הגנה על רוכשי הדירות: משרד הבינוי והשיכון הודיע היום (א') כי הוא בוחן דרכים באמצעות הליך שיתוף ציבור להגנה על כספי רוכשים שמתקשרים בעסקאות של תמ"א 38/1 (חיזוק ותוספת בנייה). המהלך מגיע לאחר שבמספר מקרים אשר הגיעו לשולחנו של ממונה חוק המכר, עמית גריידי, נמצא כי רוכשי דירות בפרויקטים מסוג זה, בהם היזם נכנס להליכי פירוק, איבדו כספים אשר שולמו עבור הדירה - על אף היותה של הערת אזהרה רשומה על שמם בהתאם לחוק המכר.
כספו של רוכש דירה חדשה מקבלן מוגן באמצעות חוק המכר (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974, בו נקבעו חלופות שונות של מתן בטוחה בגין הכספים ששילם רוכש הדירה לקבלן בעבור הדירה. לצד הבטוחות הנפוצות בשוק (ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח), מאפשר החוק, בתנאים מסוימים, גם מתן בטוחה מסוג הערת אזהרה. בבדיקה שנעשתה במשרד הבינוי והשיכון נמצא כי בפרויקטי חיזוק (תמ"א 38/1) נעשה שימוש נרחב בבטוחה מסוג זה.
פרויקט תמ"א 38/1. אילוסטרציהפרויקט תמ"א 38/1. אילוסטרציה
פרויקט תמ"א 38/1. אילוסטרציה
אלא שכאמור, הממונה על חוק המכר נתקל בלא מעט מקרים במסגרתם למרות שנרשמה הערת אזהרה - בפרויקטים שבהם חברות קבלניות נקלעו לפירוק הליכים, הרוכשים לא קיבלו את כספם בחזרה. על רקע זה, המשרד יצא בפנייה לציבור במטרה לשמוע עמדות שונות בקשר לדרכים אפשריות לטיפול בסוגיה של הערות אזהרה בפרויקטים כאלה.
בין היתר, נבחנת האפשרות לשינוי לוח התשלומים בפרויקטים מסוג זה, בהם הבטוחה היא מסוג הערת אזהרה. התקנות בלוח התשלומים קובעות את התשלומים המקסימליים שניתן לגבות מרוכשי הדירות בכל שלב ושלב של התקדמות הבנייה בפרויקטים מסוג זה. במשרד מבקשים לעדכן את לוח התשלומים באופן שייטיב עם הרוכשים.
לוח התשלומים של משרד השיכון לגבי פרויקטים של חיזוק ותוספת מאפשר תשלום לפי השלבים הבאים: עם גמר עבודות החיזוק בקומה הראשונה של הבניין הקיים, ישלם הרוכש 13% ממחיר הדירה. בשלב הבא, עם גמר עבודות החיזוק והוספת ממ"ד בכל הבניין, ישלם הרוכש עוד 13%. בשלב השלישי, עם גמר עבודות השלד של הקומות החדשות בבניין, ישלם הרוכש 20% ממחיר הדירה.
עם גמר חיפוי החוץ של הבניין ישלם הרוכש 6% ממחיר הדירה. עם גמר הטיח והריצוף ישלם הדייר 22%, ועם גמר החיפוי הפנימי, הרכבת חלונות ומעקות, דלתות כניסה ודלתות אש – עוד 10%. שני השלבים הסופיים כוללים תשלום של 10% עם גמר הקמת המערכות המשותפות בבניין, לרבות מעליות וכיבוי אש, פיתוח החצר והשטחים המשותפים; ועוד 6% עם קבלת אישור אכלוס ומסירת הדירה בהתאם לחוזר המכר.

גם משרד המשפטים מנסה להסדיר את רישום הדירות

בתוך כך, אגף ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים פרסם היום המלצות של הצוות הבין-משרדי להאצת הליכי רישום זכויות במקרקעין, שהוקם על ידי הממשלה מכוח החלטת ממשלה 2393 להפחתת הרגולציה והסרת חסמים בתחום רישום המקרקעין. זאת על מנת להתמודד עם המציאות הנוכחית, שבה עשרות אלפי דירות בישראל לא נרשמו בטאבו משום שקבלנים הסתפקו בהערת אזהרה. המשמעות היא שבעלי דירות אלה מחזיקים בזכות "חלשה" יותר מזו שהייתה להם לו הדירה הייתה רשומה בטאבו.
מטרת הצוות, בראשות המשנה ליועמ"ש עו"ד ארז קמיניץ, היא לבחון את הדרך המתאימה לרישום מהיר של זכויות בטאבו, כדי לאפשר לבעלי הדירות לזכות בזכויות הקנייניות שבדירות, להגביר את האמינות של מרשם המקרקעין ולמנוע ביורוקרטיה מיותרת הפוגעת בציבור ועלולה לגרור לעלויות כספיות מיותרות.
בין היתר ממליץ הצוות להטיל סנקציות על קבלנים שמתעכבים עם רישום הזכויות לאחר שהבית המשותף נבנה, וכן ממליץ למצוא פתרונות שיאפשרו לקבלנים לבצע את הרישום, גם אם טרם הצליחו למכור את כל הדירות. כיום קבלנים נמנעים מלבצע רישום לפני שמכרו את כלל הדירות משום שהם חוששים שהרישום ימנע מהם לבצע שינויים בדירות ובשטחים המשותפים של הבניין בעתיד.