מזג אוויר חורפי ברחבי הארץ: צפו בכמות הגשמים ובהצפות במוקדים השונים

בצל הסערה: מינהל התכנון הציג אתמול (ג') בדיון בוועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה מדיניות חדשה לניקוז וניהול מי הגשמים (נגר) בראייה ארוכת טווח. מדובר בצעד נוסף מתוך מהלך רחב שמקדם המינהל להתמודדות עם בעיות ההצפות בישראל, על רקע מקרי ההצפה החמורים שהתרחשו בשנים האחרונות, והביאו לנזקים ולפגיעות ברכוש ובנפש.
במינהל מעריכים כי נזקים אלו צפויים להתגבר נוכח גידול האוכלוסייה, שמשמעותה תוספת בינוי וכיסוי שטחים פתוחים ומחלחלים, וכן נוכח מגמת שינויי האקלים, שמתבטאת גם בהפחתת ימי הגשם והעצמת אירועי הגשם. המדיניות החדשה מציעה לטפל באתגרי הניקוז על ידי הטמעת גישה חדשה של ניהול מי נגר, במסגרתה מי הגשם המתהווים לנגר יאספו כמה שיותר קרוב למקור היווצרותם. על ידי כך תימנע היווצרות כמויות נגר גדולות ושינועם למקומות נמוכים, כפי שקורה בהצפות.
1 צפייה בגלריה
הצפות בפרדס חנה
הצפות בפרדס חנה
הצפות בפרדס חנה
(צילום: צורי זאבי, TPS)
במסגרת המדיניות החדשה, בכל תוכנית שתאושר על ידי מוסדות התכנון תהיה החובה לטפל בכמות מי הגשמים בהתאם לכמות הנגר שהתוכנית מייצרת. זאת, בניגוד למצב כיום בו הוגדר בכל התוכניות שטח אחיד של 15% מתוך כלל שטחי התוכנית לטובת ניקוז. כדי לדעת כמה נגר כל תוכנית מייצרת נבנה מעין מחשבון, שאליו המתכנן יידרש להזין ארבעה פרמטרים: שטח התוכנית, היקף הבינוי המוצע, האזור הגיאוגרפי וסוג הקרקע (האם מחלחלת או אטומה).
ממינהל התכנון נמסר כי "שילוב תוספת הבינוי העתידית והשפעת שינויי האקלים מייצרים אתגרי ניקוז וסיכוני הצפות גדולים, אליהם אנו עדים כבר היום. זאת, בנוסף לנזקים למשק של מאות אלפי יחידות דיור ותשתיות תחבורה בעלי חשיבות לאומית, המעוכבות בשל חסמי ניקוז. על מנת להטמיע וליישם את המדיניות בפועל, מקיים מינהל התכנון שיתופי פעולה עם כלל הגורמים האחראים על נושא הניקוז. עם זאת, האחריות מוטלת על גופי הביצוע והרשויות המקומיות, וקיימת חשיבות רבה כי גופים אלו יתנו מענה לטיפול במי הנגר במסגרת חובתם".