שוב התייקרות בתעריפי המים: מועצת רשות המים הודיעה כי היא ממליצה להעלות את תעריפי המים למגזר הביתי ב-4.5%. כיום התעריף עומד על 7.39 שקלים למ"ק בתעריף הנמוך ו-13.46 שקל למ"ק בתעריף הגבוה, כולל מע"מ. התעריפים צפויים לעלות ל-7.71 שקלים למ"ק ול-13.79 שקל למ"ק, עלייה של כ-32 אגורות. ההחלטה נתונה לשימוע.

לפי המועצה, ההשפעה המצטברת של עדכוני התעריפים והשינויים החזויים בהכנסות שלעיל, צפויה להגדיל את העלויות ב-220 מיליון שקל והשפעתם על תעריפי התאגידים מסתכמת ב-160 מיליון שקל.
1 צפייה בגלריה
התייקרות בתעריפי המים
התייקרות בתעריפי המים
התייקרות בתעריפי המים
(צילום: shutterstock)
נטען כי סך השינויים ברכיבי עלות משק המים העירוני שלעיל צפויים להעלות את העלות המוכרת למקטע משק המים העירוני ב-17 מיליון שקל.
לפי הרשות, סל המדדים במשק המים העירוני והכפרי התייקר ב-1.7%, כשהמשמעות היא העלאת העלות המוכרת ב-34 מיליון שקל. מבחינת הרכיבים הפיזיים של התאגידים (השקעות ונכסים, כמויות מים והלוואות תעריפיות) - מדובר בהורדת העלות המוכרת בכ-20 מיליון שקל. חלק מהתאגידים הביאו להורדת העלות המוכרת ב-800 אלף שקל בעקבות שינוי הגדרות וחלקם הביאו להורדת העלות המוכרת ב-4.3 מיליון שקל עקב עדכון כלכלי-חברתי. תאגיד הגיחון הוסיף לעלות המוכרת כ-8.1 מיליון שקל בשל עלויות פרויקטים, כולל העברת מים מעבר לגדר ההפרדה.
גם במשק המים הארצי סל המדדים התייקר ב-1.7%, כשהמשמעות היא העלאת העלות המוכרת ב-78 מיליון שקל. עלויות המים המותפלים במתקן חדרה אחרי הוראת שינוי הן 142 מיליון שקל לשנה.
מרשות המים נמסר בתגובה: "משק המים והביוב בישראל מתנהל כמשק כספים סגור, כך שתעריף המים חייב לשקף את עלותו האמיתי. כל שינוי במשק המים ופיתוחו עבור תושבי מדינת ישראל מחייב גם שינוי בתעריפי המים. בכפוף לשימוע בתעריפי מחירי המים, שעלה אתמול בישיבת מועצת המים בהשתתפות נציגים ממשרד האוצר, הגנת הסביבה, הפנים, החקלאות, האנרגיה ורשות המים, העלייה המינורית בתעריף המים נובעת ברובה בשל התייקרות סל המדדים, גורם החיצוני למשק המים, ובשל ההשקעות הנדרשות במשק המים הארצי ומערך ההתפלה.
"שינוי תעריף המים הוא, למעשה, 33 אגורות לקוב מים, כך שהמשמעות של שינוי התעריפים על משפחה ממוצעת בת 4 נפשות, הצורכת כ-15 מ"ק לחודש, בעלות של כ-117 שקלים, היא תוספת של כ-5 שקלים לחשבון המים והביוב החודשי שיהיה כ-122 שקלים לחודש. על אף עלייה מתונה זו, תעריף המים והביוב בישראל הוא מהנמוכים ביותר בעולם, וזאת למרות שלמעלה ממחצית מהמים מיוצרים במתקני התפלה ובמפעלים לטיהור ולמחזור מים לחקלאות".