רכישות "הזוגות הצעירים" (רוכשי דירה ראשונה) בשוק החופשי (ללא מחיר למשתכן) הסתכמו ב-4.4 אלף דירות, גידול משמעותי של 22% בהשוואה לפברואר אשתקד וגידול של 3% בהשוואה לחודש הקודם. כך עולה מסקירת הכלכלנית הראשית באוצר שירה גרינברג, שפורסמה היום (חמישי).
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
בפילוח גיאוגרפי בולט אזור רחובות עם עליה חדה של 29% ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי בהשוואה לפברואר אשתקד וגידול של 15% בהשוואה לחודש הקודם.
באוצר ניתחו את רמות השכר של רוכשי דירה ראשונה באזור זה, ומצאו כי רמות השכר של הרוכשים בפברואר השנה נמוכות ב-11.7% בממוצע בהשוואה למי שרכשו את דירתם הראשונה אשתקד. כך, בעוד שהשכר הממוצע למשק בית של רוכשים אלו בפברואר אשתקד על 19.9 אלף שקל, ברוטו למשק בית, בחודש פברואר השנה עמד שכר הרוכשים על 17.6 אלף שקל.
1 צפייה בגלריה
דירות בישראל
דירות בישראל
טירוף הנדל"ן
(צילום: אוראל כהן)
באוצר מציינים כי פערי שכר דומים נרשמו גם בניתוח לפי חמישוני שכר, למעט החמישון התחתון (לגבי חמישון זה רמות השכר הנמוכות מרמזות כי ההורים הם אלו שמימנו את רכישת הדירה במלואה).
עם זאת, חרף העובדה שרמות השכר של הרוכשים בפברואר השנה היו נמוכות יותר, מחירי הדירות שרכשו היו גבוהים יותר, בשיעור ממוצע של 7.5%. לפי האוצר, ממצאים אלו מרמזים על עליה משמעותית ברמות המינוף של רוכשי דירה ראשונה בשוק החופשי.
לפי הסקירה, בחודש פברואר נרכשו 10.6 אלף דירות, בדומה לרמה שנרשמה בפברואר אשתקד וירידה של 8% בהשוואה לחודש ינואר האחרון. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי עמד מספר העסקאות על 9.8 אלף, גידול מתון של פחות מ-2% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה של 2% בהשוואה לחודש הקודם. לפי האוצר, בשלושת החודשים האחרונים (דצמבר 2021-פברואר 2022), מאז הועלה מס הרכישה על משקיעים, נבלם קצב הגידול המהיר בסך העסקאות בשוק החופשי.

הפרשנים הכלכליים על טירוף המשכנתאות
(צילום: שמוליק דודפור)

רכישות המשקיעים בחודש פברואר נותרו על רמה נמוכה של 1.5 אלף דירות, ירידה חדה של 30% בהשוואה לפברואר אשתקד ורמה דומה לזו שנרשמה בחודש הקודם. בממוצע חודשי עומד מספר הדירות שרכשו המשקיעים בשלושת החודשים שלאחר העלאת מס הרכישה על 1.4 אלף דירות, בדומה לממוצע רכישות המשקיעים בשלושת החודשים לאחר העלאת המס הקודמת בסוף יוני 2015.
מכירות המשקיעים בחודש פברואר הוסיפו לשמור על רמה גבוהה יחסית, של כ-2.4 אלף דירות, גידול של 13% בהשוואה לפברואר אשתקד וגידול של 9% בהשוואה לחודש הקודם. לפי האוצר, גידול זה במכירות המשקיעים בולט במיוחד על רקע קיפאון במכירת דירות ע"י משפרי דיור.

נמשכת מגמת הגידול במכירת דירות "על הנייר"

מכירות הקבלנים בחודש פברואר הסתכמו ב-3.5 אלף דירות, מזה 800 דירות נמכרו במסגרת "מחיר למשתכן". בהשוואה לפברואר אשתקד ירדו מכירות הקבלנים ב-5%, כאשר בשוק החופשי בלבד שיעור הירידה עומד על 6%. בהשוואה לחודש הקודם נרשמה ירידה חדה של 21% במכירות הקבלנים, זאת בשל ירידה חדה במכירות "מחיר למשתכן". בשוק החופשי בלבד ירדו מכירות הקבלנים ב-6% לעומת חודש ינואר האחרון.
בהמשך לנתוני ינואר שהצביעו על זינוק במכירת דירות "על הנייר", באוצר מציינים כי מניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי פרק הזמן הצפוי לקבלת הדירה (ביחס למועד החתימה על החוזה) נמצא כי בחודש פברואר נמשכה הרמה הגבוהה של דירות הנמכרות "על הנייר", כאשר שיעור זה הגיע ל-53%, גבוה ב-10.6 נקודות אחוז בהשוואה לפברואר אשתקד.
באוצר ציינו כי מאז אוגוסט אשתקד ניכרת עליה משמעותית בשיעור הדירות הנמכרות "על הנייר", וכי נתונים אלו מסבירים כיצד חרף הגידול החריג במכירות הקבלנים בשנת 2021 (בשוק החופשי ובכלל) מלאי הדירות שנותרו למכירה בידי הקבלנים, כפי שמפורסם ע"י הלמ"ס נותר ללא שינוי משמעותי.
"אין בידנו די נתונים כדי לקבוע האם הגידול החד במשקל הדירות שנמכרו 'על הנייר' משקף העדפה של הרוכשים (הנהנים ממחירי פריסייל, תמורת המתנה ארוכה יותר לקבלת הדירה, והסיכון הכרוך בכך), או של הקבלנים, תוך ניצול הביקוש הגבוה לדירות ל'שמירת' הדירות שהוחל בבנייתן לתקופות בהן רמת הביקושים תהיה אולי נמוכה יותר", מסבירים כלכלני האוצר.