כפי שנחשף בכלכליסט, המדינה מעלה הילוך במהלכים נגד אישור חריגות הבנייה במבנה איקאה אשתאול שליד בית שמש. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ירושלים הגישה הבוקר (ה') עתירה מנהלית נגד ועדת הערר המחוזית, שהכשירה את עבירות הבנייה במבנה, וכן נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מטה יהודה, והיזמית שהקימה את המבנה - חברת פארק מסחר ותעשייה אשתאול.
המדינה אף הגישה בקשה לצו ביניים, לאטום מיידית את כל השטחים שנבנו בחריגת בנייה, כך שהמבנה יכלול 17 אלף מ"ר כפי שמתיר היתר הבנייה, ולא 25 אלף מ"ר שנבנו בפועל, ומשמשים את החנות כבר היום, וזאת עד להכרעה בעתירה.
בעתירה שהוגשה על ידי מתכננת מחוז ירושלים שירה תלמי באבאי, באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) מבקשת המדינה לבטל את היתר הבנייה שניתן למבנה. זאת בשל קיומן של "עבירות בנייה בדרגת חומרה גבוהה ביותר ובהיקפים חסרי תקדים". בעתירה נטען כי היקף עבירות הבנייה כולל 9,500 מ"ר מתוך מבנה העולה על כ-25 אלף מ"ר, שאושרו בדיעבד בשיטת ה"סלאמי", ולאחר שהבנייה בוצעה בפועל.
סניף איקאה החדש באשתאולסניף איקאה החדש באשתאול
סניף איקאה החדש באשתאול
(צילום: עמית שאבי)

"עבירות הבנייה הוסתרו"

בעתירה צוין כי מדובר במקרה חריג שבו המדינה עותרת כנגד החלטה של גוף תכנוני השייך למדינה - ועדת הערר. מקרה דומה התרחש בעבר באופן אירוני בפרשת חנות איקאה בראשון לציון ובמקרים בודדים נוספים. אך על דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי), ארז קמיניץ, לא היה מנוס מנקיטה בדרך פעולה זו, כיוון שתוכנית שחוסר החוקיות שלה הוא כה חמור מחייב נקיטה בצעדים חריגים כדוגמת עתירה זו.
בעתירה, שהוגשה באמצעות עוה"ד יואב דור, מורן בראון ונדב ביננבאום, נאמר כי חנות איקאה אשתאול הוקמה על שטח של כ-25 אלף מ"ר, שלפי תוכנית המתאר המחוזית ייעודו אזור תעשייה. במסגרת תוכנית קודמת, שהתייחסה למבנה מסחרי של כ-17 אלף מ"ר ואושרה בוועדה המחוזית, הוסתרו מהוועדה עבירות בנייה והיתרי בנייה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מטה יהודה, שלא היו תואמים לתוכניות שבתוקף. כמו כן, הוסתרה הכוונה לשנות גם את התוכנית הזו באמצעות תוכנית נוספת – שסותרת את תוכנית המתאר המחוזית, ומצריכה אישור של הוועדה המחוזית.
לאחר אישור התוכנית להקמת המבנה המסחרי, אישרה הוועדה המקומית מטה יהודה בהליכי בזק תוכנית המכשירה את עבירות הבנייה ומגדילה את שטחי המסחר לכ-25 אלף מ"ר, תוך יצירת הפרדה מלאכותית כך שחלק מהמבנה ישמש לכאורה לאחסנה ומשרדים, כאשר בפועל כל החנות כולה היא למטרת מסחר.
התוכנית החדשה אושרה, למרות שלא ניתן לה האישור הנחוץ של יו"ר הוועדה המחוזית, ואף שהיא סותרת את תוכנית המתאר המחוזית ובניגוד להוראותיה. מדובר במקרה של עבירות בנייה חמורות בהיקף של כ-9,500 מ"ר שנבנו בניגוד לתוכניות ולאישורים, ובחלקם בניגוד להיתרים שניתנו.
לטענת הוועדה המחוזית, השטחים שהתווספו והוכשרו, מיועדים לתעשייה ואחסנה, וכך אף הצהירה החברה היזמית, ועל סמך זה אושרו בדיעבד בוועדה המקומית ובוועדת הערר. אלא שבפועל מסתבר, שטחים אלה משמשים כחלק אינטגרלי מהחנות, כמסחר לכל דבר, "ואין כל קשר בינם לבין תעשייה". על כן טוענת הוועדה המחוזית, תוספת שטחי מסחר המנוגדת ליעוד הקרקע הקיים, מחייבת את אישור הוועדה המחוזית, וזה לא ניתן מעולם. זאת בנוסף לעובדה כי לטענת הועדה המחוזית שימוש מסחרי בקרקע סותר את תוכני המתאר המחוזית אשר מבקשת לחזק את המסחר בעיר בית שמש. הקמת שימושים מסחריים בישובים הסמוכים לעיר, פוגעת בה ומחלישה אותה.

