אזרחים שילמו 3.6 מיליארד שקל שכלל לא היו חייבים לשלם לרשויות המס בשנים 2013-2019. כך עולה מדו"ח מבקר המדינה שפורסם היום (ג'). עוד עולה מהדו"ח כי רשות המיסים לא פעלה לתיקון הליקויים הרבים שנמצאו בדו"ח הקודם בכל הקשור למיצוי זכויות הציבור בתחום המס. כך למשל, אחת הבעיות היא שרבים כלל אינם יודעים מהן הטבות המס המגיעות להם, ולכן לא ניצלו אותן ושילמו לקופת המדינה יותר מס ממה שהחוק חייב אותם. ויותר מכך: לרשות המיסים אין כלל את פרטי חשבונות הבנק של חצי מיליון ישראלים, שיתכן מאוד שמגיעים להם כספים מרשויות המס.
המבקר, מתניהו אנגלמן, מציין בדו"ח כי אומדן המיסים העודפים המשולם ביתר מדי שנה על ידי הציבור מגיע למיליארד שקל. בתוך כך, רק מיעוט מאלה ששילמו מס גבוה יותר ממה שנדרשו לפי החוק הגישו דו"ח להחזר.
5 צפייה בגלריה
רשות המיסים
רשות המיסים
רשות המיסים
(ארכיון)
לפי הדו"ח, 76% מהליקויים שנתגלו בדו"ח המבקר הקודם בשנת 2015, שעסק במיצוי הטבות מס ברשות המיסים בישראל, לא תוקנו כלל או תוקנו רק במידה מועטה. כך למשל, נכון למרץ 2021, 3,831 אזרחים לא קיבלו 9.7 מיליון שקל בגין מענקי עבודה (תוספת הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות). הסיבה: חוסר עדכון חשבון בנק בין השנים 2013-2019. 1,000 זכאים למענק עבודה בשנות המס 2013-14 לא קיבלו את המענק וממתינים לקבלו מעל שש שנים. המבקר מציין עם זאת, כי בראשית שנת 2021 עדכנה רשות המיסים את נתוני חשבונות הבנק של 856 (18%) מהזכאים ובכך אפשרה להעביר את המענק לחשבונם. עוד עולה כי נכון למרץ 2021 עומדת יתרת זכות בסך 9.7 מיליון שקל לרשותם של חסרי חשבון בנק.
אומדן גביית המס שנגבה ביתר מכ-380 אלף אזרחים שלא הגישו דו"ח להחזר מס בגין שנת 2014, שהתיישנה כבר (אחרי שבע שנים ומעלה), הוא 670 מיליון שקל. בהתבסס על נתוני שנת 2014, ניתן להניח כי הפסדי הציבור (יחידים או משפחות שאינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה) מסתכמים במיליארד שקל במשך השנים. עוד עולה כי נכון לשנת 2021, 435,546 משפחות עדיין לא הגישו למס הכנסה דו"ח לשנת המס 2016. החזר המס שמשפחות אלו זכאיות לו נאמד בכ-803 מיליון שקל. בהתאם לחוק, אם לא יגישו לרשות המיסים דו"ח להחזר מס בגין שנה זו עד לסוף שנת המס 2022, יפסידו המשפחות את הכסף.

גם במקרים שאי-מיצוי הזכויות ידוע - לא פועלים להחזיר את הכסף

בדו"ח הקודם עלה כי אף שלרשות המיסים יש מידע על ההכנסות של ציבור משלמי המיסים, אין בידיה מידע שניתן להסיק ממנו על האופן שבו האזרחים מממשים את הטבות המס שהם זכאים להן, וכי הרשות לא סקרה את החסמים העומדים בפני הציבור למיצוי זכויותיו. ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי תוקן במידה מועטה מאז 2015, וכי רשות המיסים לא פעלה לקבלת מלוא המידע שיאפשר לה למצות את זכויותיהם של כל הנישומים, לרבות נישומים שאינם חייבים בהגשת דו"ח למס הכנסה.
5 צפייה בגלריה
ערן יעקב
ערן יעקב
מנהל רשות המיסים, ערן יעקב
(צילום: דוברות לשכת עורכי הדין)
בדו"ח הקודם עלה כי גם כאשר היה בידי הרשות מידע בדבר פגיעה כספית באזרחים שלא מיצו את זכותם, היא לא פעלה ביוזמתה להחזרת סכומים אלו, ולא הודיעה לאזרחים כי על פי נתוניה הם זכאים להחזר. כמו כן עלה כי הסכום המצטבר של המס ביתר ששילמו במשך השנים השכירים שעבדו בשני מקומות עבודה באותה שנת מס מוערך בכמה מאות מיליוני שקלים.
ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי לא תוקן. מדי שנה משלמות מאות אלפי משפחות מיסים ביתר בהיקף של כמיליארד שקל. עוד העלו ממצאי המעקב כי מאות אלפי משפחות ששילמו מס ביתר כלל אינן מגישות דו"חות להחזר מס ולפיכך אינן ממצות את זכותן.
כאמור, ממצאי המעקב העלו גם כי נכון לפברואר 2021, על פי חישובי רשות המיסים לשנות המס 2013 - 2019, היא חייבת בכשני מיליון מקרים - יחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה - סכום כולל הנאמד בכ-3.6 מיליארד שקל. בציבור שכירים אלה נכללים, למשל, שכירים אשר דיווחו שעבדו בשני מקומות עבודה או יותר, שילמו את שיעור המס המרבי, אך לא עשו תיאום מס. והיו גם שכירים שעבדו בחלק משנת המס ולא הגישו דו"ח להחזר המס ששולם ביתר.
עוד עלה כי מעבר לפיילוט שביצעה רשות המיסים בשנת 2015, שבמסגרתו היא שלחה כ-1,700 מכתבים לזכאים לכאורה ששילמו מס ביתר, הרשות לא פעלה מדי שנה להחזרת סכומי המס שגבתה ביתר.

