צפו בריאיון עם שר הכלכלה אלי כהן באולפן ynet
(ירון ברנר, אורי דוידוביץ, אלכס גמבורג)


על רקע התפשטות נגיף הקורונה הודיעה החליטה היום (ב') הוועדה המוניטרית של בנק ישראל על השקת תוכנית לרכישת איגרות חוב ממשלתיות בשוק המשני בהיקף של 50 מיליארד שקל. מטרת התוכנית היא להקל על תנאי האשראי במשק ובכך לתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית. רכישות האג"ח יאפשרו לבנק להשפיע על תשואות האג"ח ובכך להוזיל את הריבית לטווח הקצר, מה שאמור להוריד את שיעורי הריבית שמשלמים העסקים ומשקי הבית.
התוכנית הושקה בין היתר לאור כך שריבית בנק ישראל עומדת על שיעור כמעט אפסי כבר תקופה ארוכה, כך שהיכולת של בנק ישראל להפחית ריבית, וההשפעה שתהיה להפחתה כזו מוגבלת. עוד מעוניינים בבנק, באמצעות אותן רכישות, למתן את התנודות החריפות בתשואות האג"ח שנגרמות כתוצאה ממחסור בנזילות בשווקים. מדובר בתוכנית בהיקף נרחב. לשם השוואה ב-2009 יצא בנק ישראל בתוכנית רכישות שעמדה על כ-18 מיליארד שקל במטרה להקל על המשק בתקופת המשבר.
2 צפייה בגלריה
פרופסור אמיר ירון נואם
פרופסור אמיר ירון נואם
נגיד בנק ישראל, אמיר ירון
(צילום: אלכס קולומויסקי)
בשבוע שעבר הודיע בנק ישראל כי יאפשר לגופים פיננסיים לבצע עסקאות ריפו (החלף) המאפשרות לגופים הפיננסיים להמשיך להחזיק באגרות החוב ולתת אותם כבטוחה להלוואה שיקבלו מבנק ישראל. במקרים שבהם אותם גופים נדרשים למשל למזומנים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ומניחים שהסכום יחזור אליהם לאחר תקופה קצרה יוכלו לקבלו דרך הלוואה מבנק ישראל כאשר אגרות החוב משמשות כבטוחה.
ברקע, הבנק המרכזי של ארה"ב הודיע היום כי בכוונתו לצאת בשורה של צעדי תמיכה נוספים בשווקים - ומבהיר כי ימשיך לבצע רכישות נכסים, בניסיון לצמצם את הפגיעה הקשה שסופגת הכלכלה האמריקאית ממגיפת הקורונה. הפעם הבנק לא נוקב בסכום רכישות ספציפי.

משה ברקת מפרסם צעדים שנועדו להגדלת הנזילות בבורסה

בתוך כך, הממונה על שוק ההון משה ברקת מפרסם צעדים שנועדו להגדיל הנזילות בבורסה. "בשבועות האחרונים, עקב התפרצות מגיפת הקורונה, חלו שינויים משמעותיים במאפייני המסחר ומחירי הנכסים בבורסה לניירות ערך בתל אביב", כך לפי הודעת הרשות.
2 צפייה בגלריה
משה ברקת רשות שוק ההון
משה ברקת רשות שוק ההון
משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון
(צילום: לשכת סוכני ביטוח)
על מנת להגן על כספי החוסכים, המנוהלים ומושקעים בבורסה באמצעות הגופים המוסדיים, ועל מנת להגדיל את יעילות המסחר בבורסה, הודיעה היום רשות שוק ההון על סדרת צעדים שעיקרה הסרת חסמי השקעה להגברת הנזילות בשוק ושכלול המסחר בו.
הצעדים הללו, יחד עם שורת צעדים נוספים בהם שוקל הממונה לנקוט, ואשר יוצאו לפועל כתלות במצב המסחר בבורסה ובשוק ההון בכלל, יהיו בתוקף לתקופה קצובה.
ראשית, ניתנה אפשרות לגוף מוסדי להחזיק עד 49% מערכה הנקוב של סדרת אג"ח, חלף 25%,,וזאת על מנת לאפשר לגופים המוסדיים לנצל הזדמנויות רכישה ולהגביר את נזילות המסחר של אגרות חוב קונצרניות בבורסה. ההקלה תחול על רכישות אג"ח קונצרניות מכספי העמיתים בלבד ותתאפשר לתקופה בת שישה חודשים.
במקביל, הרשות בוחנת מתן אפשרות לגוף מוסדי, לרכוש אגרות חוב במסגרת המסחר בלבד ("שוק משני"), גם אם אינן כוללות התניות שהומלצו על ידי "ועדת חודק" (הועדה לקביעת פרמטרים להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים אשראי באמצעות רכישת איגרות חוב לא-
ממשלתיות") וגם אם הרכישה אינה נתמכת ב"אנליזת חודק". קרי, אנליזה כפי שהומלצה על ידי "ועדת חודק", בהתבסס על אנליזה כלכלית ובחינת כדאיות תוך התייחסות לתשואה וסיכונים.
אימוץ הקלות אלו תשווה את הכללים החלים על גופים מוסדיים לאלו החלים על רכישת אגרות חוב קונצרניות על ידי קרנות נאמנות. מתן הקלה זו נבחן כהוראת שעה לתקופה בת שלושה עד שישה חודשים.
עוד הוחלט על מתן אפשרות לגופים המנהלים כספי לקוחות לרכוש עד 5.7% ממניות גופים מוסדיים עם בעל שליטה, חלף 5%, כמו שניתן ביחס לגוף מוסדי בלא שולט. האפשרות תינתן על דרך של מתן היתר החזקה במסלול מקוצר, וזאת תוך המשך הקפדה על העיקרון לפיו בעל השליטה בגוף המנהל כספי לקוחות שביקש היתר החזקה לא יוכל להחזיק בעבור עצמו יותר מ-5% בגוף המוסדי המוחזק.
לבסוף, הוחלט על הגדלת התמריצים להשקעה בקרנות סל בדרך של תיקון המאפשר לגופים המוסדיים להשית הוצאות ישירות בשל השקעה בקרנות סל המוחזקות למסחר ומשקיעות במדדים בישראל בלבד, וזאת בשיעור של עד 5% מתוך סך מגבלת ההוצאות הישירות, אשר נותרה ללא שינוי, בגובה של 0.25% מסך הנכסים המנוהלים. התיקון הינו לתקופה מוגבלת בלבד, עד להסדרה כוללת של הנושא.