בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו קבע כי התביעה של חברת ג'מבו היוונית נגד חברת ג'מבו סטוק הישראלית תחכה להכרעת רשם סימני המסחר בעניין המחלוקת לגבי השימוש בסימן המסחרי JUMBO בישראל. הוחלט שהתיק ייסגר בינתיים, במסגרת עיכוב ההליכים בתביעה.
הרשם אמור לדון בתהליכי התחרות בין סימני המסחר ובהתנגדות של ג'מבו הישראלית (שבבעלות חברת צ'אק בס ורועי ונונו), לרישום סימן המסחר ג'מבו בישראל - על-ידי החברה היוונית. הוא יכריע לגבי יכולתה של החברה היוונית לרשום את סימניה בישראל ולגבי טענות לגבי שימוש בסימן המסחרי JUMBO על-ידי המתחרה הישראלית.
1 צפייה בגלריה
רשת ג'מבו היוונית
רשת ג'מבו היוונית
רשת ג'מבו היוונית
(צילום: shutterstock)
ג'מבו היוונית הגישה בקשה לרישום שני סימני מסחר בישראל ב-11 ביוני 2020. אחד מהם הוא סימן מעוצב. ג'מבו סטוק הישראלית הגישה בספטמבר בהמשך אותה שנה, בקשה דומה עבור סימנים מעוצבים הכוללים את הרכיב JUMBO. רשם סימני המסחר הודיע כי יתקיימו הליכי תחרות ביניהם.
ג'מבו סטוק הישראלית הגישה התנגדות לסימן המסחר המעוצב של החברה היוונית, בטענה שהוא דומה לכאורה ללוגו שלה. עקב כך החברה היוונית הגישה תביעה נגד עיכוב ההליכים. לטענתה, ייגרמו לה נזקים מכך, שכן חתמה על פתיחת סניפים בישראל בהשקעה של עשרות מיליונים לסניף. לטענתה, החברה הישראלית הגישה את הבקשות לרישום סימני המסחר כמהלך טקטי. החברה היוונית מבקשת מהחברה הישראלית לחדול משימוש בסימנים המפרים לכאורה, בעוד שהחברה הישראלית מתנגדת רק לרישום שלהם בישראל.
ביהמ"ש קבע כי החברה היוונית הייתה מודעת לשימוש בסימני החברה הישראלית עוד קודם להגשת התביעה, אך היא בחרה שלא לעשות מאומה בנדון. "רק כעת, לקראת כניסתה לפעילות בישראל, אצה לה הדרך להגיש את תביעתה בגין הפגיעה הנטענת בזכויותיה. משמע, כי לא ההטעיה והפגיעה בצרכנים הן שעומדות בבסיס התביעה, אלא הניסיון להכשיר את הקרקע לקראת כניסתה לשוק הישראלי. היה על התובעת לכלכל את צעדיה בהתאם, אך משבחרה שלא לעמוד על זכויותיה הנטענות בסמוך למועד בו התגלתה ההפרה לכאורה, היא לא יכולה להישמע בטענה כי דווקא כעת היא זקוקה לסעד בדחיפות, שאם לא כן ייגרמו לה נזקים משמעותיים...".
ביהמ"ש קבע כי הפגיעה בג'מבו היוונית לא נתמכה בתצהיר או בהסכמים כלשהם. "אם אכן סברה ג'מבו היוונית כי עצם השימוש בסימני המסחר שלה על-ידי ג'מבו סטוק יקשה על פעילותה בישראל, היה עליה להגיש תביעתה לכל הפחות במקביל להגשת הבקשות לרישום סימניה. משלא עשתה כן, קשה לקבל טענתה כי דווקא כעת יש לברר את סוגיית הפרת הזכויות".
מקבוצת פוקס נמסר בתגובה: "מדובר בהחלטת ביניים פרוצדורלית בלבד לעיכוב הדיון בתביעה המתנהלת בבית המשפט במקביל להליכים מול רשם סימני המסחר, וזאת, בין היתר, בשל השלב המתקדם בו מצויים ההליכים בפני הרשם. כמובן שאין כל הכרעה לגופו של עניין בתביעה ולאחר ההכרעה בהליכים בפני הרשם, תחודש התביעה. ג'מבו היוונית תמשיך להיאבק עד שתיפסק הפגיעה בזכויותיה, ולטובת הצרכנים הישראלים שעבורם חנויותיה הפרוסות במספר מדינות באירופה מהוות מוקד עליה לרגל ומצפים להשקת הפעילות בישראל".