מהמלצות הוועדה למיצוי זכויות: רק 37% יושמו במלואן

בדו"ח הקודם עלה כי אופן חישוב ההטבות בגין ההפקדות לחיסכון הפנסיוני הוא מורכב, עובדים שאינם מבינים את מהות ההטבה המוצעת להם אינם צפויים לנצלה והרשות לא פיתחה כלים ממוחשבים למיצוי ההטבות במסגרת התא המשפחתי.
כעת קובע המבקר אנגלמן, כי הליקויים כלל לא תוקנו, ובכלל זה כי בעת הגשת דו"ח להחזר מס, הרשות לא נתנה בידי הציבור כלים שמסייעים לו ברישום ההפקדות של התא המשפחתי לקרנות פנסיה בדו"ח להחזר מס, באופן שייטיב עם התא המשפחתי. כמו כן, הרשות לא פיתחה כלים ממוחשבים להצגת מלוא פוטנציאל החיסכון במס מהפקדות לקופות גמל שיסייעו לנישומים בעת הגשת הדו"ח.
בדו"ח הקודם התברר כי לעיתים רשות המיסים אינה מעבירה ליחידים - אזרחים שאינם חייבים כלל בהגשת דו"ח שנתי - יתרות זכות שנצברו אצלה. אם בשל חוסר עדכון פרטי חשבון בנק, ואם בשל הצורך לפעול לאיתור הזכאים.
ממצאי המעקב מעלים כי הליקוי תוקן במידה מועטה בלבד. עם זאת, רשות המיסים מסרה למשרד מבקר המדינה כי בשנת 2020 היא רעננה את ההנחיה בדבר החובה להזין למחשבי רשות המיסים את פרטי חשבון הבנק שציין מגיש הדו"ח להחזר מס, בייחוד כאשר פרטי חשבון הבנק של מגיש הדו"ח אינם מצויים בידי הרשות. כמו כן, הגם שרשות המיסים אימתה מעל מיליון חשבונות בנק, נותרו כחצי מיליון חשבונות שטרם אומתו, ומשכך אין בידיה מידע עדכני בנוגע למספרי החשבונות של כלל האזרחים.
לפי דו"ח המבקר, נכון למרץ 2021 רשות המיסים יישמה רק 19 (37%) מ-51 המלצות הוועדה למיצוי זכויות ברשות המיסים, שסקר משרד מבקר המדינה. כן נמצא כי 14 (28%) מההמלצות יושמו באופן חלקי בלבד, ו-18 המלצות לא יושמו כלל. לחיוב צוין כי רשות המיסים פעלה לקידום מיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה ושל הורים לילד נכה.
עוד כשל לא ברור הוא מדוע רשות המיסים לא מתעדכנת במשרדי הקליטה והפנים, למשל, כמה עולים הגיעו לארץ ומי הם. מהביקורת עולה, כי אין בידי רשות המיסים כלל נתונים על מספר העולים החדשים והתושבים החוזרים הזכאים לנקודות זיכוי, ועל שיעור הזכאים שלא ניצלו אותם. עקב כך גם לא ניתן להביא לידיעת הזכאים כי לא ניצלו את זכאותם, והרשות מצידה אינה יכולה לזכותם.

