לידיעת נוסעי כביש 6: בית המשפט המחוזי בחיפה אישר אתמול הגשת תביעה ייצוגית המוערכת בכ-37 מיליון שקל נגד חברת דרך ארץ, בעלת זיכיון כביש חוצה ישראל. השופט מנחם רניאל קבע שהקבוצה שבשמה תנוהל התובענה היא כל מי שבשבע השנים האחרונות חויב בגין נסיעה בכביש 6 בסכום העולה על זה שפורסם קודם לכן ברשומות ובעיתונים.
הבקשה לאישור התביעה הייצוגית הוגשה ב-2018, ובמסגרתה נטען, באמצעות עו"ד תומר אפלדורף ממשרד אפלדורף ושות', שדרך ארץ הייתה צריכה להודיע על סכומי האגרות ועל כל שינוי בהם ברשומות ובדרך נוספת שיורה שר התחבורה. נטען שבמקרים רבים גבתה החברה אגרה בשיעור גבוה מהמותר, ולא אחת העלו את סכום האגרה ורק לאחר מכן פירסמו ברשומות את השינוי.
מנגד, טענה דרך ארץ, האגרה אינה תקנה אלא יחסים עסקיים ומחיר של שירות, ולכן אין חובת פרסום ברשומות, כפי שלא מפרסמים מחירי האירוח בבתי מלון, למשל. בחברה טענו שהדרישה לפרסום המחיר היא לכל היותר הצהרתית, ומאחר שאין לה משמעות אפקטיבית - אין פגם בכך שהעדכון לא פורסם במועד.
השופט רניאל קבע שקבלת טענות אלו "לא מובילה למסקנה שהמשיבה רשאית לחייב את לקוחותיה לפי התעריף המעודכן בטרם הובא השינוי לידיעת המשתמשים". עוד ציין כי "האמירה שיש חובת פרסום אבל להפרתה אין משמעות לא מקובלת עליי. חוזים כוללים הוראות כדי לקיימן".
2 צפייה בגלריה
עו"ד תומר אפלדורף
עו"ד תומר אפלדורף
עו"ד תומר אפלדורף
(צילום: גיל דור)
מדרך ארץ נמסר: "אנו סבורים כי שגה ביהמ"ש ובדעתנו להגיש ערעור לבית המשפט העליון".