הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הודיע היום (ב') כי הטיל על בנק לאומי עיצום כספי בסך 975 אלף שקל. זאת, בעקבות תלונה שהגישה לקוחה של הבנק בשנת 2019 ממנה עלה כי הבנק גבה סך של 147 שקלים בגין מכתב שמהותו מכתב התראה, בניגוד לצו הקבוע כי סכום העמלה המירבי שהבנקים רשאים לגבות בעד מכתב שכזה יהיה עד 5 שקלים.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
ממצאי הבירור העלו כי גבייה כאמור נעשתה על ידי הבנק ממועד כניסת צו הפיקוח לתוקף בחודש יולי 2015 והופסקה בחודש ינואר 2016. בימים אלה פועל הבנק לזכות את כלל הלקוחות מהם גבה עמלה ביתר, בתוספת ריבית והצמדה.
1 צפייה בגלריה
סניף בנק לאומי בדימונה
סניף בנק לאומי בדימונה
סניף של בנק לאומי
(צילום: חיים הורנשטיין)
יצויין כי סכום הקנס, כמיליון שקלים, הינו לאחר הפחתה של 35%, "לאור העבודה כי הבנק הפסיק את ההפרה עוד בשנת 2016 ובטרם פניית הפיקוח על הבנקים אליו באותו העניין", נכתב בהודעה של בנק ישראל.

גבו עמלת עורך דין על מכתב אוטומטי

בהודעה עוד צויין כי "נסיבות בהן מדובר במכתב שנשלח באופן אוטומטי על בסיס קריטריונים כלליים, אין די בחתימתו של עורך דין כדי להצדיק את סיווג השירות כשירות 'מכתב התראה של עורך דין'. העמלה שניתן לגבות בגין שירות זה צריכה לשקף את עבודת עורך הדין, לרבות בדיקת החוב הספציפי טרם הגבייה, ולא רק את חתימתו.
"התנהלות הבנק מעקרת מתוכן את הרציונל העומד בבסיס קביעת שני שירותים שונים בכללי העמלות ואת התכלית העומדת ביסוד צו הפיקוח, אשר נועדו ליצור הלימה בין ההוצאות התפעוליות של הבנק בגין הפקת ומשלוח ההודעה ובין גובה העמלה הנגבית מהלקוח עבור שירות זה", נכתב.
יאיר אבידן, המפקח על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה להוגנות היחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם. דגש ניכר ניתן להיבטים צרכניים המעניקים הגנות ללקוחות ובפרט בעת גביית עמלות מלקוחות המצויים בקשיים כלכליים. בכוונת הפיקוח להמשיך ולפעול לאכיפתן של ההוראות החלות בנושא".