מצב המשק ממשיך להידרדר נוכח השלכות הקורונה: סקר שמפרסמת היום (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מלמד על הרעה בתחומי הכלכלה השונים בישראל מאז פרוץ המגפה, הנמשכת גם לאחר הסגת הסגר בחודש אפריל.
כך, 44.6% דיווחו לאחר הסגר, שהמצב הכלכלי שלהם ושל משפחתם החמיר בעקבות משבר הקורונה, זאת נכון לתאריכים 14-11 במאי (לעומת 46.1% בתקופת הסגר, בין ה-16 באפריל ל-1 במאי). שיעור האנשים שצופים כי מצבם הכלכלי יחמיר השנה ירד ל-18.3% לאחר הסגר (לעומת 27.3% בתקופת הסגר), אבל עדיין גבוה בהרבה מזה שנרשם אשתקד ושעמד על 9.2%.
4 צפייה בגלריה
משה זיתוני
משה זיתוני
עסק שנפגע במשבר הקורונה
בנוסף, כמעט מחצית מהישראלים (46.5%) הביעו חשש מקושי בכיסוי הוצאותיהם גם לאחר תקופת הסגר, לעומת 50.3% בתקופת הסגר. בשנת 2019 לעומת זאת, כ-30% ציינו כי הם לא כל כך מצליחים או בכלל לא מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית למזון, לחשמל, לטלפון.
עוד מלמדים הנתונים, כי שיעור האנשים שצמצמו את כמות האוכל או הארוחות נותר על 14.1%. כמו כן, 17.4% דיווחו על קבלת סיוע בהבאת מזון, תרופות וכדומה (לעומת 16.2% בתקופת הסגר), ושיעור בני 65 ומעלה שקיבלו סיוע בהבאת מזון ותרופות עמד על 42.4% לאחר הסגר (לעומת 45.5% בתקופת הסגר).
בבחינת המתרחש בשוק העבודה, על רקע סגירת חלק משמעותי ממקומות העובדה וחוסר היכולת של רבים לחפש עבודה, נמצאה הרעה בולטת עם עלייה בשיעור המפוטרים לצד ירידה במספר המשרות הפנויות, נתון המאותת על ביקוש לעובדים במשק.
כך, שיעור המפוטרים עמד נכון ל-17 ביוני על 5%, לעומת 4% בתחילת חודש יוני, ולעומת שיעור של 2% באפריל ומרץ. לעומת זאת שיעור העובדים בחלת ירד ל-8% נכון ל-17 ביוני, (לעומת 13% בתחילת יוני, 18% בתחילת מאי, ו-27% בסוף חודש מאי).
מספר המשרות הפנויות צנח משיעור של כ-90.1 אלף בחודש פברואר, לשיעור של 29.4 אלף באפריל, ולאחר מכן טיפס ל-42 אלף במאי. אחד הנתונים הדרמטיים הוא ירידה של 29% במספר המשרות הפנויות של של מהנדסים - שהיה אחד המקצועות הנדרשים והמבוקשים ביותר טרום המשבר.

