הממשלה אישרה היום מתווה מהיר להבאת 10,000 פועלים זרים לענף הבנייה. זאת לאחר שבדיוני ועדת הפנים התברר שההסכמים הבילטרליים לא יועילו לטווח המיידי, שכן מדינות חוששות לשלוח עובדים בזמן המלחמה. כ-8,000 עובדים זרים נוספים יגוייסו באמצעות נוהל "עובדים חוזרים".

1 צפייה בגלריה
אילוסטרציה תאונות בנייה
אילוסטרציה תאונות בנייה
פועלי בניין. אילוסטרציה
(צילום: Shutterstock)
לאחר מספר דיונים שקיימה בשבוע שעבר ועדת הפנים של הכנסת והדרישה החד משמעית של היו"ר, ח"כ יעקב אשר, להבאה מיידית של עובדים לענף הבנייה המוקפא, אושר המתווה שיאפשר, כאמור, הבאה של 10,000 פועלים זרים באופן מקוצר, כלומר ללא הסכמים ביליטרליים (הסכמים הנערכים בין מדינות בהתחייבויות דו צדדיות).
על פי המתווה, תאגידי כוח האדם יוכלו לגייס פועלים באופן עצמאי, וכך להביא מסה גדולה של עובדים במהירות. בדברי ההסבר בהצעת המחליטים שגיבש משרד הבינוי והשיכון צויין כי הרציונל בהחלטה הוא החשש שעצירת פעילות ענף הבנייה תגרום לנזק ממשי לשוק הבנייה, שיוביל "להשפעה על מחירי הדיור לאחר המלחמה, תוך השפעה דרמטית על השוק כולו ועל הריבית במשק", כך לדברי שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף, שהגיש את הצעת ההחלטה לממשלה.
הקיפאון בענף הבנייה החל עם הכרזת הסגר על יהודה ושומרון החל מ-7 באוקטובר, שמנע הגעתם של פועלים פלסטינים לאתרי הבנייה. בדברי ההחלטה צויין כי על פי נתוני התאחדות הקבלנים בוני הארץ, בענף הבנייה מועסקים דרך קבע כ-220,000 עובדים ישראליים, כ-76,000 פלסטינים, מיו"ש ועזה, וכ-25,000 עובדים זרים העובדים בעבודות רטובות (בניית שלד, טיח, ריצוף). בשנת 2023 נכנסו לישראל כ-10,000 עובדים במסגרת הסכמים ביליטראליים עם סין ומולדובה. על החסר בעובדים בעבודות הרטובות יש להוסיף את עצירת עבודתם של עשרות אלפי עובדים ישראלים, יהודים וערבים, בעבודות לא רטובות (חשמל, תקשורת, מזגנים, מעליות).
בהחלטת הממשלה נימקו את הצורך לפעול כרגע שלא רק באמצעות ההסכמים הבילטרליים וכתבו כי "בהתאם לעדכונים שהתקבלו ממשרד החוץ, נראה כי יהיה קושי לגייס עובדים במסגרת הסכמים בילטרליים חדשים או קיימים, וזאת בשל התנגדות של המדינות עצמן לעשות כן בתקופת המלחמה. משכך, הפתרון של הגדלת מכסות והבאת עובדים זרים באמצעות הסכמים ביליטרליים הוא חשוב, אך נותן פתרון חלקי".
הנוהל המוצע כרגע יאפשר, כאמור, הבאה של 10,000 עובדים, כאשר לצד זאת הבהירו במשרד הפנים כי יפעלו לגייס עוד כ-8,000 עובדים נוספים באמצעות נוהל השבת "עובדים חוזרים", שלדברי המשרד ניתן ליישמו באופן מהיר ובמקביל לגיוס העובדים שיבצעו תאגידי כוח האדם באופן עצמאי. כך בסך הכל מדובר על קרוב ל-20,000 עובדים שיגייסו במהירות עבור ענף הבנייה המשווע לפועלים.
הסיבה שלפיה נמנעים בשגרה מלפעול שלא באמצעות הסכמים בילטרליים היא החשש מסחר בבני אדם, גביית דמי תיווך מופקעים מהפועלים, וחשש מאיכות ירודה של העובדים. המתווה שהוצע גיבש קריטריונים למנוע זאת. בחוות הדעת המשפטית שצורפה להחלטת הממשלה נכתב כי "עמדת המדינה היא שכלל דרך המלך להביא עובדים זרים לענף הבנייה היא באמצעות הסכמים ביליטרליים. יחד עם זאת, בית המשפט הכיר באפשרות להביא עובדים לא רק במסגרת הסכם ביליטרלי".
ממשרד השיכון נמסר כי החלטה זו מקודמת כהשלמה לשורת צעדים שנועדו לטפל במחסור הפועלים בענף בשל המצב החירום במדינה, כאשר מכסת העובדים הזרים שעמדה על 30,000 עובדים, הוגדלה בעוד 20,000 עובדים. זאת לצד, עבודה לייעול מנגנון ההקצאה של חברות הביצוע הזרות עם מכסה העומדת על 12,000 עובדים והגדלתה בעוד כ-3,000 עובדים. במקביל, מיושמים צעדים נוספים בנושא ובהם הגדלת מכסת העובדים הזרים ב-23,000 עובדים, הארכת אשרות השהייה של עובדים זרים שנמצאים בארץ, האצת כניסתן של טכנולוגיות חדשות בבנייה מתועשת וכן קיצור הליכים בירוקרטיים.