פו: יו"ר ועדת הכספים, משה גפני, וח"כ מיקי זוהר, יו"ר הקואליציה, בפתח הדיון בוועדה
(צילום: ערוץ הכנסת )

צעד נוסף לקראת אישור התוכנית הכלכלית: שורה שלמה של שינויים הוכנסו בתוכנית הגדולה של חוקי הסיוע הכלכלי למשבר הקורונה, בטרם אישרה אותה היום (ג') ועדת הכספים של הכנסת, לקריאה שנייה ושלישית, לאחר שלושה ימי דיונים סוערים. ככל הנראה התוכנית תאושר מחר סופית במליאת הכנסת.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
לדרישת חברים בוועדת הכספים, בראשות ח"כ משה גפני, הוכנסו לחוק שיפורים שונים לטובת הציבור, שעלותם עוד עשרות מיליוני שקלים לקופת המדינה המדוללת. בין השאר, יהיו זכאים משתלמים בהכשרות מקצועיות וצעירים מתחת לגיל 28 עם ילד למלוא גובה דמי האבטלה. כמו כן, דמי האבטלה יופחתו בשיעור קטן משתוכנן במקרה של ירידה בשיעור האבטלה.
4 צפייה בגלריה
ועדת הכספים
ועדת הכספים
ועדת הכספים
(צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת )
גובה המשיכה של קרנות הפנסיה תעמוד על 7,500 שקל לשם שמירה על כספי החוסכים. יוגדל סכום ההכנסה שיאפשר מענק סוציאלי לעצמאים. גם עסקים בעלי מחזור של עד 400 מיליון שקל ייכללו במסגרת התוכנית להחזר בגין הוצאות קבועות. תיקבע זכאות להחזר בגין הוצאות קבועות גם לעסקים שהחלו לפעול ב-2020 ללא הוכחת פגיעה במחזור. לפחות 100 מיליון שקל יינתנו כסיוע לעמותות שנפגעו במשבר. כמו כן, סוכם שלא יהיו שיעבודים או עיקולים על מענקים אלה, לעניין עסקים בעלי מחזור של עד 300 אלף שקל.
בהסבר להצעת החוק, מצוין כי "כדי לסייע למשק להתמודד עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, יצאה הממשלה בתוכניות כלכליות נרחבות, להתמודדות עם המשבר בארבעה רבדים מרכזיים: מתן מענה מידי למשרדי הממשלה, פריסת רשת ביטחון סוציאלית, הבטחת המשכיות עסקית והאצת המשק".

זכאות לדמי אבטלה

הענקת מענה סוציאלי לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום או שפוטרו בתקופת משבר הקורונה, באמצעות הארכת הזכאות לדמי אבטלה לכל הזכאים עד חודש יוני 2021.
החוק קובע כי ההארכה תקפה כל עוד שיעור הבלתי מועסקים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא פחת מ-7.5%. יצוין, כי במצב בו מספר המועסקים ירד ל-10% אך לא פחות מ-7.5%, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (ולא לפי שירות התעסוקה), יירדו דמי האבטלה המשולמים לזכאים ויעמדו על 90%.
4 צפייה בגלריה
משה גפני
משה גפני
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני
(צילום: שליו שלום )
במסגרת תיקונים שהכניסה הוועדה, נקבע כי גם צעירים מתחת לגיל 28 עם ילד, יהיו זכאים לדמי האבטלה המלאים, בדומה למי שעבר את גיל 28.
בנוסף, הוכנס תיקון שקובע כי גם מי שנמצא בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים, במקום 70% בלבד בנוסח החוק המקורי. כלומר, אם שכרו היה 10,000 שקל - דמי האבטלה יהיו 10,000 שקל ולא 7,000 שקל בלבד.
שינוי נוסף הוכנס במסגרת השינויים שקבעה הוועדה בעניין ה"דיסריגארד", הסכום שעד גובהו אנשים עם מוגבלות יכולים להרוויח שכר מעבודה ולשמור על כל הקצבה שלהם - כך שעד לחודש יוני 2021 עבור שכר עד גובה שכר המינימום, לא יחול קיזוז לבעלי מוגבלויות על קצבתם.
בנוגע לאוכלוסיית המבוגרים, הוחלט על הענקת מענה סוציאלי לבני 67 ומעלה, קבוצה גדולה שנפלטה משוק העבודה באופן פתאומי, באמצעות המשך קבלת מענקי הסתגלות עד יוני 2021, במקום עד סוף 2020. ההארכה תקפה כל עוד שיעור הבלתי מועסקים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא פחת מ-7.5%.

סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה

מענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים אשר נפגעו כתוצאה מהמשבר יהיו באמצעות מתן מענק של עד 15,000 שקלים חדשים, אחת לחודשיים עד ליוני 2021, כרשת ביטחון סוציאלית אישית נוסף על הסיוע שניתן לעסק.
4 צפייה בגלריה
חסימה מחאה
חסימה מחאה
מענקי סיוע לעצמאים. הפגנת הקורונה על מדיניות הממשלה במשבר
(צילום: מוטי קמחי)
מדובר באוכלוסייה שאינה זכאית לתשלום דמי אבטלה, אשר בתקופת הזכאות, חלה ירידה של לפחות 40% במחזור עסקאותיה, ושהכנסתה החייבת במס אינה עולה על 651,000 שקל. סכום ההכנסה הוגדל לדרישת הוועדה, לאחר שהנוסח המקורי עמד על 640,000 שקל. ההשוואה תיעשה לשנים 2018 או 2019, לטובת מקבל המענק.
עוד הוחלט כי יוארך מנגנון החזר הוצאות קבועות לעסקים אשר נפגעו ב-40% או יותר מהמחזור החודשי שלהם, ויוגדל המענק המרבי לחמש מאות אלף שקלים חדשים לפעימה, וכן הוספת זכאות לעסקים בעלי מחזור של עד 100 מיליון שקלים חדשים שיעמדו בתנאים שנקבעו.
בנוסף, לדרישת הוועדה, התווספו למסלול הפיצוי גם עסקים בעלי מחזור של עד 200 מיליון שקל עם ירידה במחזור של מעל 60%, ועסקים בעלי גובה מחזור של 200-400 מיליון שקל, עם ירידה במחזור של מעל 80% (למשל בענף התעופה והתיירות).
4 צפייה בגלריה
ישראל כץ
ישראל כץ
שר האוצר, ישראל כץ
(צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת )
לדרישת הוועדה נקבע גם כי כל עסק חדש שנפתח בתחילת 2020, לא יצטרך להוכיח ירידה של 40%, ויהיה זכאי לסיוע בגובה של 3,000 עד 4,000 שקל לחודשיים. לא יהיו שיעבודים או עיקולים על מענקים אלה, לעניין עסקים בעלי מחזור של עד 300 אלף שקל.
מאחר שלמרבית העמותות אין הכנסות כנדרש לצורך זכאות בסעיף זה, נקבע כי לפחות 100 מיליון שקל יוקצו לצורך תמיכה במוסדות ציבור שהכנסותיהם, לרבות תרומות, פחתו, בשל התפרצות נגיף הקורונה, וכי הכסף יחולק בין מוסדות הציבור לפי מבחני תמיכה שיקבע שר האוצר בתוך 30 ימים מיום תחילתו של החוק.
עוד הוחלט כי תוארך האפשרות לחיילים משוחררים להשתמש בכספי הפיקדון האישי שלהם לכל מטרה, והגדלת הסכומים שבהם יוכלו לעשות שימוש. במסגרת זו, חייל ששוחרר לפני פחות מ-18 חודשים ולא מיצה את אופציית המשיכה עד כה - יוכל למשוך עד 11,000 שקל מהפיקדון. חייל שמשוחרר למעלה מ-18 חודשים ולא מיצה את האפשרות עד כה - יוכל למשוך עד 7,500 שקל.

משיכת קרנות השתלמות

הוועדה החליטה על מתן אפשרות עבור מי שהם או בן זוגם פוטרו, הוצאו לחל"ת או חלה ירידה בהכנסתם ושצברו כספים בקרנות השתלמות, למשוך את הכספים מהקרן גם לפני שחלפה התקופה הנדרשת מיום הפקדתם לראשונה, בלי שיחול עליהם מיסוי עודף, בתנאי שלא יעלו על סכום של 7,500 שקלים בחודש, למשך שישה חודשים. זאת, כדי לאפשר להם מיצוי של מקורותיהם הכלכליים.
בהצעת החוק המקורית נקבע הסכום על 10,500 שקל, אך נוכח חשש חברי הוועדה לעתידם הכלכלי של אזרחי ישראל, והעובדה שמרבית בעלי קרנות אלה הינם עובדי מדינה שלא נפגעו, והצפי לגל תחלואה שלישי, סוכם כי הסכום יוקטן לשם שמירת חסכונות הציבור.
הוועדה אישרה גם את הגדלת ההוצאה הממשלתית בשנים 2020 ו-2021 כדי לממן את הצעדים המוצעים, שנועדו לתת מענה למשק ולאפשר לו לצלוח את ההתמודדות עם משבר הקורונה. אולם, הגידול לא יהיה חלק מחישוב מגבלת ההוצאה לשנים הבאות, מכיוון שמדובר בהוצאות שצפויות להיות חד-פעמיות. כך קובע החוק את תיקון חוק הפחתת הגירעון, והגדלת ההוצאות הממשלתיות בשנת 2020, בשיעור נוסף של עד כ-18.82%, ומתיר להגדיל את ההוצאות הממשלתיות בשנת 2021, בשיעור נוסף של עד - 10.16%.