שר האוצר ישראל כץ על המענקים לעצמאים

הממשלה אישרה היום (ב') את התוכנית הכלכלית של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כץ. עלות התוכנית צפויה להגיע לכ-85 מיליארד שקל, כולל הגדלת קרן ההלוואות ב-23 מיליארד שקל.
>>לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
שינוי מהותי במסגרת התוכנית שאושרה כולל אפשרות להפסקה מדורגת של חלוקת דמי האבטלה. לפי התוכנית, דמי אבטלה מלאים ישולמו עד סוף יוני 2021 או עד ירידת האבטלה מתחת ל-10%. מתחת ל-10% ירדו דמי האבטלה ל-75% מקצבת האבטלה, ובמקרה של ירידת שיעור האבטלה מתחת ל-7.5% - תיפסק הארכת הזכאות בתום 30 יום.
1 צפייה בגלריה
ישיבת ממשלה
ישיבת ממשלה
ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כץ
(צילום: אבי כהן)
התוכנית כוללת נושאים רבים שמחייבים שינויי חקיקה, ולכן למעשה, הם עדיין לא אושרו סופית, מה שיקרה בכנסת בימים הקרובים. הנושאים המחייבים שינוי חקיקה הם הרחבת הזכאות לדמי אבטלה, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, סיוע לעצמאים ולעסקים ופטור ממס על משיכת הכספים מקרן השתלמות.
עוד הוחלט היום על הרחבת היתר המשיכה מפיקדון חיילים משוחררים. המשיכה שתותר היא עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה, למשוחררים בחמש השנים האחרונות.
בנוסף, אזרחים ותיקים שמצבם יוגדר כקשה יקבלו סיוע מיוחד של אלפי שקלים. כמו כן יינתן לראשונה סיוע מיוחד לאנשים עם מוגבלות - מתן מענים לאנשים עם מוגבלות ואוכלוסיות בסיכון.
עוד הוחלט רק היום על הנוסחה הסופית לאופן מתן פטור לארנונה. הפטור יינתן רק לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות. הם יקבלו את החזר דמי הארנונה עד לסוף יוני 2021.
בנוסף, אישרה היום הממשלה טיוטת חוק להרחבת המסגרת התקציבית לשנים 2020-2021 בעוד 24 מיליארד שקל לצורך הרחבה ומימוש התוכנית.
מעבר להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה, התוכנית כוללת ביטול את חמשת ימי המתנה בין תקופות האבטלה; קיצור תקופת האכשרה לשישה חודשים במקום 12 חודשים; תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021; והוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר (החל מחודש יולי 2020).

מה עוד כוללת התוכנית?

התאמת מנגנון החל"ת: קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום בלבד יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.
מענק הסתגלות: תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 שקל לחודש לבני 67 ומעלה עד חודש דצמבר 2020.
תוכנית לעידוד תעסוקה: ריכוז וטיוב נתוני התעסוקה - לטובת קבלת תמונת מצב שוטפת על היקף התעסוקה ומאפייניה; קביעת יעדים חצי שנתיים להורדת שיעור האבטלה; והגדלה נרחבת בהיקף ההכשרות המקצועיות ושילוב מעסיקים בתהליך ההכשרה. הוחלט להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד רה״מ ומנכ"לית משרד האוצר לקידום תעסוקה.
רשת ביטחון לעצמאיים ולעסקים: מענק סיוע מיידי לעצמאים ובעלי עסקים עבור החודשים מאי -יוני 2020- המענק המיידי שולם זה מכבר למעל 300 אלף עצמאים ובעלי עסקים ע"י רשות המיסים וצפוי להיכנס בימים הקרובים לחשבונות הבנק. כשליש מהזכאים קיבלו את המענק המקסימלי על סך 7,500 שקל. סך המענקים ששולמו עומד על 1.8 מיליארד שקל. הממשלה אישרה את ההחלטה אתמול לביצוע מיידי.
מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים: עצמאיים ובעלי עסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 640 אלף שקל בשנה שחוו ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15 אלף שקל. יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.
מענק סיוע לעסקים: עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון שקל, ושמחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק כמפורט: עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל - מענק סיוע לעסק קטן בגובה של 3,000-6,000 שקל לחודשיים כמפורט: עד 100 אלף שקל מחזור שנתי - 3,000 שקל; 100-200 אלף שקל מחזור שנתי - 4,000 שקל; 200-300 אלף שקל מחזור שנתי - 6,000 שקל; עסק בעל מחזור שנתי בין 300 אלף שקל-100 מיליון שקל - מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף שקל (עד ל-15% מהמחזור השנתי).
מענק סיוע לעסק חדש: מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 המשולם אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021: עוסק פטור (עד 100 אלף שקל מחזור שנתי) - 3,000 שקל, עוסק מורשה (מעל 100 אלף שקל מחזור שנתי) - 4,000 שקל.
מענק ארנונה: לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות החזר בעבור הוצאות הארנונה לבית העסק עד לסוף יוני 2021.
הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים: הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים - הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים גדולים בכ-28 מיליארד שקל והעמדתה על סך של 50 מיליארד שקל. הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת. מדובר בהרחבה משמעותית של התכונית שתאפשר לעסקים רבים לקבל אשראי בתנאים אטרקטיביים. הרחבת הקרן דורשת את אישור ועדת הכספים.
רישוי עסקים: הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021. דרוש אישור כנסת. כמו כן אושר היום פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות: משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-10,500 שקל בחודש (השכר הממוצע), כהוראת שעה למשך שישה חודשים. יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.
עוד אושרה הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים גדולים בכ-28 מיליארד שקל והעמדתה על סך של 50 מיליארד שקל.

