עד 300 מיליון שקל יוענקו לבתי מלון שהכנסתם נפגעה מסגירת התיירות הנכנסת ומההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה. כך על פי נוהל מענקים שגיבש משרד התיירות בראשות השרה אורית פרקש-הכהן.
כזכור, הממשלה החליטה בחודש אוגוסט אחרון שמשרד התיירות יחלק מענקים בסכום כולל שלא יעלה על 300 מיליון שקל, מחודש יוני 2020 עד מאי 2021, וזאת במטרה לשמר את התשתית המלונאית בישראל בתקופת המשבר ולהבטיח את המשך קיומה בתקופה שלאחר חלוף המשבר.
1 צפייה בגלריה
קראון פלזה אילת
קראון פלזה אילת
גם מלונות קטנים יקבלו מענק
(צילום: אורי אקרמן)
על אף שההחלטה התקבלה באוגוסט, המענק טרם חולק בשל מחלוקת על התנאים לקבלת הפיצויים. נציגי התאחדות המלונות דרשו לתקן את כללי החלוקה שמתנים את המענק באי קבלת פיצוי או הנחה על ארנונה. זאת במטרה לכסות על הפגיעה הרחבה ולחלק את המענקים באופן ראוי לאותם בעלי עסקים, קטנים וגדולים, שנפגעו.
לאחרונה אושר בישיבת הממשלה תיקון, שלפיו התנאים לקבלת המימון מאפשרים לכל בתי המלון בישראל לקבל את הסיוע הייעודי. זאת משום שכל הענף נפגע כלכלית באופן אנוש במשבר.
לפי הנוהל, מלון יחשב ככזה אם הוא כולל 11 חדרים או יותר, ומספק בתמורה שירותי לינה לאורחים לפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי. הנוהל כולל, בין היתר, תנאי סף, כאשר העיקרי לקבלת המענק הוא - מלון שהנכסותיו מתיירות נכנסת ב-2019 היו לפחות 25% מסך הכנסותיו באותה שנה, וירידה במחזור השנתי בשעור של לפחות 25%. בפעימה השנייה מי שהיו לו הכנסות רק מתיירות פנים, והייתה לו ירידת מחזורים - יקבל גם מענק.
הנוהל מחולק ל-3 פעימות: פעימה ראשונה - סיוע בגין החודשים יוני-יולי 2020, פעימה שניה - סיוע בגין החודשים אוגוסט-דצמבר 2020, ופעימה שלישית - סיוע בגין החודשים ינואר-מאי 2021.