משק בית ממוצע משלם יותר עמלות על כרטיסי אשראי מאשר על ניהול עו"ש. כך עולה מדו"ח העמלות השנתי של בנק ישראל. בתשע השנים האחרונות חלה מגמה בה העלות הממוצעת של ניהול חשבון העו"ש ירדה בכ-39% והיא מסתכמת בכ-12.4 שקל בממוצע, ולעומתה, עלות העמלות בגין שימוש בכרטיסי אשראי עלתה במצטבר בכ-21% והיא מסתכמת ב-14.5 שקל בממוצע.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
בשנת 2011 עמלות העו"ש עמדו על 20.4 שקל בממוצע, גבוה משמעותית לעומת עמלות כרטיסי האשראי שעמדו אז על 12 שקלים. כיום כאמור המגמה התהפכה. הנתונים נכונים לסוף 2019.
1 צפייה בגלריה
אילוס כספומט
אילוס כספומט
עלייה בעמלות כרטיסי אשראי
(צילום: דנה קופל)
על פי הדו"ח, אחת הסיבות המשמעותיות לעלייה בעמלות בשימוש בכרטיסי אשראי היא גידול מספר כרטיסי האשראי במהלך התקופה. בעוד שב-2011 מספר הכרטיסים הממוצע לחשבון עמד על 1.18, ב-2019 מספר הכרטיסים הממוצע לחשבון עמד על 1.63, עלייה של 38%.
בדו"ח שהגיש בסוף השבוע שעבר המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, לוועדת הכלכלה נכתב כי במהלך 2019 סך עלות העמלות החודשית הממוצעת לחשבון משק בית ובנקאות פרטית, הסתכמה בכ-26.9 שקל. על פי הדו"ח, נתון זה משקף מגמה של ירידה בכ-17% לאורך תשע השנים האחרונות.

בתחום ני"ע דווקא חלה עלייה קלה בעמלות

עוד עולה מהדו"ח, כי במחצית השנייה של 2019, רוב הבנקים העלו את העמלות המשולמות בגין דמי ניהול פיקדון ניירות ערך (או בשמם המוכר יותר: "דמי משמרת") - העלייה בולטת בעיקר בקרב הלקוחות הקטנים ביותר (תיק של עד 50 אלף שקל), והגדולים ביותר (200-400 אלף שקל).
באשר ללקוחות הקטנים, בבנק הפועלים דמי הניהול עלו מ-0.43% במחצית השנייה של 2018 ל-0.45% בסוף 2019, בדיסקונט עלו מ0.38% ב-2018 ל-0.42%, גם הבינלאומי שהוא בנק מוטה פעילות שוק הון נרשמה עלייה בדמי המשמרת ללקוחות הקטנים מ-0.51% ל-0.59%. לעומת זאת, בלאומי דווקא נרשמה ירידה של 2% בקרב הלקוחות הקטנים (מ-0.39% ל-0.37%) אולם בקרב הלקוחות הגדולים שמחזיקים ני"ע בסכומים של 200-400 אלף שקל נרשמה עלייה של 2% (מ-0.34% ל-0.36%). נזכיר כי בממוצע העמלות שגובים בתי ההשקעות בתחום שוק ההון נחשבות נמוכות משמעותית לעומת הבנקים, ובכל זאת נתח השוק שלהם במגזר משקי הבית נמוך למדי.
באשר לעמלות בכרטיסי אשראי, הדו"ח השווה בין גובה העמלות בגין עסקאות ומשיכות במט"ח באמצעות כרטיסי אשראי, וגילה כי ישראכרט גובה את העמלה הנמוכה ביותר בגין עסקאות במט"ח: 2.7% עמלה לעומת 2.8% שגובה כאל ו-3.0% שגובה מקס, וכי מקס גובה את העמלה הנמוכה ביותר בגין משיכת מט"ח: 3.0% לעומת 3.5% של כאל וישראכרט.
כמו כן, בתחום הבנקאות הישירה, השווה המפקח בין עלויות פעולות שמבוצעות בבנקים על ידי פקידים לבין פעולות המבוצעות באופן ישיר בערוצים הדיגיטליים, במטרה לעודד לקוחות להמשיך ולעבור לפעילות בערוצים הישירים. "עלות ביצוע פעולה בנקאית בערוץ ישיר, נמוכה בממוצע בכ-75%, מעלות ביצועה באמצעות פקיד", נכתב בדו"ח.
על פי ההשוואה שערך המפקח, נמצא כי בבנק הפועלים הפער הגדול ביותר, 5.15 שקלים, בין עמלה לשירותים עבור פעולות שמבוצעות על ידי פקידים (6.5 שקלים) לבין פעולות בערוצים הישירים (1.35 שקלים), אחריו בנק מזרחי עם פער של 5.04 שקלים, הבינלאומי עם פער של 4.5 שקלים, דיסקונט עם פער של 4.05 שקלים ולאומי עם הפער הנמוך ביותר של 3.85 שקלים בלבד.