מסתמן: התיאטרון הלאומי הבימה יעבור לבעלות עיריית תל אביב. כך נחשף בבקשה שהגישו נאמני התיאטרון, שנקלע לקשיים כלכליים, לאשר לו הסדר נושים.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
הבקשה הוגשה לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט איתן אורנשטיין. הנאמנים, עו"ד דורית לויטילר ורו"ח חן ברדיצ'ב, ציינו שהסדר הנושים זכה לתמיכת המדינה ולתמיכת רוב משמעותי מבין נושי התיאטרון. הם מבקשים לאשר כי "התאגיד החדש שאליו תועבר פעילות התיאטרון יהיה בבעלות עיריית תל אביב-יפו ולא בבעלות המדינה, ולמדינה לא יהיה כל חלק בו". התיאטרון מאוגד כיום כחברה לתועלת הציבור שהוקמה ב2011.
בפנייה לבית המשפט ציינו הנאמנים כי "לאור מכאובי העבר של התיאטרון הלאומי הבימה, הסדרי חוב שידע בעברו והתנהלות בעייתית שהותירה נושים רבים בסכומים לא מבוטלים, נכון יהיה למסור את ניהול התיאטרון לידיים איתנות, מבוססות, בעלות יכולת ניהולית.
"עיריית תל אביב-יפו היא גוף המתאים למשימה, ויש להודות לראש העירייה רון חולדאי, שהתייחס לעניין כאל משימה לאומית והתגייס לאתגר. יש לקוות כי בקרוב ייחתם ההסכם בין העירייה למדינת ישראל, לפיו תינתן הסכמת המדינה למתווה. בשלב זה מתקיים מו"מ בין הצדדים המצוי בישורת אחרונה, ויש לקוות כי הוא יסתיים בהסכם מחייב בקרוב. הסכם כזה הוא תנאי להסכמת המדינה להסדר הנושים".
מחר יתקיים דיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין. לפי הסדר הנושים המוצע, במהלך עשר השנים הראשונות לפעילותו, יפריש התאגיד לטובת הסדר הנושים 1.5% ממחזור הפעילות של התיאטרון. לאחר אישור ההסדר יפעלו הנאמנים להגשת תביעות נגד צדדי ג' ויגבו כ-4.2 מיליון שקל המגיעים מהמדינה כתמיכה במפעלים במצוקה.
לפי ההסדר, עובדי החברה ייקלטו בתאגיד החדש כעובדים חדשים אך תקופת עבודתם תוכר ותחושב לצורך הוותק.
בנובמבר 2019 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב על מינוי עו"ד דורית לוי-טילר ורו"ח חן ברדיצ'ב כנאמנים זמניים לתיאטרון והורה להם לפעול בדחיפות לשם גיבוש הסדר נושים שמטרתו הבראת התיאטרון. חודש לאחר כניסתם לתפקיד הגישו הנאמנים דו"ח מפורט ובו הדגישו כי "תיאטרון אינו עסק. תיאטרון מחויב לשרת אמות מידה תרבותיות ויצירתיות, אשר לא אחת אינן עולות בקנה אחד עם היכולת 'להרוויח כסף'". בבקשה לאישור ההסדר השבוע, כתבו הנאמנים כי ללא פתרון ארוך טווח לניהול התיאטרון פעילותו תחדל מלהתקיים.