מוקד חירום טלפוני לדליפות גז: ועדת הכלכלה בכנסת אישרה היום (ב') את הצעת משרד האנרגיה במסגרת צו הגז (בטיחות ורישוי), להסדיר את אופן הטיפול של ספקי הגז באירועי דליפת גז, או סיכון הקשור במתקן גז ביתי.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
הוועדה קבעה כי ספקי הגז יחויבו להפעיל מוקד חירום טלפוני, במשך 24 שעות ביממה ובכל ימות השנה, שייתן תוך שתי דקות לכל היותר מענה אנושי לקריאה הנוגעת לאירוע בטיחות בגז. עוד יחויבו להעסיק בעלי רישיונות או להכשיר עובדים שיגיעו ללא דיחוי לכל מתקן גז שנתקבלה לגביו קריאה הנוגעת לאירוע בטיחותי, ובמקרה שמדובר בדליפה, להפסיק באופן מיידי את הספקת הגז למיתקן ולדווח על כך למשרד האנרגיה.
בלוני גזבלוני גז
בלוני גז
(עמית שעל)
יש בכך הטבה גדולה לצרכנים אך גם בעיה: חברות הגז יהיו אחראיות בטיפול באירועי גז ואם האירוע היה באשמתן, הן עלולות לחבל בראיות לכאורה.
לפי הצו בנוסחו הנוכחי, אם יש נפגעים באירוע או נזק לרכוש, "ספק הגז לא יערוך שינוי במקום האירוע, לא ייטול דבר מקום האירוע ולא ינקוט בכל פעולה, פרט להפסקת אספקת הגז למתקן הגז ופרט לפעולה הנדרשת לשם שמירה על שלום הציבור. כל פעולה שנעשית במקום האירוע בידי ספק הגז או אדם מטעמו, תתועד בכתב בידי המבצע, מיד בתום הטיפול הראשוני באירוע". כן נכתב כי החברות יהיו מתואמות עם המשטרה וגופי הצלה אחרים במקרה הצורך.
ספקי הגז יהיו מחויבים למסור למנהל הגז בתחילת כל רבעון דו"ח ובו פרוט אירועי הגז שאירעו ברבעו הקודם והמנהל רשאי לדרוש הבהרות מהספק בהמשך לדו"ח זה.
שר האנרגיה צפוי לחתום על הצו, שייכנס לתוקף שמונה חודשים מיום הפרסום ברשומות. חלק מהחברות כבר מפעילות מוקד דומה.
יובל שטייניץיובל שטייניץ
צפוי לחתום על הצו. שר האנרגיה, יובל שטייניץ
(צילום: אבי מועלם )
חברות הגז התנגדו להקמת המוקד בעבר. הן טענו שזה תפקיד לוחמי האש לטפל במקרי חירום של דליפות גז. נציג לוחמי האש בוועדה אמר בתגובה כי רק 2% מהציבור פונים למכבי אש במקרה של ריח גז. רוב הצרכנים פונים לאיש מקצוע או לחברת הגז.
ממשרד האנרגיה נמסר בתגובה כי "מהלך זה של משרד האנרגיה נועד להסדיר את החובות של ספקי הגז לטיפול באירועי גז, על מנת לשמור על שלום הציבור ובטיחותו ולמנוע נפגעים בנפש וברכוש".