הרצח של יזם הנדל"ן אלדד פרי בשבוע שעבר רק חידד את הצורך ברגולציה בענף קבוצות הרכישה שהיעדרה פוגע ברוכי הדירות. בשנים האחרונות התפרסמו מקרים שבהם חברי קבוצות רכישה השקיעו את כספם בקבוצה, אך מסיבות שונות איבדו את השקעתם, ואף נותרו ללא יכולת להמשיך את פעילות הקבוצה במטרה להגיע לבעלות על דירה.
על רקע מקרים אלה, נבחנה סוגיית קבוצות הרכישה, בצוות בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי) עו"ד ארז קמיניץ. על בסיס המלצות הצוות החליט שר המשפטים, גדעון סער, לקדם חקיקה שתסדיר את התחום. החוק יעלה לוועדת שרים לחקיקה ראשון הקרוב.
1 צפייה בגלריה
אתר בנייה. צילום: דוד הכהן
אתר בנייה. צילום: דוד הכהן
אתר בנייה. אילוסטרציה
(דוד הכהן)
הקריסות של היזמים ענבל אור ואלדד פרי שמו זרקור על הבעיות בתחום קבוצות הרכישה. בעוד שיזמי נדל"ן הכפופים לחוק המכר ולרגולציה שמגבילה אותם בפעולות שנוגעות לכספי הפרויקט, מארגני הקבוצה חיים בעולם ללא מגבלות. יזם נדל"ן שמוכר דירה על הנייר מוגבל לפי חוק המכר לגבות מרוכש דירה תשלום שלא עולה על 7% ממחירה כל עוד לא הונפק היתר בנייה לפרויקט. לעומת זאת, מארגן קבוצת רכישה אינו כפוף לחוק המכר, ובפועל גובה מרוכשים סכומי עתק עוד לפי שהונפק היתר.
יזם מחויב לשים את כספי הדירות בחשבון בנק ייעודי לפרויקט ואילו מארגני הקבוצות מסיטים לא פעם כספים מפרויקט אחד לאחר. במקרה של פרי, הנאמנים שמונו לחברות שלו מטעם בית המשפט דיווחו כי היה ערבוב חסר אבחנה בין חשבונות הבנק של פרי האיש הפרטי לבין חשבונות הבנק של קבוצת החברות בבעלותו. מכאן שכל הסתבכות יכולה להיות מדרון תלול לעבר תהום אליה צולל המארגן יחד עם לקוחותיו. חוץ מהעוול שנגרם לרוכשים שעלולים לאבד את כספם, הנפילה עלולה גם לעלות למארגן בחייו.
הצעת החוק שמקדם השר סער נועדה להגן על כספי החברים בקבוצת הרכישה. במטרה למזער את הסיכון להתרחשות מצבים שבהם חברי הקבוצה מעבירים את כספם למארגן לצורך רכישת המקרקעין והוא משתמש בהם בפועל למטרות שונות שאינן קידום ענייני הקבוצה. בהתאם לכך מוצע לקבוע הוראות לגבי ניהול כספי החברים. בין היתר, מוצע לקבוע שכספי קבוצת הרכישה ינוהלו על ידי נאמן, שיוודא שהמארגן יוציא את הכספים רק למטרות קידום עסקת קבוצת הרכישה.
בנוסף, טיוטת החקיקה מתמודדת עם מצבים שבהם חלים עיכובים בקידום העסקה. במקרים אלה מוצע לאפשר לחברי קבוצת רכישה "להשתחרר" מקבוצת הרכישה בתנאים מסוימים אם חלפו שלוש שנים שבמהלכן לא נחתם הסכם לרכישת מקרקעין על-ידי קבוצת הרכישה או אם חלפו ארבע שנים שבמהלכן לא ניתן היתר בנייה להקמת הדירות.