משבר הקורונה היכה בחברות הקמעונאות בשיא עוצמתו במהלך הרבעון השני (שבו הוטל סגר על הקניונים ועל המרכזים המסחריים) והדבר בא לידי ביטוי בדו"חות הכספיים של רבות מהן. קסטרו אינה יוצאת מן הכלל, ואולם במקרה שלה לנתוני הירידה בהכנסות מצטרפת הפתעה לטובה כשיורדים לשורות הרווח של הדו"ח.

הדממת החנויות הובילה לצניחה של 38% בהכנסות קסטרו ברבעון השני של 2020 ואלה הסתכמו ב-281 מיליון שקל בלבד, בהשוואה להכנסות של 455 מיליון שקל ברבעון המקביל.
1 צפייה בגלריה
סניף קסטרו החדש ברמת אביב
סניף קסטרו החדש ברמת אביב
סניף קסטרו
(צילום: איימי נקדאי)
לעומת זאת, בשורת הרווח התפעולי והנקי קסטרו מציגה תמונה הפוכה. הרווח התפעולי של קסטרו ברבעון השני כמעט והוכפל והסתכם ב-58.4 מיליון שקל, והרווח הנקי זינק ב-192% והסתכם ב-32.9 מיליון שקל.
מקורו של השיפור הדרמטי בשורות הרווח הוא בירידה החדה בהוצאות התפעוליות של קסטרו, והנה דוגמה בולטת: ברבעון השני של 2020 הוצאות שכר דירה, דמי ניהול והוצאות החזקה היוו 0.1% מההכנסות של קסטרו, בעוד שברבעון המקביל הן היוו 10.1% מההכנסות של החברה.
גם בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות נרשמה ירידה משמעותית והן הסתכמו ב-12.4 מיליון שקל בלבד, בהשוואה ל-23.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה בהוצאות התפעוליות של קסטרו מיוחסת לתוכנית ההתייעלות שהקבוצה יישמה כחלק מהתמודדותה עם השלכות משבר הקורונה.
עובדה נוספת שעוזרת לרבעון הנוכחי להראות נוצץ ביחס לתקופה המקבילה היא שבשנה שעברה קסטרו ספגה הוצאות מהפעילות של קרולינה למקה בארצות הברית, הוצאות שנמנעו מהחברה ברבעון הנוכחי.
תזרים המזומנים של קסטרו מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם ב-99.5 מיליון שקל, שיפור חד ביחס לרבעון המקביל שבו התזרים הסתכם ב-39.9 מיליון שקל בלבד. נכון ל-30 ביוני 2020 היו בקופה של קסטרו מזומנים בהיקף של 247 מיליון שקל. ביחס לפעילות בתקופה שאחרי הרבעון השני, קסטרו מציינת שהיא ממשיכה לנהל משא ומתן מול קבוצות הקניונים הגדולות ומשכירים אחרים בנוגע להטבות לגבי החודשים יולי 2020 ואילך.