תזכורת: השפעת הקורונה על הנדל"ן
(שמוליק דודפור)

בנק ישראל נותן הקלות לנוטלי משכנתאות שהוצאו לחל"ת. במסגרת ההקלות הוא משנה את מגבלת "שיעור ההחזר על ההכנסה", שהיתה עד כה 50% מהכנסת שני בני הזוג הלווים.
לפי בנק ישראל, מגבלה זו עלולה להוות חסם לקבלת משכנתה, ובמקרים מסוימים חסם לעמידה בהתחייבויות הקיימות לרכישת הדירה. בהוראת שעה שפירסם היום בנק ישראל נקבע כי הבנקים רשאים להעמיד לרוכשי הדירות משכנתה בהתבסס על הכנסתם טרם היציאה לחל"ת ובהתקיים מספר תנאים: שהחריגה ממגבלת שיעור ההחזר נובעת מירידה בהכנסת הלווה ערב החל"ת, או ירידה למשרה חלקית של הלווה בשל משבר הקורונה; שלהערכת הבנק הלווה צפוי לחזור לעבודתו בחלוף משבר הקורונה; וששיעור ההחזר מההכנסה של הלווה לאחר היציאה לחל"ת לא עולה על 70%.
פרויקט מחיר למשתכן של חברת שבירו ביבנה. התוכניות לא תאמו את היתר הבנייהפרויקט מחיר למשתכן של חברת שבירו ביבנה. התוכניות לא תאמו את היתר הבנייה
פרויקט מחיר למשתכן
(צילום: עמית שעל)
הבנק יהיה רשאי לחשב את "שיעור ההחזר מההכנסה" על בסיס הכנסות הלווה טרום היציאה לחל"ת. בכך הוא מונע עלייה בדרישת ההון בגין משכנתאות כאמור ובכך עשוי למנוע העלאת ריבית ללווים אלו. בנוסף, בנק ישראל העניק הקלות לבנקים בכל הקשור להון שהם צריכים להקצות במסגרת דרישות ההון שלהם בעת מתן משכנתה.
בנק ישראל נותן הקלות בדרישות ההון לבנקים כדי לעודד מניעת ייקור הריבית ללווים. בבנק ישראל מסבירים את ההחלטה בכך שיש משקי בית רבים שהתחייבו לרכוש דירות במסגרת מחיר למשתכן וכעת עומדים בפני שוקת שבורה בגלל הירידה בהכנסתם החודשית ועלולים לאבד את ההטבה. עם זאת, בבנק ישראל לא התנו את ההטבה רק לזוכי מחיר למשתכן ולא רק מי שכבר החל בתהליך רכישת דירה. ההקלה תהיה בתוקף עד 30 בספטמבר.