בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים דחה ביום חמישי האחרון תביעה שהוגשה נגד משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י), וקבע למעשה כי קבלנים שחייבו זוכי תוכנית מחיר למשתכן בשנים האחרונות על חיבור לחשמל ולמים בניגוד לתנאי מכרז תוכנית הדיור המוזל - ישיבו את הכספים לרוכשים.
בכך קיבל בית המשפט את עמדת משרד השיכון, שלפני כשנתיים גילה שקבלנים חייבו רוכשים בפרויקטים אלה לשלם אלפי שקלים - ודרש להשיב להם את הכספים וכן לחדול מהמשך הגבייה בעתיד. זאת לאחר שאלפים נדרשו לשלם תשלומי גבייה בגובה של עד 6,000 שקל לדירה במקרים מסוימים. את המשרד ייצגה בדיון פרקליטות מחוז ירושלים אזרחי.
1 צפייה בגלריה
מחיר למשתכן בשכונת גליל ים הרצליה
מחיר למשתכן בשכונת גליל ים הרצליה
פרויקט מחיר למשתכן
(צילום: עמית שעל)
במסגרת מכרזי מחיר למשתכן, נקבע כי ההצעה הזוכה היא של הקבלן שהציע את המחיר הנמוך ביותר למ"ר בנוי. בנוסף, במסגרת המכרז, ועל מנת להבטיח הצעות אחידות, נקבע מה כלול במחיר הדירה, בין היתר גם חיבורי התשתית (חשמל, מים וגז). אלא שמבדיקת המשרד, כאמור, עלה כי מספר קבלנים גבו תשלומים נוספים הנעים בין מאות לאלפי שקלים בגין חיבורים אלה.
לטענת משרד השיכון, סך הסכום שגבו קבלנים מכלל הדיירים הגיע למיליוני שקלים. זאת אף שנקבע כי תשלומים אלו כלולים במחיר הדירה, כמפורט במכרז. בפסק הדין נכתב, בין היתר, כי "נדמה כי ההיגיון המסחרי שעומד בבסיס ההגדרה הרחבה של מ"ר דירתי, שממנו נגזר המחיר שאותו נדרשים הרוכשים לשלם, הוא כי המחיר שאותו יידרשו הזוכים במכרז מחיר למשתכן לשלם יהיה ידוע, ברור וסופי, ללא שינויים ותוספות לאורך יישום ההתקשרות החוזית בין היזם לבין רוכש הדירה".
ממשרד השיכון נמסר כי "מדובר בקביעה משמעותית עבור כל הפרויקטים ששווקו וישווקו במסגרת תוכניות מחיר למשתכן ודיור במחיר מופחת. לפיכך רוכשים ששילמו עבור הוצאות אלה (מלבד בגין פיקדון מונה) רשאים לפנות לקבלן בבקשה להשבת הכספים".