תזכורת: תיאטרון הבימה נסגר בצל הקורונה. צפו בריאיון עם מנכ"ל התיאטרון
(צילום: משי בן עמי)

בסכנת פירוק: ארבעה חודשים לאחר שמונו על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב במטרה לעצור את הידרדרותו הכלכלית של התיאטרון הלאומי הבימה, נאמני הבימה מבקשים לזמן את נושי התיאטרון כדי להצביע על הסדר באופן מקוון. הנאמנים, עו"ד דורית לוי-טילר ורו"ח חן ברדיצ'ב מציינים כי בלא אישורו של ההסדר "נגזר למעשה גורל התיאטרון לפירוק ולסגירה" . לדבריהם, אם ההסדר יאושר, הנושים יוכלו לקבל דיבידנד של 50% מחובם.
מהבקשה שהגישו הנאמנים עולה כי "אין בהכנסות העצמיות של התיאטרון ביחד עם התמיכה הניתנת על ידי המדינה כדי לאפשר התנהלות כספית מאוזנת, שלא לומר ריווחית". הנאמנים סבורים כי נחוץ שותף נוסף בעל אמצעים ויכולת בקרה וניהול של התיאטרון שייקח חלק במימון התיאטרון כבעלים במשותף עם המדינה. הנאמנים מדגישים כי "קיימת דחיפות של ממש בגיבוש ההסדר ואישורו. על פי ההסדרים בין התיאטרון באמצעות הנאמנים לבין המדינה כול תמיכה נוספת של המדינה בתיאטרון לא תיעשה עד לאישור הסדר נושים לתיאטרון. מכאן למעשה, ברי כי קיומו של התיאטרון מכאן ואילך מותנה באישור ההסדר".
תיאטרון הבימהתיאטרון הבימה
תיאטרון הבימה
(צילום: shutterstock)
הנאמנים מציינים כי בימים כתיקונם היה ביכולתם של הנאמנים לקדם את גיבוש הניהול והמימון המשותף בין המדינה לגוף הציבורי וכן לקדם הסכמות הנושים המהותיים. "ואומנם טרם פרוץ משבר הקורונה תיאמו הנאמנים פגישות לצורך קידום תנאי ההסדר וקבלת הסכמת הנושים המהותיים. אך המשבר טרף את הקלפים והפגישות כמובן לא התקיימו. תקוות הנאמנים, כי אישור בית המשפט את פרסום ההסדר וההזמנה לאסיפות הוירטואליות יהווה מנוע לקידום המתווה".
מהבקשה עולה כי מצבת חובות התיאטרון עומד על כ-100 מיליון שקל. הסדר הנושים המוצע יתפרס על פני 10 שנים. על פי ההסדר המוצע, בנק לאומי - שהוא נושה מובטח בסכום של כ-12 מיליון שקל - יקבל שירותים מן התיאטרון ויזכה למעמד של נושה רגיל בגין יתרת חובו. הנושים בדין קדימה, למעט העובדים, יוותרו על מעמדם וייחשבו לנושים רגילים. הנשייה למדינה תוכר כשנייה במעמד נדחה והמדינה תזכה לפטור מאחריות לקריסת התיאטרון. יודגש כי הנושים הגדולים טרם נתנו הסכמתם להצעת ההסדר ולנגיסה במעמדם.