חוק הבידוד אושר הערב בכנסת בקריאה ראשונה. על פי החוק ניתן יהיה להשתמש בימי מחלה לצורך היעדרות מהעבודה בשל בידוד. העלות תחולק בין המדינה ובין המעסיקים שווה בשווה, וזאת למרות ההתנגדות החריפה של העסקים הקטנים.
מליאת הכנסת אישרה בכך בקריאה ראשונה את הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי "נגיף הקורונה החדש", שהיא הצעה ממשלתית שאליה הוצמדו הצעות פרטיות של חברי הכנסת משה ארבל, אוסאמה סעדי, אחמד טיבי סונדוס סאלח והצעה של ח"כ קרן ברק.
משרד ריקמשרד ריק
משרד ריק
(צילום: shutterstock)
החוק מעגן את ההסדר שנערך בין המדינה, התאחדות התעשיינים וההסתדרות בדבר שימוש בימי מחלה לצורך ימי בידוד למי שנחשף לחולה קורונה מאומת או למי ששב מחו"ל. על פי המוסכם, עובד שנעדר מעבודתו עקב היותו בבידוד לפי צו בריאות העם או עקב היות ילדו בבידוד, יהיה זכאי להשתמש בימי המחלה הצבורים שלו לצורך ההיעדרות.
על היעדרות יחולו הוראות התשלום לפי חוק דמי מחלה - היינו 0% מערך יום מחלה על היום הראשון, 50% מערך יום מחלה על הימים השני והשלישי להיעדרות, ו-100% מערך יום מחלה על יום הבידוד הרביעי ואילך. עלות ימי הבידוד תחולק בין המדינה ובין המעסיקים שווה בשווה.
תזכורת: יו"ר נשיאות המגזר העסקי נגד חוק הבידוד
(צילום: אורי דוידוביץ)

כמו כן קובע החוק הסדר מיוחד לגבי עובדים שאין לזכותם יתרת ימי מחלה צבורה. עובדים אלו יקבלו תשלום שכר בעבור ימי הבידוד באופן הבא: 0% שכר על היום הראשון, 50% שכר על הימים השני והשלישי להיעדרות ו-70% מהשכר על יום ההיעדרות הרביעי ואילך. על תשלום זה תשפה המדינה את המעסיקים באופן מלא. ההצעה קובעת הסדר מפורט בדבר דרך השיפוי של המדינה את המעסיקים. ההסדר יחול כהוראת שעה מיום 1 באוקטובר 2020 ועד ליום 30 ביוני 2021.
הצעת החוק הוגשה על רקע החלטת בג"ץ לבטל את תעודת המחלה שהוצאה על ידי משרד הבריאות עד שהגורמים הרלוונטיים יבחנו מיהו הגורם שראוי שיישא בנזק הכלכלי שנגרם מחובת הבידוד שהוטלה על עשרות אלפי ישראלים בתקופת משבר הקורונה. בג"ץ נימק את החלטתו, בראש ובראשונה, בכך שהימצאות בבידוד מכוח הצו אינה מהווה "מחלה" כהגדרתה בחוק דמי מחלה.
בדברי ההסבר להצעה נכתב: "לא ראוי כי עשרות אלפי עובדים ייפגעו בשכרם ויהיו חשופים לפיטורים בשל הכנסתם לבידוד לשם המאבק הלאומי בהתפשטות הקורונה, מבלי שיש להם זכות בחירה אם להיכנס לבידוד ובעיקר נוכח האינטרס הציבורי בהמשך שיתוף הפעולה עם החקירות האפידמיולוגיות של משרד הבריאות, שיתוף פעולה שעלול להיפגע אם עובדים יחששו לשכרם ולמקום עבודתם.
"חששם של המעסיקים בדבר השתת כלל הנזק הכלכלי מהוראות הבידוד עליהם מובן וראוי שבמסגרת התוכניות הכלכליות להקל על עצמאים ועסקים ולעודד העסקת עובדים בתקופת משבר הקורונה, תהיה התייחסות נאותה גם לחשש זה באופן שיחלק את הנזק הכלכלי בצורה מושכלת בין המעסיקים למדינה".
על ההצעה הממשלתית התקיימה הצבעה שמית, ובה תמכו 30 ח"כים מול 19 מתנגדים. ההצעות יועברו לוועדת הכנסת שתכריע מחר היכן יתקיים המשך הדיון.
בנשיאות המעסיקים והעסקים בישראל בירכו על אישור חוק ימי הבידוד. ד"ר רון תומר, יו"ר הנשיאות ונשיא התאחדות התעשיינים, מסר כי "מדובר בניצחון חשוב של המעסיקים - לא נממן יותר את ימי הבידוד בעצמנו וכל הצדדים יתחלקו בעלויות. לצד זאת, עדיין לא נמצא פתרון להפחתה נוספת של הנטל מעסקים זעירים ואנחנו מתעקשים שכך יהיה".
נשיא להב, עו"ד רועי כהן, מסר בתגובה: "ממשלת ישראל ממשיכה לספק חומר לדו"ח הבא של מבקר המדינה והפעם במחדל חדש: מס ימי בידוד על גבם של העצמאים והעסקים הקטנים. מדובר במחדל חמור של ממשלת ישראל שמעזה בשיא חוצפתה, בתקופה של הפגנות, של קריסה כלכלית לקבל מתווה שבכלל הוצע על ידי גורם שאינו מייצג את ציבור העצמאים והעסקים הקטנים, אלא מייצג את התעשיינים ואת העסקים הגדולים.
"באיזו מדינה מתוקנת גורמים לנזק כה גדול לציבור העסקים הקטנים עוד בזמן סגר? בימים אלה שחרב קריסת כל מגזר העצמאים והעסקים הקטנים נמצאת מעל ראשם בגלל מחדלים של האוצר, מעז משרד האוצר בשיא חוצפתו להוסיף חטא על פשע ולקבוע כי יאלצו לשלם גם את ימי הבידוד. מה עוד שבמשך שמונת החודשים האחרונים מי שנאלצו לשאת בימי הבידוד בעלות של 3.3 מיליארד שקל הם המעסיקים ולא אף אחד אחר.
"לאורך כל תקופת הקורונה, מזה שמונה חודשים, להב - לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל המובילה את מאבק המגזר העסקי מול ממשלת ישראל ומקבלי ההחלטות, קראה לממשלה ולכנסת: ימי בידוד - לא על חשבוננו. דרשנו ונלחמנו על כך שמדינת ישראל היא ורק היא תישא בעלויות ימי הבידוד. מן ההוגנות שבמסגרת כל מתווה שיוסכם לפחות בשמונת החודשים הקרובים המדינה תישא באותה העלות. אני קורא לראש הממשלה, שר האוצר וחברי ועדת העבודה והרווחה להתעשת במהרה, לבטל את ההליך החקיקה הזה שבעצם מקבע מס חדש בישראל: מס ימי הבידוד. החוק הזה נולד בחטא, די לאטימות, אל תפקירו אותנו לגורלנו".
פרסום ראשוני: 21:46 , 26.10.20