האטה במכירת דירות: בחודש יולי נמכרו 3,025 דירות חדשות לציבור הרחב, לעומת 3,974 דירות שנמכרו בחודש יוני - ירידה של כ-23%. כך עולה מנתונים שמפרסמת היום (ב') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).
על פי הדיווחים לרשות המיסים, בחודש יולי 2020 בוצעו כ-3,210 עסקאות של מכירת דירות חדשות (מתוכן 4.2% עסקאות שטרם נבדקו ואושרו על ידי הרשות). בסוף יולי 2020 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה עמד על כ-38,580 יחידות דיור.
כ-28.6% מסך הדירות שנמכרו היו במחוז המרכז, מתוכן 21.5% נמכרו בראשון לציון ו-16.3% בנתניה. כ-25.3% מסך הדירות שנמכרו היו במחוז הדרום, מתוכן 39.3% נמכרו בשדרות ו-14.6% נמכרו באשקלון.
21.5% מכלל הדירות שנמכרו - בראשון לציון21.5% מכלל הדירות שנמכרו - בראשון לציון
21.5% מכלל הדירות שנמכרו - בראשון לציון
(צילום: ירון ברנר)
אשר לכמות המבוקשת של דירות חדשות, שמורכבת מדירות חדשות שנמכרו ומדירות שאינן למכירה שהחלה בנייתן (כלומר דירות בשיטת בנה ביתך ודירות במסגרת קבוצות רכישה), זו עמדה בחודש יולי על 3,820 יחידות דיור, מהן 79.3% מהדירות נמכרו ו-20.7% שאינן למכירה (790 יחידות דיור).
מבחינת ביקושים, כ-26.3% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז, 24.3% במחוז הדרום, 16.3% היו במחוזות הצפון ותל אביב, 9.2% במחוז חיפה וכ-6.1% בלבד במחוז ירושלים.
מתוך סך הדירות שלא למכירה כ-88.6% נבנו למטרת שימוש עצמי (בנייה עצמית ו"בנה ביתך"). מתוכן, 43.5% נבנו במחוז צפון, 22.8% - במחוז דרום, כ-15.5% - במחוז המרכז, 8.2% - במחוז חיפה, 5.4% - במחוז תל אביב ו-3.1% בלבד במחוז ירושלים.