החל מהלילה בחצות יוכרז סגר כללי, כאשר היחידים שיורשו לעבוד במהלכו הם העובדים שמוגדרים חיוניים. את הרשימה המלאה והנרחבת של הענפים המוגדרים חיוניים תוכלו למצוא כאן, אך למה עובד מוגדר חיוני ומהי המשמעות? שאלות תשובות.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
1 צפייה בגלריה
עובדים חיוניים. קצת פחות ממיליון וחצי בכל המשק
עובדים חיוניים. קצת פחות ממיליון וחצי בכל המשק
עובדים חיוניים. קצת פחות ממיליון וחצי בכל המשק
(צילום: נדב אבס)
מה הם מקומות עבודה חיוניים? מפעל חיוני הוא מקום עבודה שמוכרז על-ידי משרדי הממשלה, בהתאם לנסיבות (מלחמה, מגיפה, אסון טבע) כחיוני. מקומות העבודה האלה מקבלים הסמכה לחיוניות באישור משרד הכלכלה.
מהם הקריטריונים? לרוב העניין הקובע הוא תרומת מקום העבודה לצורכי הביטחון או לקיום הספקה ושירותים חיוניים לאוכלוסייה. קביעתו של מקום עבודה כחיוני היא חלק מההיערכות השוטפת לשעת חירום.
כמה מקומות עבודה מוגדרים כחיוניים? מדובר באלפי מקומות עבודה. במפעלים מועסקים כ-12% מכוח העבודה במשק וכמו כן יש עוד כחצי מיליון עובדי מדינה ובגופים חיוניים. בסגר הנוכחי, לרשימת מקומות העבודה החיוניים הקיימת בתקנות, נוספו עורכי הדין, במקרים שעליהם לייצג לקוחות בפני בתי משפט או מוסדות אחרים, להכין לייצוג כאמור, או לתת שירות חיוני ללקוח שאינו סובל דיחוי ולא ניתן לבצעו באמצעי דיגיטלי חלופי, וכן עובדים שנדרשים לסייע לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת או לוועדת בחירות אזורית לכנסת, לצורך קיום הבחירות הקרובות.
שר האוצר ישראל כץ רגע לפני הסגר
(צילום: אלכס גמבורג, שחר גולדשטיין)

כמה עובדים כאלה יש במשק? מניתוח שעשה לפני הסגר השני עבור ynet ד"ר רובי נתנזון, מנכ"ל מרכז מקרוב לכלכלה מדינית והיועץ הכלכלי של לה"ב, עלה כי בישראל הוגדרו כ-1.569 מיליון עובדים חיוניים. מתוכם, 260 אלף בשירותי הבריאות והרווחה, 221 אלף בענף המסחר, 201 אלף בענף התעשייה, הכרייה וחציבה ו-200 אלף בענף הבינוי. עם זאת, לפי הערכות במשרדי האוצר והכלכלה, בסגר הנוכחי יצומצם מספר העובדים החיוניים בכ-10% ויעמוד על 1.4 מיליון.
איך העובד יידע אם המפעל שבו הוא מועסק חיוני? עובד המועסק במפעל חיוני צפוי לקבל על כך הודעה ממעסיקו. בשעת חירום ניתן למפעל חיוני צו גיוס קיבוצי, המחייב את עובדי המפעל להתייצב לעבודה, כאשר גילם הוא מעל 16 שנה ועד לגיל פרישה, שהוא נכון להיום 67 שנים לגברים, 62 שנים לנשים.
האם חלה חובה על העובד להתייצב במקום העבודה החיוני? כן. עובד במפעל חיוני חייב להתייצב לעבודה בשעת חירום, ואינו זכאי לקחת חופשה בתקופה זו. בין העובד למעסיק מתקיימים יחסי עובד-מעביד על כל המשתמע מכך. עם זאת, לא יחולו הוראותיהם של חלק מדיני העבודה, ובהם חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק עבודת נשים. בתקנות הסגר הנוכחי נקבעו הוראות ספציפיות לעניין מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, תעשייה ביטחונית ומפעלים תומכי ביטחון, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מועצות דתיות ומוסדות להשכלה גבוהה.
ואם העובד חולה? ברור שעובד חולה לא חייב להתייצב בעבודה, אך עליו להצטייד באישור רפואי מתאים. החובה להתייצב לעבודה במפעל חיוני אינה חלה על אישה הרה או בשנה שלאחר לידה.
האם יהיה תשלום מיוחד לעובדים החיוניים? השכר ישולם כבימים רגילים. כמובן שמי שחייב לעבוד בערבי חג ובחג (כיפור, סוכות) ובערבי שבת ובשבתות, יקבלו את תוספת השכר הקבועה בחוק.
מה עוד אומרות התקנות של הסגר השלישי בכל הנוגע למקומות העבודה?
  • לא תותר כניסת עובדים למקום העבודה, למעט מקומות שהוחרגו ובכלל זה מקומות עבודה המספקים שירותים חיוניים, מפעלים למתן שירותים קיומיים, ומקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי או תשתית.
  • כל מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובד במקום עבודה אם שהייתו נדרשת לשם תחזוקת המקום או לצורך המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, ובכלל זה תיקון ליקויים, שמירה, משלוחים, תשלומי שכר ועוד.
  • מעסיקים העומדים בתנאים השונים וימשיכו לפעול, נדרשים להמשיך לעמוד בתנאי התו הסגול.