המוצהרת על ידי המושב הייתה לצורך מעבר כלים חקלאיים בלבד, נועדה, למעשה, להסית את תנועת המכוניות מהרחוב הראשי - ובכך להקל על תושבי הנחלות הוותיקות. עוד נטען בערר כי התוצאה הייתה שבדרך העפר נוסעים באופן חופשי כלי רכב פרטיים, ציבוריים ומסחריים. לטענת תושבי ההרחבה, ועד היישוב פתח את הדרך ב-2014 ללא היתר, ומאז קידם הוצאת היתר לדרך חקלאית.
עוד נטען כי "אילו היה מדובר בדרך לשימוש חקלאי, ברור שלא היה כל צורך לחברה לשטח ההרחבה במושב, ממנו לא נכנסים ולא יוצאים כלי רכב חקלאיים לשטחים החקלאיים של המושב". בדיון בוועדת הערר, בראשות היו"ר רונית אלפר, נטען מטעם מושב מזור כי מדובר בדרך שאינה מצריכה היתר: "יש שם איזושהי דרך עפר, אני לא יודע כמה עשרות שנים היא נמצאת. הם התחילו בשנת 2014 אבל כדי שהדברים יהיו מסודרים נעשה הליך מסודר ואמרו 'ניתן לזה היתר'. אין סלילה של דרך, ואין שום דבר שמחייב היתר, אבל כדי להיות יותר צדיקים מהאפיפיור עשינו שם היתר", כך לשון הפרוטוקול. עוד נטען: "אנחנו מדברים אך ורק על כלים חקלאיים ותו לא".
מנגד, מטעם התושבים נטען כי "התכלית של הדרך החקלאית הזאת היא להסיט את כל התנועה להרחבה, שתיסע ישר בדרך הזאת להרחבה". עו"ד קולודני ציין בדיון כי "ישנם אמנם תושבים שמעוניינים באפשרות של תנועה ישירות להרחבה, ויכול להיות שזו שאיפה לגיטימית, אך צריך לעשות את זה כמו שצריך". על פי נתוני רשות המיסים, נכסים במושב נמכרו בשנה האחרונה בסכום ממוצע של כ-4.5 מיליון שקל.

"תוואי דרך שאינו מסומן בתב"ע"

ועדת הערר קבעה פה אחד כי מדובר בתוואי דרך שאינו מסומן בתוכניות בניין העיר (תב"ע) החלות על המושב, וכי הדרך החקלאית שאותה ביקש המושב להכשיר במסגרת היתר הבנייה עוברת בנחלות שבתחום המושב. עוד נקבע כי "הוצאת היתר הבנייה לסלילת הדרך כהיתר תואם תוכנית נעשתה ללא שיתוף הציבור ומבלי שניתנה לציבור הזדמנות להגיש התנגדות לתוואי הדרך ולהשמיע את טענותיו בעניין זה".
ועדת הערר ציינה עוד כי בפני הוועדה המקומית הוצג מצג שגוי כאילו תוואי הדרך שנועד למעבר כלים חקלאיים לא נועד לעבור באזור המגורים. הוועדה החזירה את התיק לוועדה המקומית על מנת שתפעל בדרך התכנונית לחיבור הדרכים.
2 צפייה בגלריה
עו"ד נועם קולודני
עו"ד נועם קולודני
עו"ד נועם קולודני
(צילום עצמי)
לדברי עוה"ד קלודני ואילן, מדובר בהחלטה שתהיה לה השפעה על מושבים רבים במרכז. "דרכי עפר או דרכים חקלאיות מהסוג שדובר במושב מזור ניתן למצוא בעשרות ישובים יוקרתיים בכל הארץ. מושבים, קיבוצים וקבוצות תושבים בעלי אינטרסים תחבורתיים ביישובים אלה נוהגים פעמים רבות בניגוד לדין, לפרוץ או לחסום דרכים, או לאפשר שימוש בהם שלא במסגרת חוקי התכנון והבנייה, תוך עשיית דין עצמי וגרימת נזק ומטרד לתושבים אחרים. מדובר בהחלטה שמשקפת גם מבחן מהותי וגם מבחן מנהלתי, ואנו מברכים על תוצאתה".
מהמועצה האזורית חבל מודיעין נמסר בתגובה: "לבקשת תושבי וחקלאי מזור אישרה הוועדה המקומית חיבור של דרך עפר היקפית קיימת לשכונת ההרחבה. חיבור זה נועד לאפשר לכלים החקלאיים להגיע לשדות הצמודים לשכונת ההרחבה מבלי לנוע בכבישי המושב הפנימיים. לאחר שהוגש ערר בנושא זה על ידי מספר תושבי ההרחבה, אשר גרים בצמידות לחיבור שאושר, החליטה ועדת הערר שלא לאשר את החיבור המבוקש בלבד. הנושא נמצא בבירור ובטיפול גורמי הוועדה המקומית".