חברת האנרגיה האמריקנית נובל אנרג'י הזהירה לאחרונה את המדינה שאם תכפה עליה לוותר על זכות הווטו על מכירת גז ממאגר תמר, היא תגרור את המדינה לבוררות בינלאומית. כך נודע ל"כלכליסט".
הבוררות, אם תהיה כזו, תתקיים במדינה זרה, שם ינסו האמריקנים לשכנע צוות בלתי תלוי שהרגולציה החדשה של מדינת ישראל פוגעת בה מסחרית, ולכן יש לבטלה, או לכל הפחות להוביל לפיצוי כלשהו תחת הנימוק של "פגיעה באינטרסים מסחריים". בוררות שכזו עלולה לקחת שנים ולעקר בינתיים כל ניסיון לבצע שינוי במשק, בוודאי במציאות בה יש תמימות דעים בין משרדי הממשלה ששיטת המכירה של הגז למשק היא עוול צרכני שהם חייבים להתערב בו.
האזהרה הונחה על השולחן במסגרת השיחות שחברות הגז ניהלו מול רשות התחרות, משרד האנרגיה ומשרד המשפטים, בנוגע ליכולת של החברות למנוע מכירת גז תוך הטלת וטו אם אין הסכמה בין החברות על זהות הלקוח והתמחור.
ביום שני האחרון הודיעה רשות התחרות כי נובל אנרג'י ודלק קידוחים לא יכולות לבלום מכירת גז ממאגר תמר לחברת החשמל. ברשות דורשים שהשותפות במאגר יתקנו את ההסדרים ביניהן באופן שיסיר את הטלת הווטו על מכירת גז. אם הצדדים לא יגיעו להסכמות, המדינה תתערב ותכפה מכירה סלקטיבית.
למרות האזהרות של נובל, משרדי האנרגיה, המשפטים ורשות התחרות, הקציבו לבעלי מאגר תמר חודש לאשר ביניהם מנגנון מכירה ללא זכויות וטו של המחזיקות העיקריות שם ‑ ישראמקו (28.75%), נובל אנרג'י (25%) ודלק קידוחים (22%). אחרת, המדינה תחליט עבורם מה תהיה מסגרת התחרות הראויה למשק.
עבור הלקוחות מדובר בבשורות טובות שיאפשרו להם לרכוש גז במחיר זול יחסית. ככל שחברת החשמל תיהנה מהרגולציה החדשה, תעריף החשמל עשוי לרדת בכמה אחוזים במהלך העשור.

מציאות חדשה

אולם מעבר לחוזה הנקודתי הזה, עצם ההחלטה של המדינה מבשרת על מציאות חדשה עבור השחקנים בשוק הגז. המשמעות המיידית היא שאף צד כבר לא מחויב לחכות להסכמת החברים לפני חתימה על הסכם חדש, ומסגרת המשחק החדשה היא שכל אחד דואג לעצמו.
נובל אנרג'י, שמחזיקה 25% מהמאגר, הופכת משותפה רשמית לסוג של קבלנית משנה שרק מתפעלת את המאגר, מבלי שתהיה לה שליטה מלאה על למי מוכרים, ובאיזה מחיר. מציאות כזאת עלולה לדרבן אותה למכור את חלקה שם. עבור דלק קידוחים מדובר בבשורות רעות בטווח הארוך ‑ החוזה הנוכחי של חברת החשמל אולי יפגע מעט בהכנסות שלה בטווח הקצר (במקום למכור מלווייתן, שם היא מחזיקה 45%, היא תמכור מתמר, שם היא מחזיקה 22% בלבד), אבל דלק קידוחים בכל מקרה אמורה לצאת מתמר בשנה הבאה מכוח מתווה הגז, כך שהיא לא תסבול מהיעדר הכנסות לאורך זמן.
המשמעות העיקרית עבור דלק קידוחים היא שלטווח ארוך, כל חוזה שהשותפות במאגר תמר ישיגו בהכרח יבוא על חשבון מכירת גז ממאגר לווייתן. דלק כבר פרסמה לבורסה ביום שלישי שהיא "פועלת למכירת גז בנפרד", כלומר כל גוף ביחס לחלקו. הדיווח הזה היה מפתיע, משום שבדיוני מתווה הגז דלק נלחמה בציפורניה נגד מכירה בנפרד. למען הסר ספק, מכירה בנפרד, כלומר כל גוף ביחס לחלקו, היתה מייצרת כבר לפני כמה שנים תחרות מרובת שחקנים במשק.
מי שעוד עלולה לסבול מההחלטה החדשה היא אנרג'יאן היוונית, שמחזיקה במאגרי כריש ותנין. אנרג'יאן שיווקה גז למשק במחיר של 4 דולר ליחידת חום ‑ עשרות אחוזים פחות מהמחיר של תמר או לווייתן. אחרי הרגולציה החדשה הם עלולים להתחבר לחוף בקיץ 2021, ולגלות שניצבת בפניהם תחרות קשה. מי שירוויחו מהתחרות הם הצרכנים והמשק המקומי.
נובל אנרג'י סירבה להגיב לידיעה.