עוד מלמדים הנתונים, כי הירידות המשמעותיות ביותר במשרות הפנויות היו של טבחים (ירידה של 67%), מלצרים ומוזגים (ירידה של 64%), מאבטחים (ירידה של 45%), ועובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית (ירידה של 40%). כמו כן נרשמה ירידה של 34% במספר המשרות הפנויות של מהנדסים וטכנאים, של 31% במספר המשרות הפנויות של בוני בתים, בנאים ומניחי בטון, ירידה של 30% במספר המשרות הפנויות של עובדי מכירות (כולל: סוכני מכירות, נציגי מכירות, עוזרי מכירות בחנויות ומוכרים בדוכנים ובשווקים), ושל 20% במספר המשרות של נהגים.
עוד עולה מהנתונים, כי שיעור האנשים שנעדרו מהעבודה בשל סיבות הקשורות בנגיף הקורונה ירד לאחר הסגר, משיעור של 1.53 מיליון בחודש אפריל, שהם 38.9% מהמשתתפים בכוח העבודה, ל-949.8 אלף בחודש מאי, שהם 24.4% מהמשתתפים בכוח העבודה. שיעור העובדים מהבית עמד על 10% במהלך יוני, לעומת 17% בתחילת מאי, 19% בסוף אפריל ו-21% בסוף מרץ).
4 צפייה בגלריה
לשכת התעסוקה בחולון
לשכת התעסוקה בחולון
עלייה בשיעור המפוטרים לצד ירידה במספר המשרות הפנויות. לשכת התעסוקה בחולון
(צילום: קובי קואנקס)
עוד מלמדים הנתונים, כי אחוז העסקים הצופים פגיעה חמורה בפדיון חודש יוני (פגיעה של יותר מ-50% בפדיון) עלה ל-22.6% באמצע חודש יוני, לעומת 14.9% שדיווחו כך בתחילת החודש. בענף שירותי מזון ומשקאות, מהענפים שנפגעו במיוחד במשבר, נמצא כי על אף יריד בשיעור העובדים בחל"ת (מ-44% בתחילת חודש יוני, ל-26% באמצע חודש יוני), נרשם חל גידול חד באחוז העסקים הצופים פגיעה חמורה בפדיון בענף - יותר מ-50% מהעסקים צופים פגיעה חמורה בפדיון בחודש יוני, לעומת 26% מהעסקים שצפו כך בתחילת החודש.

ירידה במדד אמון הצרכנים

הסקר מקיף את ההשפעות החברתיות והכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה בישראל בדגש על תקופת הסגר והתקופה שלאחר הסרתו - החודשים מרץ-מאי 2020. חלק מהנתונים פורסמו בסקרי בזק שערכה הלמ"ס בחודשים הקודמים על מצב העסקים ועל החוסן האזרחי בתקופת המשבר.
הנתונים מעלים כי ביוני 2020 מדד אמון הצרכנים החדש שב וצנח לשיעור שלילי של 23%, לאחר שבמאי הוא השתפר וטיפס שיעור שלילי 14% (לאחר שיעור שלילי של 31% באפריל ושל 22% במרץ).
בשניים מתוך ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד, נרשמה החמרה: המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה ירד לשיעור שלילי של 34%, לאחר שבמאי עלה לשיעור שלילי של 13% (לעומת שיעורים שליליים של 54% באפריל ושל 45% במרץ), והמאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עומד ביוני על שיעור שלילי של 6%, לאחר שטיפס במאי 5% והעיד על אופטימיות זהירה (לאחר שצנח לשיעורים שליליים של 19% ושל 15% באפריל ובמרץ בהתאמה).
4 צפייה בגלריה
עימותים ועצורים אחרי ההפגנה: "זו מלחמה"
עימותים ועצורים אחרי ההפגנה: "זו מלחמה"
שוב פסימיות בנוגע למצב הכלכלי בישראל. מחאה נגד הממשלה
(צילום: רויטרס)
בבדיקת המתרחש בענף התיירות, אחד מהענפים שניזוקו באופן דרמטי מהמשבר, נמצא כי בחודשים מרץ עד יוני נרשמו כמעט 128 אלף יציאות לחו"ל, לעומת כ-2.8 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. מספר כניסות התיירים לישראל עמד בתקופה זה על כ-96 אלף, לעומת 1.7 מיליון אשתקד. בחודש אפריל לא נרשמה כל פעילות תיירותית ב-92% מהמלונות בארץ, ותפוסה הממוצעת של כל מלונות התיירות הסתכמה באחוז אחד, לעומת 71% באפריל 2019. במאי נרשמה ב-14% מהמלונות פעילות תיירותית (רובה לקראת חג השבועות שחל בסוף מאי), ותפוסת החדרים בהם הייתה 12%. התפוסה הממוצעת של כל מלונות התיירות הסתכמה ב-2.5%, לעומת 74% במאי 2019.
עוד עולה מהנתונים, כי רשתות השיווק הן המרוויחות מהמצב; בחודש מאי 2020 נרשמה ירידה של 0.4% בפדיון לעומת אפריל, אז נרשמה בהלת קניות על רקע הסגר. בהשוואה למאי אשתקד נרשמה עלייה של 8.8% בפדיון רשתות המזון. הרכישות בכרטיסי אשראי טיפסו אף הן ב-32.3% בחודש מאי לעומת אפריל, ובכ-5.9% לעומת מאי אשתקד.

