תם סופית עידן מענקי ופיצויי הקורונה, אלא אם כן הגל הרביעי שהחל עתה יגרום שוב לסגר ולפגיעה קשה בעסקים ובעצמאים ויחזיר עובדים לחל"ת, מצב שראש הממשלה נפתלי בנט הגדיר אתמול (ד') כפתרון האחרון לעלייה המחודשת בתחלואה. הבוקר (ה') פתחה רשות המיסים בפעם האחרונה בשלב הזה את האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון שקל עבור החודשים מאי-יוני 2021. בימים האחרונים הוחל גם בהגשת תביעות למענקים האחרים לחודשים אלה. יצוין שביום ראשון הקרוב מתוכננת פתיחת האפשרות לבקש פיצוי מהמדינה לפגיעה בעסקים כתוצאה ממבצע שומר החומות ומהמהומות שהיו בערים מעורבות.

מדובר בעסקים שמחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה ב-25% ומעלה בהתאם להיקף המחזור, לעומת התקופה המקבילה ב-2019. כאמור, מענקים אלה חותמים את סדרת המענקים המחולקים במסגרת תוכנית רשת ביטחון כלכלית. בהתאם לתיקון חקיקה מינואר שאפשר תשלום מענק פגיעה ממושכת, מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות עבור תקופת מאי-יוני, ישולם בגובה חצי מסכום הזכאות המקורי. זאת משום שבסכום הנוסף נעשה שימוש כדי לשלם מקדמות לעסקים ולעצמאים בחודש ינואר השנה, בעיצומו של הסגר השלישי.
1 צפייה בגלריה
חנויות סגורות בביג אשדוד
חנויות סגורות בביג אשדוד
חנויות סגורות בקורונה
(צילום: רועי עידן)
מענק השתתפות בהוצאות קבועות נועד לסייע לעסקים שפעילותם צומצמה בהתמודדות עם הוצאות שאין ביכולתם להימנע מהן, ובהן תשלומי שכירות, ריבית, הוצאות ביטוח, חשבונות חשמל ומים וכדומה. תביעות למענק יכולות להגיש חברות ושותפויות שהגישו את דיווחי המע"מ שלהן ושעומדות בתנאים שנקבעו בחקיקה ובהם, בין היתר, שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 נע בין 18 אלף שקל ל-400 מיליון שקל וכן עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 נע בין 300 אלף שקל ועד 400 מיליון שקל, והייתה להם ירידה במחזור העסקאות בחודשים מאי-יוני 2021 בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019, בשל התפשטות נגיף הקורונה, בשיעור של 25% ומעלה, לפי הפירוט הזה:
עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-18 אלף שקל ועד 100 מיליון שקל - פגיעה של 25% ומעלה; עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון שקל ועד 200 מיליון שקל - פגיעה של 40% ומעלה; עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון שקל ועד 400 מיליון שקל - פגיעה של 60% ומעלה.
גם חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 שקל וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (מאי-יוני 2021) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020. סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 שקל לתקופת זכאות.
את התביעה למענק ניתן להגיש החל מהיום (15 ביולי 2021) עד ל-15 באוקטובר 2021. להגשת התביעות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות ניתן להיכנס לאתר רשות המיסים.
בתוך כך, במסגרת הפיצוי המתוכנן לנפגעי מבצע שומר החומות הפיצוי יינתן, בהתאם לחוק, לעסקים עד 40 ק"מ מרצועת עזה שצריכים לבחור בין הגשת תביעת פיצויים בשל שומר החומות לבין מענקי קורונה ובכלל זה, מענק להשתתפות בהוצאות קבועות. עסקים בטווח מ-40 עד 80 ק"מ מרצועת עזה, שהגישו תביעת פיצויים בשל שומר החומות, יכולים להיות זכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות.

פעימה ראשונה שולמה לזכאי מענק עבודה

רשות המיסים שילמה את הפעימה הראשונה של מענק עבודה עבור שנת 2020 לכ-115 אלף זכאים, שכירים ועצמאים. סכום המענק ששולם עומד על כ-132 מיליון שקל וכולל גם את יתרת התוספת למענק.
עבור שנת 2020 משולם המענק, בכפוף לעמידה בתנאי החוק ובהתאם לקריטריונים, למי, שבין השאר, הכנסתם החודשית הממוצעת עולה על 1,280 שקל ומגיעה עד 11,580 שקל. סכום המענק המקסימלי לשנת 2020 עומד על 8,640 שקל והמענק הממוצע יעמוד על כ-4,500 שקל.
נזכיר כי בשל הקורונה נקבעה תוספת למענק עבודה 2020, עבור תקופת הזכאות אפריל עד דצמבר, בגובה של 62% ולא פחות מ-990 שקל, ובשנה החולפת שולמה מקדמה על חשבון התוספת למענק. עוד נזכיר כי לראשונה שכירים שהכנסתם בחודשים אפריל עד דצמבר 2020 התקבלה ממעסיק קרוב זכאים למענק עבודה בגובה 62% בגין תקופת עבודתם אצל קרוב.
מענק עבודה משולם ע"י הרשות ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, העומדים בתנאים הקבועים בחוק ומטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה. הגשת הבקשה למענק היא פשוטה וקלה, אם הוגשה בקשה למענק בשנתיים האחרונות, ניתן להגיש בקשה מקוונת, היתר יוכלו להגיש בקשה בסניפי הדואר הפרוסים ברחבי הארץ.