בשורות למי שכבר דחו החזר הלוואות בגין משבר הקורונה, וגם למי שנטלו הלוואות ויבקשו לדחותן רק בעת הקרובה. בנק ישראל מגבש מתווה חדש, לפיו לווים המצויים בקשיים כלכליים - שכבר הורשו לדחות את החזרי ההלוואות, כולל משכנתאות, מחודש מרץ עד לסוף חודש ספטמבר - יוכלו להאריך את דחיית ההחזר עד ל-1 בינואר 2021, כלומר לעוד שלושה חודשים.
כמו כן, מי שטרם ביקשו דחייה של החזרי הלוואות הרגילות והמשכנתאות, יוכלו לבקש מחודש אוקטובר ועד סוף חודש דצמבר דחייה למשך חצי שנה. המשמעות: מי שיבקש דחיית הלוואה ב-31 בדצמבר יוכל לדחות את החזרי ההלוואות עד ל-30 ביוני 2021. עד כה, הותר להצטרף לתוכנית הדחייה רק עד לחודש אוקטובר למי שטרם ביקש את דחיית החזרי ההלוואות.
1 צפייה בגלריה
כסף
כסף
מי שטרם ביקש דחייה, יוכל לבקש זאת מחודש אוקטובר למשך חצי שנה. אילוסטרציה
(צילום: Shutterstock)
מי שכבר ביקש במהלך השנה לדחות את ההחזרים של הלוואות צרכניות רגילות לכל היותר עד סוף חודש ספטמבר, יוכל לדחות כעת את ההחזר עד לסוף חודש דצמבר השנה. עד כה, התאפשרה הדחייה לחצי שנה נוספת, לכל היותר עד דצמבר 2020, רק במשכנתאות.
המתווה יסוכם סופית למחרת יום הכיפורים, וישנה את המצב הנוכחי לפיו חלק מהלווים היו נדרשים לחזור לשלם כבר בשבועות הקרובים, תוך כדי הסגר, את החזר הלוואותיהם. בנק ישראל יפרסם את ההוראות החדשות מיד לאחר סיכום המתווה עם הבנקים עד ה-30 בחודש.
יצוין כי דחיית החזר ההלוואה גוררת תשלומי ריבית והצמדה למדד ומייקרת את ההלוואה כולה, ולכן יש לשקול היטב את ההיתר של בנק ישראל והבנקים - ולבקש את הדחייה רק במקרה של קשיים כלכליים שמקשים על הלווה להחזיר את ההלוואה בעת משבר הקורונה.