בעקבות חשיפת ממון ו-ynet, ועדת המכסות במשרד הכלכלה בודקת חשדות להפרות בהליכים התחרותיים לחלוקת מכסות בקרב ארבעה יבואנים. כך נודע לידיעות אחרונות ול-ynet.
בין היבואנים גם חברת גולדפרוסט, חברה בת של ויליפוד, שנחשף בממון וב-ynet שזכתה במכרזים לייבוא גבינה צהובה זולה ללא מכס, למרות שב-2019 רק 9% מהמכסה שבה זכתה נמכרה לצרכנים וב-2018 עוד פחות מכך. סך הכל זכתה החברה במכרזים בשנים אלו בכ-2,908 טונות גבינה צהובה.
1 צפייה בגלריה
גבינה צהובה ב-29 שקל לקילו
גבינה צהובה ב-29 שקל לקילו
גבינה צהובה
(צילום: מירב קריסטל)
במשרד מסרו כי "בשלב זה, כל החברות המצויות בהליכי שימוע קבלו הודעה על עיכוב הנפקת הרישיון שהוקצה להן בחלוקת היתרות עד לתום הליכי השימוע. עם סיום השימוע והחלטת הוועדה, ניתן יהיה להתייחס לתוכן הדברים. כל התייחסות טרם השימוע עלולה לפגוע בהליך. השימוע לחברות נקבע ל-12 באוגוסט. טרם התקבלה תגובת כל החברות בכתב לחשדות לכאורה".
הבדיקה נערכת בעקבות חשיפת ממון, כי ויליפוד קיבלה פטור ממכס בגובה 23 מיליון שקל, סכום שלא התגלגל לכאורה לצרכן, כשבוועדת המכסות במשרד הכלכלה, בראשות דני טל, עוצמים עין לנוסח סימני השאלה שהעלו נתוני סטורנקסט לפיהם לא מכרה לצרכנים בזול את רוב המכסה.
הפטור ניתן על גבינת ייבוא שאמורה היתה להימכר במדף ובמעדניה ב-2.9 שקלים לק"ג. מי שזכה במכרז היבוא קיבל פרס: זכות לייבא גבינות נוספות ללא מכס, שנמכרות במחיר גבוה יותר לצרכן. על כך אמרו יבואנים מתחרים, כי ההליך פגע בתחרות בשוק הגבינות, שכן הוא נתן יתרון ליבואנים אלה במכירת גבינות יקרות.

ויליפוד: הנתונים "חסרים"

בויליפוד טענו כי נתוני סטורנקסט "חסרים" משום שבמעדניה, גבינות נמכרות בברקודים שונים ואין זה נכון להשתמש בנתונים אלו לצרכי מדידת כמויות מכירה לפי ספק, וכן כי בכל הבדיקות והבקרות שנערכו במסגרת ההליך לאורך השנים, נמצא כי החברה פעלה כראוי.
גם ב-2020 ויליפוד קיבלה מכסת יבוא. לפי המשרד, כמות המכסות שנוצלה עד תום חודש יוני 2020 עומדת על 59% במעדניה ו-46% במדף. חברת גולדפרוסט לא בקשה ארכה לניצול המכסות השנה.
"נכון להיום, טרם חולקה יתרת מכסת הגבינות במסגרת ההליך התחרותי", כך נמסר. "המכסות שפורסמו וחולקו עד כה במסגרת היתרות, הינן מכסות שאינן כפופות לתנאי ההליך התחרותי, ואינן כפופות לחובת מכירה לצרכן הסופי ולמגבלת המחיר. יתרות ההליך התחרותי אינן מפורסמות להגשת בקשות, מאחר והן מיועדות לזוכים בהליך בלבד ולא לכלל ציבור היבואנים. חברי וחברות ועדת המכסות הנם/ן עובדים מסורים, המבצעים את הבדיקה באופן מקצועי ויסודי".