ירידה במכירת דירות חדשות

נתוני הלמ"ס מצביעים על ירידה במכירת דירות חדשות, שהחלה במרץ והגיעה לשיאה באפריל 2020. במספר הדירות החדשות שנמכרו בחודש אפריל חלה ירידה של כ-65%-55% לעומת הממוצע לפני משבר הקורונה (ינואר 2019 - פברואר 2020), כאשר להערכת הלמ"ס נמכרו בין 990 ל-1,280 דירות בלבד.
עוד מצוין, כי מנתוני רשות המיסים עולה כי מספר עסקאות הנדל"ן של מכירת דירות חדשות שדווחו במהלך חודש אפריל 2020 הוא כ-540, נמוך בכ-80% מממוצע העסקאות לפני משבר הקורונה (ינואר 2019 - פברואר 2020).

71.6% מהנשאלים נותנים אמון בממשלה בהתמודדות עם המשבר

71.6% מהנשאלים בסקר נותנים אמון בממשלה בהתמודדות עם משבר הקורונה. מהסקר עולה כי 34.4% מהאזרחים חשו לחץ וחרדה בתקופת משבר הקורונה. 25.8% טענו כי מצבם הרגשי של ילדיהם החמיר, 23.5% חשו בדידות לעומת 19.6% בשנת 2019, 22.5% טענו כי מצבם הנפשי החמיר. 16.2% חשו דיכאון לעומת 24.2 בשנת 2019 (מגמת ירידה) 5.4% טענו כי מצבם הרפואי החמיר.
עוד עולה מהסקר כי 55.7% חששו מהידבקות בנגיף, 32.2% חששו מפגיעה במצב הבריאותי מסיבות שאינן קשורות לקורונה 19.9% חששו שהיו קורבנות לפשיעה, 15.8% חששו מאיבוד מקום המגורים, 13.5% חששו פגיעה ביחסים במשפחה.
עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי נכון לסוף חודש מאי 2020 מספר הנפטרים היה דומה לזה שבשנים קודמות. בחודשים ינואר-מרץ 2020 התמותה הייתה נמוכה יותר לעומת השנים האחרונות, ובחודשים אפריל ומאי היא הייתה מעט גבוהה יותר, ובמיוחד בגיל 70 ומעלה. עם זאת, כיוון שהאוכלוסייה גדלה ומספר הנפטרים דומה, שיעור הנפטרים נמוך יותר.
עוד נרשם בנתוני הלמ"ס כי בחודשים מרץ-מאי 2020 הייתה ירידה במספר התאונות והנפגעים, בכל חומרות הפגיעה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בחודש מרץ 2019 מספר תאונות הדרכים עמד על 1130 לעומת 678 במרץ 2020. בחודש אפריל 2019 987 תאונות דרכים לעומת 435 תאונות באפריל 2020. 1182 תאונות דרכים התרחשו במאי 2019 לעומת 817 במאי 2020.
עוד עולה כי מספר ההרוגים בתאונות דרכים במאי 2020 (27) היה גבוה ממספרם במאי 2019 (23). ובפסח 2020 ירידה של כ-75% במספר הנפגעים לעומת פסח 2019.
במהלך החודשים ינואר-מאי 2020 עלו לארץ 7,369 עולים, ירידה של 41.7% מהשנה שעברה, אז עלו לישראל 12,645 עולים חדשים.
משבר הקורונה גרם לירידה משמעותית במספר הנסיעות של הישראלים לחו"ל. בחודשים מרץ-יוני, התקופה שעברה מאז פרוץ הקורונה, יצאו כ-128 אלף ישראלים לחו"ל, לעומת 2.8 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. במקביל נכנסו לארץ באותה התקופה כ-96 אלף מבקרים, לעומת 1.7 מיליון אשתקד.