מתכננים לצאת לחופש מהעבודה? משבר הקורונה עדיין בעיצומו, וחופשות הקיץ של עובדים רבים מוטלות בספק - אם בצל החשש מהתפשטות המגפה ואם בשל המצב הרגיש במקומות העבודה. באמצעות עו"ד חגי ורד ממשרד הרצוג פוקס נאמן ניסינו לעשות סדר בכל הנוגע לזכאות העובדים לחופשה בכלל, ובתקופה הזאת בפרט.
>>לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
לכמה ימי חופשה זכאי עובד? מספר ימי החופשה בשנה להם זכאי עובד נגזר ככלל מהוותק שלו במקום העבודה, וכן ממשך הזמן בו התקיימו יחסי העבודה במהלך השנה. לדוגמה, על פי חוק חופשה שנתית עובד בוותק של עד חמש שנים במקום העבודה, שעבד במשך כל השנה, זכאי ל-16 ימי חופשה קלנדריים בשנה. במקומות עבודה שבהם חלות הוראות המיטיבות עם העובדים מכוח הסכמים קיבוצים, צווי הרחבה, הסכמים אישיים או נוהג - הוראות אלה הן שיחולו.
2 צפייה בגלריה
חופשה על החוף
חופשה על החוף
חופשה בימי קורונה
(צילום: Shutterstock)
האם עקב התפרצות מגפת הקורונה חל שינוי בכל הנוגע לתנאי החופשה של העובדים? באופן כללי מגפת הקורונה אינה משנה את תנאי הזכאות הבסיסיים של עובדים לחופשה שנתית. עם זאת יצוין, כי "בחודשים האחרונים נחתמו הסכמים קיבוציים, שהוחלו על מרבית העובדים במגזר הציבורי, ולפיהם שהו עובדים רבים במגזר הציבורי בחופשה על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית שלהם בתקופה בה התנהל המשק באופן מצומצם. כמו כן נקבעו בהסכמים אלה הוראות ביחס לאפשרות כניסה של עובדים שלהם לא עמדה יותר מכסה של ימי חופשה ל'יתרה שלילית'", מציין עו"ד ורד.
מה ההשפעה של חופשה ללא תשלום שבה שהו עובדים בתקופת המשבר על זכאותם לחופשה שנתית? בתקופה שבה עובד נמצא בחופשה ללא תשלום מושעים יחסי העבודה בינו לבין המעסיק. אחת המשמעותיות הנובעות מכך היא שהעובד לא צובר זכאות לימי חופשה בתקופת החל"ת. כתוצאה מכך, מכסת ימי החופשה של עובדים רבים ששהו בחל"ת נמוכה יותר מהמכסה שהייתה עומדת להם במקרה בו היו מוסיפים לעבוד במהלך התקופה בה צומצמה הפעילות במשק.
עובד שאין לו סידור לילדים, האם ניתן לחייבו להגיע לעבודה? באופן כללי וכל עוד לא קיים במקום העבודה הסדר אחר, הרי שעובד נדרש להגיע לעבודה גם במקרה בו לא קיים מבחינתו סידור לילדים. במהלך חופשות הקיץ בשנים קודמות היינו עדים במקומות עבודה רבים לתופעה נפוצה, בה הורים-עובדים הגיעו עם ילדיהם למקום העבודה. ואולם, ברור כי אפשרות זו אינה עומדת לכל עובד ובכל מקום עבודה ובטח לא עכשיו בזמן מגפת הקורונה, על רקע הרצון לצמצם את היקף החשיפה בין אנשים.
2 צפייה בגלריה
עו"ד חגי ורד
עו"ד חגי ורד
עו"ד חגי ורד
(צילום: עידן גרוס)
האם מעסיק יכול להכריח עובד לצאת לחופשה? כן. מעסיק יכול לקבוע חופשות מרוכזות במקום העבודה, שבהן עובדי החברה יידרשו לצאת לחופשה גם אם הם לא מעוניינים בכך. המעסיק נדרש לעדכן את העובדים מראש בדבר חופשה מרוכזת מתוכננת, וככל שמדובר בחופשה מרוכזת העולה על שבעה ימים עליו לעשות זאת שבועיים מראש. יצוין כי בתקופת התפרצות נגיף הקורונה היו מעסיקים רבים שנאלצו להוציא את עובדיהם לחופשה מרוכזת ללא התראה, "מהיום להיום".
