הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה אישרה לפני שבוע החלטה שתאפשר מתן היתרי בנייה לכאלף דירות נוספות בשכונת אור ים באור עקיבא, חלקן בתוכנית מחיר למשתכן, כך נודע לכלכליסט. מדובר בפרויקטים שטרם החלה בנייתם בשל אי הסכמות בנוגע להרחבה וחיבור הדירות הללו למתקן טיהור שיוכל לעמוד בכמות השפכים שתוזרם מהן. הוועדה החליטה כי הדירות ייבנו בכל זאת למרות שמתקן טיהור שפכים חדרה (מט"ש) טרם הורחב בפועל.
הדירות באור ים שווקו במכרזים על ידי החברה לפיתוח קיסריה ורשות מקרקעי ישראל. בין המתנגדים לבניית אלף הדירות היתה עיריית חדרה, זאת מתוך חשש שהעומס על מתקן השפכים בשל בנייתן יפגע ביכולתה לקדם בנייה בתחומי חדרה עצמה.
1 צפייה בגלריה
אור ים
אור ים
אור ים
(הדמיה: וויופוינט)
בשל הסכסוך, עד כה התאפשרה הקמת 1,740 יח״ד בלבד מתוך 3,482 יח״ד ברובע המגורים אור ים. בעקבות החלטת הוועדה המחוזית תתאפשר כבר בנייה של 2,750 יח״ד.
הוועדה השיבה לטענות של עיריית חדרה כי במסגרת דיון בנושא המט״ש מנובמבר 2019 ועד לדיון השבוע חלה התקדמות בהליכים הנדרשים לצורך קידום הרחבת המט״ש מול מטה הדיור והגורמים הממשלתיים והעירוניים הרלוונטים. ״בשלב זה נראה כי קיימת התקדמות במציאת הפתרונות הנדרשים לסוגיות וכי ניתן מענה לחלק משמעותי מהסוגיות הקנייניות, הכלכליות והמנהליות הנדרשות", נכתב.
לפי הוועדה, הפיתוח – כמו הקמת מדרכות וכבישים – כבר החל להתקדם באור ים ולכן יש לאפשר גם את הגדלת היקף מספר הדירות שניתן לפתח ביחס לקיבולת המט״ש. בנוסף, הוועדה המחוזית תקיים דיון מעקב בתוך פרק זמן של עד חודשיים במסגרתו תקבל דיווח על התקדמות התהליכים להרחבת מט״ש חדרה. "יש חשיבות בפיתוח היקף נוסף ומידתי בחטיבת קרקע אחת גדולה מרוכזת אשר קיימות בה יח״ד ששווקו במחיר למשתכן״, נכתב.