אושרה תובענה ייצוגית נגד הראל ביטוח בקשר עם פוליסת ביטוח תאונות שהוגשה בחודש דצמבר 2016 לבית המשפט המחוזי בתל אביב. לפי התביעה, הראל ביטוח מפחיתה שלא כדין את תשלום דמי הביטוח למבוטחים בפוליסת נכות מתאונה בגין מקרי ביטוח שעניינם נכות בגפיים, עיניים ואוזניים. זאת על יסוד טבלת שיעורי נכויות הקבועה בפוליסת הביטוח, השונה מטבלת שיעורי הנכויות שבתקנות הביטוח הלאומי ועל יסוד נוסחת התאמה הקבועה בפוליסת הביטוח.
חברת הראל השקעות, החברה האם של הראל ביטוח, דיווחה כי אתמול (א') אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את ניהול התביעה כתובענה ייצוגית על בסיס הטענה, כי מנגנון חישוב תגמולי הביטוח ונוסחת החישוב אינם מוזכרים בפוליסה ואינם ידועים למבוטחים במועד החתימה על פוליסת הביטוח.
1 צפייה בגלריה
מישל סיבוני, מנכ"ל הראל
מישל סיבוני, מנכ"ל הראל
מישל סיבוני, מנכ"ל הראל
(צילום: פלאש90)
הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית כוללת את כל מי שרכש את הפוליסה הסטנדרטית של הראל לביטוח נכות מתאונה בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת האישור ועד היום, וקיבל תגמולי ביטוח בסכום מופחת או לא קיבל כל תשלום, ב-12 מקרי נכות, מוחלטת ושאינה מוחלטת.
הראל מסרה בתגובה: "החברה פועלת ופעלה גם במקרים הרלוונטיים לתביעה הייצוגית לטובת לקוחותיה ובהתאם להוראות הפוליסה. הראל לומדת את החלטת בית המשפט אשר נוגדת פסיקה קיימת בנושא ובוחנת את האפשרות להגיש בקשת רשות ערעור".