המענקים האחרונים למשבר הקורונה לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה יוצאים לדרך. באתר רשות המיסים נפתחה היום (יום ג') האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40% לעומת מאי-יוני 2019.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
בהמשך לתיקון לחוק שפורסם ב-18 במרץ 2021, סכומי המענקים יחושבו לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019. בנוסף, נפתחה היום הגשת הבקשות למענק הוצאות לעסק קטן לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 נפגע לפחות ב- 25% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019.
1 צפייה בגלריה
חנויות נפתחו בניגוד להנחיות בקריון
חנויות נפתחו בניגוד להנחיות בקריון
עסקים בצל העלייה בתחלואה
(צילום: שמיר אלבז)
לאחר שנה ורבע של מענקים - מדובר בסיום תקופה, שכן אלה המענקים האחרונים בסדרת המענקים לעצמאים ולעסקים קטנים המחולקים במסגרת תוכנית "רשת ביטחון כלכלית" שיזמה הממשלה הקודמת, כאשר ישראל כץ היה שר האוצר.
יצוין כי מענק מאי-יוני יהיה מקוצץ הפעם, שכן בהתאם לתיקון חקיקה מינואר 2021, מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות עבור תקופת מאי יוני ישולם בגובה חצי מסכום הזכאות המקורי. מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה ישולם בגובה סכום הזכאות המלא.
את הבקשות לכל המענקים לתקופת מאי יוני ניתן להגיש עד ל-15 אוקטובר 2021.
בימים הקרובים תיפתח גם האפשרות להגשת תביעות פיצויים בשל נזק עקיף בעקבות מבצע "שומר החומות". עסקים עד 40 ק"מ מרצועת עזה רשאים לבחור בין תביעת פיצויים בשל שומר החומות לבין מענק קורונה (מענק לעצמאים ובעלי שליטה ומענק השתתפות בהוצאות קבועות כולל מענק הוצאות לעסק קטן) ועסקים מ-40 עד 80 ק"מ מרצועת עזה שהגישו תביעת פיצויים של שומר החומות יכולים להיות זכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות כולל הוצאות לעסק קטן, אבל לא יכולים לבקש מענק לעצמאים ובעלי שליטה.
בעת הגשת הבקשה למענק יוצגו לעוסקים המורשים ולשכירים בעלי שליטה, נתוני המחזורים הדו-חודשיים של מאי-יוני ב-2019 וב-2021 (על פי הדיווחים התקופתיים שהגישו למע"מ), ויוצג שיעור הירידה במחזורי העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחקיקה. בהתאם לכך, על עוסקים מורשים וכל החברות הרלוונטיות להגיש את הדו"חות התקופתיים למע"מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק. ככל שהמערכת תצביע על כך שלא התקיימה הירידה הנדרשת במחזורי העסקאות לצורך הזכאות, תוצג אפשרות לתקן את שיעור הירידה שחושב ולנמק את הסיבה לתיקון, ככל שקיימת.
בעת הגשת בקשה על ידי עוסק פטור, העוסק ימלא את נתוני המחזור העסקי לחודשים מאי יוני 2021 (לפי סיכום הקבלות/ספר פדיון יומי) ויצהיר האם אכן הייתה לו הירידה הנדרשת בחוק לזכאות למענק.
מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה ("מענק סוציאלי") - סכום המענק הדו חודשי הוא בגובה של עד 15 אלף שקל לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש בשנים 2018 או 2019, לפי הגבוה בהם, כפול 2. למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 בהשוואה למאי יוני 2019, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלה על 651,600 ש"ח וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עלה על 714 שקל.
מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל - למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שבין השאר, חלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 שקל ל- 25 אלף שקל. סכום המענק לתקופת מאי יוני 2021 ישולם בגובה 50% מסכום הזכאות לפי חוק, כמפורט:
  • עד 100 אלף שקל מחזור שנתי - 1,500 שקל.
  • 100-200 אלף שקל מחזור שנתי - 2,000 שקל.
  • 200-300 אלף שקל מחזור שנתי - 3,000 שקל.
כזכור, גם עצמאים שפתחו עסקים חדשים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020, יכולים להגיש במסגרת הפלטפורמה של מענק זה בקשות למענקים, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות, בין היתר:
  • מחזור העסקאות בשנת 2020 הוא מ-18 אלף שקל ועד 100 מיליון שקל.
  • מחזור העסקאות בחודשים ינואר ופברואר 2020 גבוה מ-1,500 שקל.
  • מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (כעת מאי יוני 2021) נמוך ממחזור העסקאות בינואר ופברואר 2020.
בתוך כך, מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החליט היום (ג') על מתן אפשרות למייצגים לבצע פריסה של עד שלושה תשלומים לדו"חות תקופתיים המוגשים למע"מ במועד, באופן מקוון, באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וללא צורך באישור מראש או הגעה פיזית למשרד מע"מ האזורי.
בהתאם להחלטה, הפריסה תתאפשר במקרים בהם, בין היתר, סכום המס לתשלום על פי הדוח התקופתי הינו בסך של 1,000 שקל לפחות ואינו עולה על סך של 50 אלף שקל, לעוסק אין חובות קודמים בתיק ויש לו אישור ניכוי מס במקור בתוקף. מלוא התנאים לביצוע פריסת התשלומים מפורטים במערכת.