צפו בריאיון עם שר האוצר ישראל כץ באולפן ynet
(צילום: משה מזרחי, שחר גולדשטיין)
שיעור העובדים המפוטרים בשורה של ענפים במשק עלה ב-0.9% ל-4.5% בשבוע הנוכחי, לעומת כ-3.6% בתחילת חודש יוני. כך עולה מסקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה שמפרסמת היום (ב') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס).
מדובר בסקר השישי במספר, בהמשך לסקרים שנערכו במהלך חודשים מרץ, אפריל, מאי ותחילת יוני. בסקר הנוכחי השתתפו כ-1,400 עסקים המעסיקים כ-1.415 מיליון שכירים, שהם כ-34% מסך השכירים במשק ערב משבר הקורונה.
2 צפייה בגלריה
חיטוי הידיים בזמן העבודה
חיטוי הידיים בזמן העבודה
עבודה בימי קורונה
(צילום: Shutterstock)
העסקים שהשתתפו בסקר כוללים חמש משרות של שכיר ומעלה, בענפי ההיי-טק, התעשייה המסורתית והמעורבת, הבינוי, המסחר הקמעוני, והשירותים הפיננסיים ושירותי ביטוח, שירותים מקצועיים וטכניים, ושירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות.
בסקר הקודם ובסקר הנוכחי השתתפו גם שירותי מזון ומשקאות (הכוללים מסעדות, דוכנים ואולמות אירועים).

שיעור העובדים בחל"ת ירד משמעותית

מהנתונים עולה כי בצד העלייה בשיעור המפוטרים בענפים שנסקרו - כ-4.9% הוחזרו לעבודה מחל"ת בשבועיים שחלפו מתחילת חודש יוני, כך ששיעור העובדים בחל"ת עומד על 8.4% מכלל המועסקים בענפים אלו, לעומת 13.3% בתחילת החודש.
בתוך כך, שיעור העובדים הנמצאים בחל"ת בענף שירותי המזון והמשקאות, ירד באופן חד ב-18% מ-44% בסקר הקודם, שנערך לפני כשבועיים, ל-26% בסקר הנוכחי. זאת על רקע החזרה של המסעדות, בתי הקפה ועסקים נוספים בענף לפעילות.
2 צפייה בגלריה
מסעדה תל אביב
מסעדה תל אביב
מסעדה בתל אביב
(צילום: AFP)
בענפי ההיי-טק נמצא כי חל גידול בשיעור העובדים המבצעים את עבודתם מהבית - מ-33.9% בסקר הקודם ל-37.3% בסקר הנוכחי. עוד נמצא כי נמשך הגידול בשיעור המועסקים ששכרם הופחת בענפי ההיי-טק, עם כ-30.9% מהמועסקים בענפים אלו באמצע יוני, לעומת 25.9% בתחילת החודש.
בבחינת הפגיעה בפדיון העסקים - שיעור העסקים הצופים פגיעה חמורה של יותר מ-50% בפדיון חודש יוני עלה ל-22.6% לעומת 14.9% שדיווחו כך בתחילת החודש. ההחמרה בפגיעה בפדיון בחודש יוני נצפית בעיקר בקבוצת העסקים הקטנים (כ-30% מהעסקים הקטנים צופים פגיעה של יותר מ-50% בפדיון). בתוך כך, שיעור העסקים הצופים פגיעה חמורה בפדיון בענף שירותי מזון ומשקאות טיפס ליותר ממחצית מהעסקים, לעומת 26% מהעסקים שצפו כך בסקר הקודם.