מחירי הדירות עלו בחודשים יוני-יולי השנה באחוז, ובכך השלימו עלייה שנתית של 2.9%. כך מפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). על פי הנתונים, מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אלה לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי 2020 - יוני 2020, נמצא כי מחירי הדירות עלו באחוז אחד ובכך השלימו עלייה של 2.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יוני 2019 - יולי 2019).
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים יוני 2020 - יולי 2020 לעומת החודשים מאי 2020 - יוני 2020, נמצאו עליות מחירים במחוזות: ירושלים (2.2%), חיפה (1.9%), תל אביב (1.3%), דרום (0.7%) וצפון (0.4%); לעומתם מחוז מרכז נותר ללא שינוי.
3 צפייה בגלריה
בניית דירות חדשות
בניית דירות חדשות
בניית דירות חדשות
(צילום: Shutterstock)
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, יוני 2020 - יולי 2020 לעומת יוני 2019 - יולי 2019, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות כאשר הבולטות שבהם היו במחוזות: תל אביב (4.2%), מרכז (2.9%), ירושלים (2.3%) ודרום (1.3%).
במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם ירדו בחודשים יוני 2020 - יולי 2020 לעומת מאי 2020 - יוני 2020 ב-1.3% ובכך השלימו ירידה של 3.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יוני 2019 - יולי 2019). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 44.9% בהשוואה ל-40.2% בתקופה הקודמת (מאי 2020 - יוני 2020).

מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי

בתוך הסערה הכלכלית הפוקדת את המדינה - מדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט נותר ללא שינוי.
ירידות מחירים בולטות נרשמו רק מסיבות עונתיות בסעיפי הלבשה והנעלה (2.2%), פירות טריים (1.2%) ומחירי התקשורת (1%), כנראה בחסות משבר הקורונה ומבצעים הנערכים בתחום.
עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי התרבות והבידור (1.9%) - בחודש שבו נפתח התחום לעומת החודשים הקודמים. הירקות הטריים התייקרו מסיבה עונתית בשיעור של 1.2%.
3 צפייה בגלריה
אנשים קונים בסופרמרקט
אנשים קונים בסופרמרקט
אנשים קונים בסופרמרקט
(צילום: דנה קופל)
האינפלציה השלילית נמשכת: מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.6% ובשנים עשר החודשים האחרונים (אוגוסט 2020 לעומת אוגוסט 2019) ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.8%.
יצוין שהיעד השנתי לאינפלציה שקבעה הממשלה בשנים האחרונות הוא 1% עד 3% והוא נקרא "יעד יציבות מחירים". היעד הזה לא יושג השנה ונראה שבימי משבר הקורונה השנה תסתיים באינפלציה שלילית.