מחלוקות סביב התוכנית

בדיון נתגלעו מחלוקות על התוכנית. שרי כחול לבן טענו בישיבת הממשלה שחסר בה מנועי צמיחה ותוכנית כיצד נערכים ליום שאחרי המשבר. כחול לבן הגישו מסמך שפירט מה לדעתם חסר בתוכנית: אין דגש על הכשרת עובדים, הסבת עובדים ומיפוי תחומי תעסוקה, רפורמות של יוקרה מחיה, מתן מענה לאבטלה מוגברת אצל עולים חדשים; ומתן דמי אבטלה לחיילים משוחררים שמתקשים למצוא עבודה וכיום מחייבים אותם להשתמש בפיקדון חיילים משוחררים שלהם ורפורמות של הון אנושי.
השרה אורית פרקש הכהן אמרה כי "אני לא רואה אמירה מאוד ברורה על הכשרות מקצועיות. צריך להקים ועדת בינמשרדית שתגיש תוך 20 יום המלצות להכשרות מקצועיות בשכר ומיפוי של מקצועות שיש בהם צורך לעומת ענפים בכלכלה שנפגעו בגלל המגבלות".
נתניהו הסכים עם פרקש בנקודה זו ושר האוצר אמר שהוא מתכוון להקים ועדה כזאת. בישיבה סוכם ששר האוצר יישב עם אנשי כחול לבן כדי לגשר על הפערים.
שר הכלכלה עמיר פרץ דרש בישיבה להפעיל את המודל הגרמני במסגרתו המדינה מעבירה את דמי האבטלה למעסיק וזה ממשיך לשלם משכורת לעובד עם זכויות סוציאליות.
פרץ דיבר על התוכנית שלו ליצירת 240 אלף מקומות עבודה ואמר כי "חייבים להחליט ליצור מקומות עבודה ולייצר עבודה כחול לבן". נתניהו אמר כי "זו לא תקופה רגילה. ובתקופה כזאת אני ממליץ שיותר מכרזים של המוסדות הממשלתיים ייתנו עדיפות לתוצרת כחול לבן".
שרת העלייה והקליטה פנימה תמנו שטה אמרה בישיבת הממשלה: "העובדים הסוציאלים הם לוחמים בחזית המאבק למען המוחלשים והעניים בעת הקורונה, אסור לנו להפקיר אותם וחשוב להתייחס למחאה שלהם, הם אלה שנותנים יום יום עזרה ברווחה. השרה ציינה שהממשלה חייבת להיות ערה לכך שיש קפיצה של כ-70% בבקשות חדשות של אזרחים לקבלת סיוע מהרווחה לעומת אותה תקופה אשתקד. רבים מהם מתקשים כלכלית וגם המגזר השלישי שהיה מסייע למטופלי הרווחה נמצא כעת במשבר כלכלי אדיר. הממשלה צריכה לתת עזרה כלכלית ייחודית לאוכלוסיות המוחלשות, לעובדים הסוציאלים ולמגזר השלישי. יש התדרדרות של אזרחים רבים מאז פרוץ הקורונה והמשבר הכלכלי ואסור לנו להשאיר אותם מאחור".
שר הפנים אריה דרעי והשר לשרותי דת, הרב יעקב אביטן, נמנעו בהצבעה על התוכנית לאחר שתוכניתו של השר דרעי להקמת קרן ערבות להצלת האוכלוסיות המוחלשות בישראל, בעקבות משבר הקורונה, טרם אושרה.
הקרן נועדה להעניק ביטחון תזונתי לאוכלוסיות המוחלשות. בימים האחרונים העלה השר דרעי את תוכניתו בפני נתניהו וכץ שהביעו תמיכה בתוכנית.
דרעי אמר, כי "לצערי, פקידי האוצר פועלים כדי למסמס את התוכנית אולם הדיונים נמשכים. קרן הערבות למתן רשת לביטחון תזונתי משלימה את התוכנית הכלכלית של הממשלה. אני שמח על תמיכת שר האוצר וראש הממשלה אף ציין בישיבת הממשלה כי הדיונים בתוכנית יימשכו ובעזרת השם תהיה בקרוב התקדמות לקראת יישומה. לכן החלטנו השר לשרותי דת ואני להימנע ולא להתנגד לתוכנית הכלכלית. חובתי העליונה היא לסייע לאוכלוסיות המוחלשות, בעיקר בימים קשים אלה".
שר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ אמר: "אישרנו בממשלה היום תוכנית תקציבית רחבת היקף. יש לה שלושה מסדים מרכזיים: המסד הראשון נועד להעניק סיוע למובטלים, לאנשים בחל"ת, בעלי העסקים, העצמאיים, וחברות בהיקפים שונים. הסיוע הזה נועד לאפשר לאנשים לעבור את תקופת המשבר. שני המסדים האחרים מתחילים כבר לצפות פני עתיד. אנחנו נשקיע שלושה וחצי מיליארד שקלים שיוקצו עבור הכשרות מקצועיות, להשלמת הכנסות לכל מיני חברות שלא נכנסו בתכנון הראשוני. החלק החשוב ביותר הוא המסד השלישי והוא השקעה של 5 מיליארד שקלים שמיועדים לטיפול בתשתיות וצמיחה, כי אנחנו חייבים להסתכל בראייה ארוכת טווח. משבר מנהלים בשני אופנים: קצר טווח – מסייעים, ארוך טווח – משקיעים, ואנחנו מתעקשים גם על החלק הארוך טווח. כך עשינו וכך נעשה. נדאג לאנשים שצריכים עזרה כאן ועכשיו ונסתכל קדימה בבואנו להמשיך ולפתח את המשק הישראלי לימים שאחרי המשבר. הזמן להתחיל הוא עכשיו".