רמי לוי באולפן ynet: "אנחנו האחרונים שצריכים להתלונן"
(רן דיקשטיין)

מחירי המזון בפריפריה נמוכים ב-2.5% בממוצע מהמחירים במרכז. בנוסף, ככל שמתרחקים מהמרכז, כך המחירים נמוכים יותר. כך עולה מתוצאות בדיקה של פערי מחירים ברשתות קמעונאות המזון בין הפריפריה למרכז, שערכה רשות התחרות.
הרשות ערכה בדיקה מקיפה הכוללת כ-580 סניפי סופרמרקט המופעלים על ידי תשעה רשתות שיווק מזון. הבדיקה התייחסה לשנים 2016 עד אמצע 2018, ובמסגרתה נערך מעקב אחר סל של עשרים אלף מוצרים.
1 צפייה בגלריה
נגיף קורונה אוסטריה סופרמרקט וינה לקוחות
נגיף קורונה אוסטריה סופרמרקט וינה לקוחות
סופרמרקט
(צילום: AFP)
הבדיקה מצאה כי המקור לפערי המחירים הוא לא ההרכבים שונים של סלי קניות בפריפריה ובמרכז, או מידת הנוכחות של רשתות שונות באזורים השונים, רשתות דיסקאונט בפריפריה אל מול רשתות שכונתיות במרכז. בנוסף, נמצא כי הרמה החברתית-כלכלית הנמוכה יותר בפריפריה אף היא לא הגורם למחירים הנמוכים יותר בפריפריה ביחס למרכז.
פילוח אזורי הארץ לפי רמה חברתית-כלכלית העלה כי המחירים הנמוכים בממוצע בפריפריה נרשמים בעיקר בישובים שתושביהם ברמה כלכלית בינונית – ולאו דווקא בישובים העניים או העשירים באזורים אלו, שם המחירים דומים למרכז.
בבדיקה נמצא עוד כי רמת התחרות בענף קמעונאות המזון באזור המרכז גבוהה יותר וגורמת להורדת המחירים. כלומר, רמת התחרות הגבוהה יותר במרכז מרסנת את פער המחירים, ויש לשער שאילולא כן פערי המחירים בין המרכז לבין הפריפריה היו גדולים אף יותר.
גורם שהוצע כבעל השפעה פוטנציאלית על פערי המחירים בין הפריפריה למרכז הוא השונות בעלויות התפעוליות בין האזורים. התוצאות שהוצגו מצביעות על כך שמידת הנכונות של הצרכנים לשלם ורמת התחרות באזורים, לא מסבירות במלואן את פער המחירים הממוצע שזוהה בין הפריפריה למרכז. על כן, ייתכן בהחלט כי חלק מהפער נובע מהשונות בעלויות התפעוליות, ובפרט מעלויות נמוכות יותר בפריפריה לעומת במרכז, בעיקר עלויות נדל"ן.
בדיקת ההשפעה של ההבדלים בעלויות התפעוליות על שונות המחירים בין הפריפריה למרכז לא נכללה בבדיקה הנוכחית.