לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה היום (ה') בקשה למנות נאמן זמני במעמד צד אחד לחברת התיירות כנפי משק תור. הבקשה הוגשה על ידי מספר נושים של החברה: ישרוטל ניהול מלונות, מלונות דן, מלונות אפריקה ישראל, מלונות הירדן ואפדור. המבקשים שהגישו את הבקשה טוענים שהם נושים של החברה בסכום כולל של כ-2.5 מיליון שקל, וכי לחברה חובות כוללים בסך של כ-42 מיליון שקל.
המבקשים טענו במסגרת הבקשה כי "דחיפותה נובעת לאור חדלות פירעונה של החברה, כאשר למיטב ידיעת המבקשים חשבונות הבנק של החברה ריקים כמעט לחלוטין ואין בנכסיה כדי לפרוע את חובותיה, וכן לאור נסיבות קריסת החברה והחשד לפעולות חשודות ו/או רשלניות מצד בעלי שליטה ו/או בעלי תפקיד בחברה המחייבת מינוי נאמן זמני שידאג לשמור על נכסי החברה ולחקור את נסיבות קריסתה", נטען.
2 צפייה בגלריה
מלון אגמים המחודש
מלון אגמים המחודש
מלונות נגד כנפי נשרים
(צילום: שירי הדר)
השופט חגי ברנר קבע כי אין מקום לתת צו במעמד צד אחד והורה לחברה להגיב וכן קבע דיון ל-28 ביולי. במסגרת הבקשה לצו פתיחת הליכים, מציינות המבקשות באמצעות עו"ד רועי אהרוני המתמחה בחדלות פירעון כי כנפי משק היא חברה לתיירות בארץ ובחו"ל וכי החברה נמצאת בבעלותה המלאה של חברת "משקי הקיבוצים - אגודה שיתופית חקלאית".
עוד נטען במסגרת הבקשה כי "נכון למועד הגשת הבקשה, עומדים כנגד החברה חשדות לאי-סדרים כספיים בחברה. במסגרת סדרת כתבות שהתפרסמו לאחרונה באמצעי התקשורת נחשפו ממצאים מדאיגים בלשון המעטה באשר למצבה הנוכחי של החברה. מדובר באי-סדרים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, שנגרמו לכאורה עקב דיווחים כוזבים וניפוח של ההוצאות וההכנסות של החברה כביכול".
עוד נטען בבקשה כי על פי הידוע למבקשים, היקף החובות של החברה כלפי ספקים (אשר המבקשים הינם חלק מהם) עומד על כ- 4.5 מיליון שקל ואילו היקף כלל חובות החברה עומד על למעלה מ-42 מיליון שקל.

הנושים: חובה למנות בעל תפקיד שיבדוק למה קרסה החברה

המבקשים טוענים כי לפני שלושה ימים התקבל מכתב תגובה מאת החברה, שבו נכתב: "כפי שוודאי ידוע לך, מצב החירום אליו נקלע המשק בשל התפרצות נגיף הקורונה, פגע באופן קשה ביותר בענף התיירות ובכלל זה בחברה ובפעילותה". עוד נטען כי חלק מהמבקשים אוחזים בנשייה גבוהה ולכן יש להם אינטרס שתתבצע חקירה של התנהלות החברה בתקופה שקדמה להליך זה ושגרמה לריקון החברה מכספים, לפי טענתם.
עו"ד רועי אהרוני שהגיש הבקשה מטעם הנושים, ציין בתגובה כי "הנושים המתינו להצעת הסדר שלא הגיעה ולאור החשדות הקשים שהועלו על ידי גורמים שונים בתוך החברה ומחוצה לה לא היה מנוס מהגשת בקשה למינוי בעל תפקיד שיבדוק את הסיבות לקריסת החברה, וכמו כן ובפרט יבצע חקירות מעמיקות בנוגע למעשים ומחדלים המשויכים לגורמים שונים. ביקשנו לתת לבעל התפקיד סמכויות נרחבות ולדעתנו יש בסיס לדרישה זו. קורונה זאת לא מילת קסם ובטח לא מעטפת הגנה למעשים פליליים, ככל שבוצעו כאלה".
2 צפייה בגלריה
עו"ד רועי אהרוני
עו"ד רועי אהרוני
עו"ד רועי אהרוני
מעו"ד אייל בסרגליק המייצג שני בכירים שהועלו כנגדם טענות בנוגע לתיפקודם, נמסר כי "לא בכדי נמסרו לאחרונה הודעות כוזבות ומסולפות מטעם מנהלי חברת האם משקי קיבוצים. מדובר בנתונים שהיו ידועים מזמן לחברה ולכל מנהליה כולל היגרעון הקיים שנוצר כתוצאה ממשיכות שבוצעו על ידי חברת משקי הקיבוצים בלבד. מרשיי הזהירו, התריעו וזעקו על כך ללא הרף והושתקו פעם אחר פעם. כל ההוראות בחברת הבת הגיעו מחברת האם וכעת מנסים להכחיש את ידיעתם ולהתנער ולהעביר בחוסר תום לב מובהק, את האחריות למרשיי".
מכנפי משק נמסר כי "בעקבות משבר הקורונה, אשר פגע פגיעה אנושה בכל חברות הנסיעות והתיירות, נקלעה חברת כנפי משק למשבר כספי. בעקבות המשבר, הוצאו מרבית עובדי החברה לחל"ת, למעט עובדים בודדים שהושארו לצורך טיפול שוטף בענייני החברה, הספקים והלקוחות. החברה מודעת למצוקת לקוחותיה ופועלת מול כלל הגורמים המעורבים, בכל האמצעים העומדים לרשותה, על מנת להסדיר את זכויות הלקוחות. כמו כן, החברה גם פועלת מול עובדיה במטרה שיקבלו את זכויותיהם כדין.
"בנוסף, במסגרת היערכות החברה להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו, נערכה ביקורת יזומה בכנפי משק, בה עלו ממצאים הנוגעים, לכאורה, לרישומים חשבונאיים כוזבים בספרי החברה. מרגע היוודע הדבר, פעל הדירקטוריון בכל האמצעים העומדים לרשותו, לרבות גיוס צוות מקצועי לטיפול באירוע. הנושא נמצא כעת בבדיקה מקיפה ויסודית של רשויות האכיפה, והוגשה תלונה במשטרה. בכוונת החברה למצות את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, על מנת להגיע לחקר האמת".