תזכורת: הפגיעה בעסקים הקטנים
(אבי חי)

1.6% מהעובדים פוטרו נכון לסוף חודש מרץ. כך עולה משני סקרי בזק שביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) במהלך החודש שעבר, לבחינת מצב התעסוקה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה וההגבלות המתלוות לו.
הנתונים מתבססים על שני סקרים שערכה הלמ"ס, בראשון השתתפו 548 עסקים ובשני כ-1,000 עסקים. הנשאלים בסקרים מעסיקים ביחד כ-588 אלף עובדים, שהם כ-15% מסך המועסקים במשק, במגוון תחומים בענפי ההייטק, התעשייה המסורתית והמעורבת, הבינוי המסחר והפיננסים.
1 צפייה בגלריה
שירות התעסוקה
שירות התעסוקה
שירות התעסוקה
(צילום: שירות התעסוקה)
רק 13% מהנשאלים אמרו כי יוכלו לשרוד במצב הזה מעל חצי שנה - רובם מענפי הייטק והפיננסים. לשאלה מה היא המגבלה בתקופת הקורונה שהכי מפריעה לפעילות העסק - רק 30% ענו הפסקת טיסות מחו"ל; הרוב (60%) ענו שהמגבלות על צמצום מספר העובדים והגבלת התנועה במרחב הציבורי. 54% מהעסקים ציינו את מגבלת סגירת השווקים והחנויות ומרכזי המסחר בילוי ופנאי, ו-51% ציינו את מגבלת התכנסות של פחות מ-10 אנשים.
מהסקר השני שנערך בסוף חודש מרץ, עולה כי 40% מהעובדים באוכלוסיית סקר זה הגיעו לעבודה. שיעור הנע בין 42% בענפי הפיננסים ל-25% בענפי התעשייה המסורתית והמעורבת. כ-21% עבדו מהבית, ויחד עם אלה שהגיעו לעבודה - שיעור סך העובדים עמד על 61%. בענף המסחר הקמעונאות יצאו לחל"ת כ-47% לעומת 3.11% עובדי הייטק. כ-71% מהעסקים אפשרו בסוף מרץ עבודה מהבית.
עוד נשאל בסקר: מהו מספר העובדים המינימלי שצריך להגיע למקום העבודה על מנת לשמור על פעילות העסק: בענפי ההייטק והפיננסים, כ-26% מכלל העובדים נחוצים במקום העבודה על מנת לקיים את הפעילות הכלכלית, בעוד שבענפים האחרים האומדן המינימלי הוא מעל ל-50% בממוצע.
נתון מעניין נוסף שהעלה הסקר הוא שרוב הענפים שנסקרו נמצאים בפער שלילי בין נחיצות לנוכחות, ודירגו את הצמצום במספר העובדים כמגבלה משמעותית. על השאלה מה משך הזמן שבו ניתן יהיה לקיים את פעילות החברה במצב זה - כאשר אפשרויות התשובה נעו בין "עד חודש" לבין "מעל חצי שנה - 47% מהעסקים ענו שיוכלו לשרוד עד חודש ממועד הסקר, כאשר 50% מהם בענפי התעשייה, הבינוי והמסחר הקמעונאי. רק 13% מהעסקים - מחציתם מענפי הייטק - דיווחו כי יוכלו להמשיך בפעילותם במצב זה מעל לחצי שנה.
לשאלה מה להערכתך מידת הפגיעה בפידיון, כ-18% מהעסקים צופים שלא תהיה פגיעה בהכנסות החברה בחודש מרץ. כ-23% מהעסקים צופים פגיעה של יותר מ-76% בפדיון העסק והיתר - ענפי המסחר הקמעונאי - צפו את הפגיעה החמורה ביותר: בין 76% ל-100%.