יותר מחצי מהמשפחות - לא ממצות את נקודות הזיכוי ממס

מהדו"ח עולה כי 54% מהיחידים בישראל אינם מגיעים כלל לחיוב במס הכנסה ולכן אין להם אפשרות לקבל הטבות מס. 67% מהנשים ו-44% מהגברים בישראל לא מגיעים למעשה לסף המס, המאפשר קבלת הטבות מס. ב-50% מהמשפחות בהן שני בני הזוג עובדים קיים אי מיצוי חלקי או מלא של נקודות הזיכוי ממס. משרד מבקר המדינה מציין כי אף ששיטת הניכויים והזיכויים האישיים נועדה לקדם יעדים לאומיים בתחום ההורות, קידום תעסוקת נשים, סיוע לעולים, לסטודנטים, לאנשים עם מוגבלויות, לאוכלוסיות מוחלשות וכיו"ב - יעדים אלו אינם מתממשים בצורה מיטבית בהתחשב בעובדה שלשיעור גדול של אוכלוסיית היעד, הכנסה הנמוכה מסף המס.
נתון מעניין נוסף הוא, כי אומדן עלות הטבות המס לתושבי כ-400 יישובים שבהם זכאים להטבות מס הגיע ב-2019 ל-2.33 מיליארד שקל.
אומדן הטבות המס בגין חיסכון פנסיוני הסתכם ב-2019 בלא פחות מ-28 מיליארד שקל. 41% מסך הטבות המס בגין חיסכון פנסיוני מקבלים העובדים בעשירון העליון. רק 1.6% מההטבות הללו מתקבלים על ידי העובדים בארבעה העשירונים התחתונים גם יחד.
900 מיליון שקל קיבלו המשתכרים במאיון העליון כהטבת מס בגין הפקדה לחיסכון פנסיוני, בעוד שארבעת העשירונים התחתונים קיבלו יחד 370 מיליון שקל, בגין שנת המס 2019. ועוד נתון מאכזב מהדו"ח: 54 מעסיקים בלבד התירו לעובדים המועסקים אצלם לקבל זיכוי ממס בגין תרומות באמצעות תלוש השכר בשנים 2015 עד 2019.
מבקר המדינה אנגלמן מציין באכזבה בדו"ח כי ממצאי הביקורת מעלים כי רשות המיסים אינה יוזמת באופן מלא את מתן הזכויות לאלו הזכאים להן. בין היתר, הרשות אינה פועלת לספק לציבור באופן מלא ושקוף את המידע המצוי ברשותה, ובייחוד מידע על עצם קיום הזכות למיצוי הטבות מס שונות ועל התנאים לקבלתן.

רשות המיסים: "פועלים להקלה בתהליכי קבלת הטבות מס"

רשות המיסים מסרה בתגובה: "במטרה להקל בתהליכי קבלת הטבות מס באופן שוטף וכן כדי ליתר את הצורך בהחזרי מס, רשות המיסים פועלת רבות בשנים האחרונות להרחבת בסיסי המידע הקיימים ברשותה. הרחבת בסיס המידע גם תאפשר קבלת אומדנים מדויקים ואמתיים יותר בדבר שיעור מיצוי ההטבות. יודגש, כי כיום מתקבל מידע בדבר אנשים עם מוגבלות מהמוסד לביטוח לאומי, מהרשות לניצולי שואה וממשרד החינוך. מידע מקוון זה מאפשר לרשות המיסים לפרסם הקלות בדבר מיצוי הטבות לאנשים עם מוגבלות לרבות מתן סמכות למעסיקים למתן חלק מההקלות על מנת להקל בביורוקרטיה מול הרשות ככל שניתן. בנוסף, בהתאם למאגרי המידע שהתקבלו, נערכו מהלכים יזומים שהובילו למיצוי זכויות לאוכלוסיות זכאים כניצולי שואה והורים לילדים עם מוגבלות והשבת כ-20 מיליון שקל לאוכלוסיות אלה.
"יש לזכור שמאחר והמידע בידי הרשות אינו מלא, כך לדוגמה אין דיווח מלא מהמעסיקים בדגש על גופים ביטחוניים, קיים חשש שפנייה יזומה לאזרח להגשת בקשה להחזר מס תסתיים ללא זכאות להחזר או עם חוב מס לתשלום. עוד יצוין, כי גם על פי הנתונים שהועברו למבקר המדינה ניתן לראות שגם אם קיימת לכאורה זכאות להחזר, במחצית מהמקרים מדובר בהחזרים בסכום של עד 100 שקל וחלקם עד 500 שקל, כך שכל הוספת נתון חסר לדו"ח יכולה להביא לחבות במס במקום החזר.
"הרשות מעמידה לשכירים גם מכשיר של תיאום מס המביא לחישוב המס בקירוב כבר בשנת הפקת ההכנסות. מאות אלפי שכירים (כ-500 אלף בשנה) עושים שימוש מועיל במסלול זה המקרב אותם למס הנכון כבר בסמוך ועם תשלומו של המס. מערכת חדשה שמשיקה הרשות בימים אלה, תגביר את היכולת למצות זכויות תוך כדי התהליך. רשות המיסים מפרסמת את כל הזכויות המגיעות לציבור באמצעים שונים, באתר האינטרנט של הרשות. כמו כן, באתר הרשות ניתן לבצע סימולציה של חישוב המס לשכיר, באופן אנונימי".