דמי האבטלה האחרונים לכל מובטלי הקורונה ומי ששהו בחל"ת בחודש יוני - שולמו היום (ב') לכ-382 אלף עובדים שטרם חזרו לעבודה עד סוף יוני. הביטוח הלאומי העביר היום לעובדים כ-1.6 מיליארד שקל דמי אבטלה לחודש שעבר והחל מחודש יולי כ-200 אלף מהם שגילם פחות מ-45, למעט יולדות, יחדלו לקבל דמי אבטלה, ורבים מהם יישארו ללא כל הכנסה אם לא יחזרו לעבודה בהקדם.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
מליאת הכנסת אישרה בראשית החודש את הצעת חוק הביטוח הלאומי - תיקון מספר 225 כהוראת שעה לעניין דמי אבטלה ודמי לידה. החוק קבע כהוראת שעה הוראות מיוחדות לעניין דמי לידה ולעניין ביטוח אבטלה.
3 צפייה בגלריה
שירות התעסוקה
שירות התעסוקה
שירות התעסוקה
(צילום: שירות התעסוקה)
על פי החוק, מי שילדה בחודשים יולי עד דצמבר בשנת 2021 והייתה זכאית לדמי אבטלה ב-60 ביוני השנה, אך לא זכאית לדמי לידה משום שכאשר הופסקה עבודתה היא לא הייתה בהיריון, תהיה זכאית לדמי לידה בגובה דמי האבטלה האחרונים ששולמו לה.
בתיקון נוסף נקבעה הוראת שעה שבה נקבע לעניין יולדות עצמאיות כי ההכנסה לצורך חישוב דמי הלידה תוכל להיקבע גם על בסיס רבע שנה בשנת 2019 ולהחיל את ההסדר גם לגבי מבוטחת שילדה עד לסוף שנת 2021.
כמו כן, חוקק כי מי שתופסק העסקתו בחודשים יולי עד ספטמבר ב-2021 יהיה זכאי לדמי אבטלה אף אם צבר רק שישה חודשי אכשרה בלבד מתוך 18 חודשים, ויהיה זכאי למחצית מימי האבטלה להם זכאי מובטל שהשלים 12 חודשי אכשרה.
מי שהופסקה העסקתו בחודשים אוקטובר עד דצמבר ב-2021 יהיה זכאי לדמי אבטלה אף אם צבר 10 חודשי אכשרה בלבד מתוך 18 חודשים, ויהיה זכאי ל-83% מימי האבטלה להם זכאי מובטל בהסדר הקבוע.
עוד נקבע כי מבוטח שמלאו לו 45 שנים ושולמו לו דמי אבטלה בתקופה שמיום 1 במרץ 2020 ועד ל-30 ביוני 2021 מכוח הזכאות הרגילה לדמי אבטלה - להבדיל מהזכאות המיוחדת לדמי אבטלה בשל נגיף הקורונה - יהיה זכאי לתוספת ימי אבטלה בשיעור של מחצית מימי האבטלה שבעדם שולמו לו דמי אבטלה בתקופה זו מכוח זכאותו הרגילה.
בנוסף, לגבי אותם מבוטחים, ככל שנותרו בידם ימי אבטלה שטרם מומשו עד ל-30 ביוני השנה, תוארך התקופה שבה ניתן יהיה לממשם. ברוב המקרים, דמי האבטלה שישולמו לפי תיקון זה יהיו בשיעור של 90% מגובה דמי אבטלה שמשולמים לפי החוק.
עוד נקבעה הוראת שעה בעניין ביטול ההפחתה בשיעור של 30% מדמי האבטלה למובטל שנמצא בהכשרה מקצועית. כמו כן, נקבע כהוראה קבועה כי אדם לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד ימי חופשה שהוא זכאי להם, בין ששולמו לו ובין שלא שולמו לו.
בדברי ההסבר לחוק נאמר: "התקופה שלגביה ניתנות ההקלות וההטבות, רובן ככולן, הסתיימה ב-30 ביוני. במקביל, הוסרו כמעט כל ההגבלות שנקבעו על פעילות המשק עקב הירידה המשמעותית בתחלואה. עם זאת, למרות חזרתם של מרבית המובטלים לשוק התעסוקה, יש צורך לתת מענה מסוים גם למובטלים שעדיין לא חזרו לעבודה בשל המשבר, כדי לא להותיר אותם בלא מענה כלל לאחר תום התקופה".
פורסם לראשונה: 12:50, 12.07.21