"פגיעה חמורה בשלטון החוק"

העתירה הוגשה כדי למנוע פגיעה חמורה בשלטון החוק, במסגרת המאבק לעצור את מכת המדינה של עבירות בנייה, הקדמת הבנייה לתכנון, תוך הצבת עובדות בשטח, ולאחר מכן פניה לרשויות כדי שיהוו חותמת גומי שתכשיר את הבינוי הלא חוקי.
בעתירה נכתב כי מדובר במקרה קיצוני של עבירות בנייה שביצוען מהווה פגיעה חמורה בעקרון שלטון החוק. זהו מקרה מובהק שבו הבנייה קדמה לתכנון, תוך הצבת עובדות בשטח, והתכנון לא נועד אלא להיות חותמת גומי כדי להכשיר את הבינוי שהוקם באופן פסול ואת המהלכים שקדמו לו. עוד נכתב בעתירה כי הבנייה שבוצעה בשטח נעשתה תוך פגיעה חמורה בשלטון החוק ובשוויון בפני החוק. מעבר לפגיעה הקשה בחוק התכנון והבנייה ובנורמות תכנוניות שלהן כפופה התכנית, יש באישור התכנית משום מסר פסול ביותר הפוגע קשות במאבק ב"מכת המדינה" של עבריינות הבנייה.
"בפנינו מקרה קיצוני של עבירות בנייה שביצוען מהווה פגיעה חמורה בעיקרון שלטון החוק" צוין בעתירה. "זהו מקרה מובהק שבו הבנייה קדמה לתכנון, תך הצבת עובדות בשטח והתכנון לא נועד אלא להיות חותמת גומי כדי להכשיר את בינוי שהוקם באופן פסול ואת המהלכים שקדמו לו".
עוד ציינה תלמי באבאי בעתירה כי "מעבר לפגיעה הקשה בחוק התכנון והבנייה ובנורמות תכנוניות שלהן כפופה התוכנית, יש באישור התוכנית משום מסר פסול ביותר הפוגע קשות במאבק במכת המדינה של עבריינות הבנייה. אישור תוכנית שהוגשה על ידי חברה מסחרית גדולה ומכשירה בדיעבד עבירות בנייה בהיקף כה חמור וחריג מוביל לפגיעה באמון הציבור ובשיוויון בפני החוק".
כאמור, החברה שהקימה את המבנה - חברת פארק תעשיה ומסחר אשתאול, היא חברה בת פרטית של החברה הציבורית מגה אור, בשליטת צחי נחמיאס, במשותף עם מושב אשתאול. החברה היזמית, התקשרה עם איקאה להשכרת החנות לרשת הריהיטים.
מאיקאה נמסר: "איקאה היא לא הבעלים של הנכס אלא שוכרת אותו מבעליו ולכן היא לא מעורבת בהליך המשפטי".
עו״ד איל מאמו, שותף ומנהל (במשותף) של מחלקת נדל״ן תכנון ובנייה במשרד אגמון ושות׳, רוזנברג הכהן ושות׳, שמייצג את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מטה יהודה: "הוועדה המקומית מצרה מאד על אי הדיוקים הכבדים העולים מטענות הועדה המחוזית. מדובר במתחם ובו זכויות תקפות ומוקנות למסחר ותעסוקה בתכניות מאושרות אשר על מנת להתאימן להקמת סניף איקאה (אשר גם לאחר הקמתו מותיר אלפים רבים של מטרים בלתי מנוצלים) אושרה תכנית מינורית של איחוד וחלוקה וניוד זכויות קיימות.
"בעיני כל בר דעת מדובר בתכנית ראויה, נכונה למיקומה, המביאה ברכה, תעסוקה וחיזוק הפעילות הכלכלית בסביבה. אופן העיסוק של מתכננת המחוז בהקמת איקאה, מטריד, ונראה על-פניו שנעשה גם משיקולים שאינם תכנוניים ואינם ענייניים. ראוי להפנות בעניין הזה אל החלטת ועדת ערר שדחתה את הערר שהגישה מתכננת המחוז, שם נקבע כי כל מהות הערר הינה רצונה לכפות על מטה יהודה חלוקה בהכנסות עם עיריית בית שמש, וכי הוועדה המקומית פעלה כדין ובאופן ראוי.
"יצוין כי מדובר באותה הוועדה המחוזית שבימים אלה ממש מסדירה באמצעות תוכנית, אלפי מטרים של עבירות בנייה ודירות לא חוקיות ברמת בית שמש. עתירת הוועדה המחוזית כעת היא חרב המאיימת על מאות עובדי איקאה אשר ומשפחותיהם וכמובן מעגלים נוספים של אלפי אנשים שפרנסתם תפגע בתקופת משבר קשה זו. הוועדה המקומית תמשיך ותפעל במקצועיות, בהתאם לחוק ולהחלטות מוסדות התכנון, וכמובן תגיב לעתירה ותוציא לאור את האמת".