(צילום: ערוץ הכנסת )
מליאת הכנסת אישרה הערב (ג') בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש). בהצעה תמכו 67 חברי כנסת ללא מתנגדים ו-3 נמנעו.
התוכנית אושרה מוקדם יותר היום בוועדת הכספים לקריאה שניה ושלישית, לאחר שינויים שהתקבלו בתום שלושה ימי דיונים סוערים. לדרישת חברים בוועדת הכספים, בראשות ח"כ משה גפני, הוכנסו לחוק שיפורים שונים לטובת הציבור, שעלותם עוד עשרות מיליוני שקלים לקופת המדינה המדוללת.
1 צפייה בגלריה
ישיבת ממשלה
ישיבת ממשלה
ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כץ
(צילום: אבי כהן)

בין עיקרי התוכנית:

הטבות בדמי אבטלה

התוכנית קובעת דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת עד יוני 2021 או עד ששיעור בלתי המועסקים לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יירד ל-7.5% (כאשר בין שיעור בלתי מועסקים של 10% ל-7.5% יופחתו דמי האבטלה ל-90%).
בנוסף כוללת התוכנית את קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים, קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום, ביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה, ומתן דמי אבטלה מלאים גם למשתתפים בהכשרה מקצועית ולהורים מתחת לגיל 28.
עוד נקבע, כי יתאפשר תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021 (נכות, זקנה, הבטחת הכנסה ומזונות).

מענק הסתגלות

התוכנית מאריכה את תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 שקל לחודש לבני 67 ומעלה עד חודש יוני 2021.
מענקים וסיוע לעצמאים ובעלי עסקים
התוכנית קובעת כי עצמאיים ובעלי עסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 651 אלף שקל בשנה, שחוו ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 שקל.
עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 400 מיליון שקל, ושמחזור מכירותיהם ירד ב-40% לפחות לעומת התקופה המקבילה, יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק בהתאם לחלוקה הבאה:
עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל - מענק סיוע לעסק קטן בגובה של 3,000-6,000 שקל לחודשיים כמפורט:
  • עד 100 אלף שקל מחזור שנתי - 3,000 שקל.
  • 100-200 אלף שקל מחזור שנתי – 4,000 שקל.
  • 200-300 אלף שקל מחזור שנתי – 6,000 שקל.
עסק בעל מחזור שנתי בין 300 אלף שקל עד 100 מיליון שקל - יקבל מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף ש״ח (עד ל-15% מהמחזור השנתי).
עסק בעל מחזור שנתי בין 100 מיליון שקל ל-200 מיליון שקל, שמחזור מכירותיו ירד בלפחות 60% - יקבל מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף שקל (עד ל-15% מהמחזור השנתי).
עסק בעל מחזור שנתי בין 200 מיליון ש"ח ל-400 מיליון שקל, שמחזור מכירותיו ירד בלפחות 80% - מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף שקל (עד ל-15% מהמחזור השנתי).
מענק סיוע לעסק חדש - מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 המשולם אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021:
  • עוסק פטור (עד 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 3,000 שקל.
  • עוסק מורשה (מעל 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 4,000 שקל.
רישוי עסקים - הוארך תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021.

פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות

נקבעה הוראת שעה למשך 6 חודשים, הקובעת כי משיכה בפטור ממס בקרנות השתלמות לא נזילות (פחות מ-6 שנים), עד ל-7,500 שקל בחודש (השכר הממוצע), למי ששכרו נפגע, כהוראת שעה למשך 6 חודשים.

הקלות לאנשים עם מוגבלות

ההכנסה שאנשים עם מוגבלות יכולים להרוויח ללא קיזוז מקצבת הנכות (הדיסריגרד) תגדל ותעמוד על 5,300 שקל עד לחודש יוני 2021. צעד זה נועד לאפשר לאנשים עם מוגבלות לצאת לעבוד ללא חשש מקיזוז הקצבה עד להכנסה בגובה שכר מינימום.

הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים

התוכנית מאפשרת למשוך עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה, למשוחררים בחמש השנים האחרונות.