המעסיק אינו רשאי להכניס את העובד ל"יתרה שלילית" של ימי חופשה, וככלל במצב זה המעסיק יצטרך לשאת בעלות ימי חופשה אלה על חשבונו
לדברי עו"ד ורד, במקרה שבו לעובד אין ימי חופשה הצבורים לזכותו, ובהיעדר הסכמה אחרת בין הצדדים, המעסיק אינו רשאי להכניס את העובד ל"יתרה שלילית" של ימי חופשה, וככלל במצב זה המעסיק יצטרך לשאת בעלות ימי חופשה אלה על חשבונו. כפי שצוין, במגזר הציבורי נחתמו בתקופת "הגל הראשון" של התפרצות נגיף הקורונה הסכמים קיבוציים המאפשרים כניסה של עובדים ל"יתרה שלילית", על רקע העובדה שעובדים רבים במגזר הציבורי הוצאו לחופשה כפויה, בחלקה על חשבון מכסת ימי החופשה שלהם.
האם מעסיק יכול להגביל את משך החופשה של עובד? ככלל, עובד המבקש לצאת לחופשה נדרש לעדכן את המעסיק, אשר רשאי שלא לאשר לעובד יציאה לחופשה או להגביל את משכה, בהתאם לשיקולים לגיטימיים הנוגעים לצרכי מקום העבודה. עם זאת, עובד יכול לבקש יום חופש אחד בשנה בכל מועד שיבחר, ויום אחד נוסף מתוך רשימה המנויה בחוק (דוגמת צום גדליה, יום ירושלים וכיו"ב) והמעסיק יהיה מחוייב לאשר לעובד חופשה ביום זה, ככל שהעובד הודיע לו על כך 30 יום מראש.
בהקשר זה קיימת שאלה מעניינת, והיא האם מעסיק רשאי למנוע מעובד לצאת בתקופה הנוכחית לחופשה בחו"ל, כאשר ידוע שעם חזרתו של העובד הוא יידרש לשהות בבידוד בביתו. על שאלה זו עדיין אין תשובה חד משמעית.
האם ימים שבהם חלה עובד במהלך החופשה ייחשבו כימי חופש? ככלל, במקרה בו עובד חלה במהלך חופשתו, ימים אלה לא יבואו במניין ימי החופש של העובד. ימים אלה ייחשבו כימי מחלה, והעובד יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה בגינם, בהתאם לחוק דמי מחלה. גם בהקשר זה מעניין לציין כי בהסכמים הקיבוציים שנחתמו במגזר הציבורי בתקופת התפרצות נגיף הקורונה נקבעו הוראות בהן נשללה זכאותם של עובדים לתשלום דמי מחלה במהלך התקופה בה שהו בחופשה כפויה.
כמו כן ניתן לפני מספר ימים (ב-27 ביולי) פסק דין של בית המשפט העליון, שקבע כי החל מסוף חודש ספטמבר יבוטל התוקף של תעודת המחלה הגורפת שניתנה לכל מי ששוהה בבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
האם ניתן לפדות לעובד ימי חופשה במהלך תקופת העבודה? לא ניתן לפדות ימי חופשה המגיעים לעובד מכוח החוק במהלך תקופת עבודתו של העובד, אף אם הדבר התבקש על ידי העובד, שמעדיף תשלום בגין ימי החופשה על פני ניצולם בפועל. פדיון ימי חופשה אפשרי רק בתום תקופת העבודה, בגין מכסת ימי החופשה שהעובד לא הספיק לנצל. מטרת המחוקק והפסיקה בהקשר זה היא לעודד את העובדים לצאת ולנצל את ימי החופשה בפועל, ולא להקנות לעובד גמול כספי.
אם עובד ציבור רוצה לצאת לחופש, האם זה על חשבונו? לפי עו"ד ורד, ההסכם הקיבוצי שנחתם במגזר הציבורי מסדיר בין היתר את האפשרות של עובדים להיכנס ליתרה שלילית של ימי חופשה. כלומר, העובד יכול להיכנס ליתרה שלילית ובהמשך ימי החופש שיצבור יאפסו את הזכאות שלו. ההסדר במסגרתו מוקמת קרן לסיוע הדדי בין עובדים, במטרה לעזור לעובדים המצויים ביתרה שלילית של ימי חופשה ולהקטין את היתרה השלילית שלהם - טרם יושם במקומות עבודה שונים.