החגים בפתח ועימם החופשות המרוכזות: מתי מגיע לכם תוספת תשלום, מה קורה אם עבדתם בערב החג עצמו והאם המעסיק מחויב במתן מתנה לחג?
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
רגע לפני היציאה לחופש, ynet הכין עבורכם מדריך לזכויות העובדים בתקופת החגים באמצעות עו"ד אוהד גלעדי, שותף בנ. פינברג ושות', ועו"ד לימור ארגוב-שנהב, שותפה מנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד וקסלר ברגמן ושות', המתמחים בתחום דיני העבודה.
1 צפייה בגלריה
תלוש משכורת
תלוש משכורת
תלוש משכורת
(צילום: shutterstock)
מהם ימי החגים בהם אין עבודה? עו"ד אוהד גלעדי מציין כי סעיף 18א (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט תש"ח-1948, קובע את ימי המנוחה לעובד והם: שבת ומועדי ישראל - שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות הם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל. עובדים שאינם יהודים רשאים לנצל לפי בחירתם את הזכאות לתשעה ימי חג על פי ימי חגיהם, או על פי ימי חג יהודיים, אך לא פעמיים.
האם המעסיק חייב לשלם לי עבור ימי החג הללו? עובד ששכרו משולם לו על בסיס חודשי יהיה זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם לא עבד בחג, מבלי שינוכה יום היעדרותו בגין החג. עו"ד אוהד גלעדי מסביר כי "עובד שמשתכר על בסיס יומי או שעתי יהיה זכאי לדמי חגים רק לאחר שלושה חודשי וותק במקום העבודה ובתנאי שלא נעדר מהעבודה יום לפני החג ויום לאחריו, אלא אם היעדרותו היתה בהסכמת המעסיק".
מה לגבי עובד של חברת כוח אדם? כמובן שגם עובד של חברת כוח אדם זכאי לדמי חגים. כלומר אם מדובר בעובד חודשי, הוא לא ייגרע בשכרו החודשי. אם מדובר בעובד שעתי ומדובר בחג ביום בו אמור היה לעבוד, הוא יוכל להיות זכאי לדמי חגים אם עבד שלושה חודשים לפחות אצל קבלן כוח האדם (לא בהכרח אצל מזמין שירות מסוים) ולא נעדר ביום העבודה שלפני ואחרי החג, אלא בהסכמת המעסיק.
האם ינכו לי ימי חופשה שנתית על ההיעדרות בחג? כאשר אנחנו מדברים על תשעת ימי החגים (לא על ימי חול המועד) - ההיעדרות איננה בניכוי ימי חופשה שנתית.
אם בכל זאת עבדתי במהלך החג - מה המשמעות שיש לכך לגבי שכרי? הכללים החלים על העסקה בשבת חלים בהתאמה גם על העסקה בחג. העסקת עובד במהלך החג תזכה את העובד בתשלום של 150% מהשכר הרגיל.
המעסיק דורש ממני לעבוד בחג - האם אני מחויב להסכים? עו"ד רעות שגיב המתמחה בדיני עבודה ומשמעת מציינת כי על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, עובד זכאי לסרב לעבוד בימי המנוחה השבועית ובחגים, וככל שהסיבה היא מצוות דתו - נקבעה פרוצדורה לחתימת עובד על תצהיר מתאים. הוראה זו לא תחול כאשר המדובר בסוגי מקומות עבודה הנוגעים לשמירה על בטחון הציבור או ביטחון המדינה, מקום שהעבודה בו נוגעת לייצור חשמל, לאירוח בבתי מלון, למקומות עבודה שניתן להם אישור של ועדת השרים, או מקומות עבודה או עובדים שחוק שעות עבודה אינו חל לגביהם כגון שוטרים, עובדי מדינה, אנשי צוות אוויר וכיו"ב. יובהר עוד כי בכל מקרה עבודה בחג ובמנוחה השבועית טעונה היתר מאת שר העבודה.
האם מגיע לי חופש על חשבון המעסיק בחול המועד? עו"ד אוהד גלעדי מסביר כי ככל שלא נקבע אחרת בהסכם קיבוצי החל על העסקתך, אין זכות להיעדרות בתשלום על חשבון המעסיק בימי חול המועד.
האם המעסיק רשאי לחייב אותי לצאת לחופשה במהלך חול המועד סוכות? ללא כל קשר לחול המועד, מעסיק יכול להוציא עובד לחופשה בהתאם לימי החופשה הצבורים של העובד. עו"ד לימור ארגוב-שנהב מציינת כי ככל ומדובר בחופשה רציפה של מעל שבעה ימים יש לתת לעובד הודעה של 14 ימים מראש. "עובד שניצל את כל ימי חופשתו לא יוכל המעסיק לכפות עליו לצאת לחופשה, אלא אם העובד נתן את הסכמתו להיכנס ליתרה שלילית של חופשה. יתרה שלילית של חופשה מהווה חוב של העובד למעסיק ולפיכך דורשת הסכמה בכתב ומראש".
ומה לגבי חופשה מרוכזת אצל המעסיק כאשר מקום העבודה סגור? כאמור, חופשה מרוכזת (העולה על שבעה ימים רצופים) כאשר מקום העבודה סגור דורשת הודעה מראש לעובד של 14 ימים. "ככל ומקום העבודה סגור, ולא ניתנה הסכמה של עובד להיכנס ליתרה שלילית של ימי חופשה, יאלץ המעסיק לשלם לעובדיו שכר עבודה מלא בגין ימים אלו או לדרוש את עבודתם (מרחוק או תוך הסדר שונה, גם אם מקום העבודה סגור). נזכיר כי גם חופשה ללא תשלום דורשת הסכמה של העובד", מציינת עו"ד ארגוב-שנהב.
האם אהיה זכאי לקבל תוספת שכר בגין עבודה בחול המועד? לא. החוק אינו מתייחס לעבודה בחול המועד ועל כן אנו מתייחסים אליהם כימי עבודה רגילים (כל עוד אין הוראה אחרת מכוח הסכם, צו הרחבה או נוהג).
ומה לגבי עבודה בערב החג? כעיקרון, מדובר בימי עבודה רגילים. ישנם מקומות עבודה רבים שחלים בהם הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה הקובעים הוראות שונות בדבר מתכונת העבודה והתשלום בערבי חג.
אני מועסק מהבית, האם יש לכך השלכה על זכויותיי לימי חג? נושא העבודה מהבית הוא נושא שקיבל בכורה לאחרונה בעקבות משבר הקורונה שהביא להאצת העבודה מהבית. עו"ד אוהד גלעדי מציין כי "עבודה מהבית דינה כעבודה לכל דבר ועניין. לכן, כעיקרון הזכות שלא לעבוד ביום החג חלה גם על עובדים מהבית. יחד עם זאת, עובדים שמחליטים על דעת עצמם לדווח שעות עבודה מהבית בחג - כדאי שיוודאו ראשית עם המעסיק כי הדבר נדרש על ידו. זאת, על מנת למנוע וויכוחים ואי נעימויות סביב דרישה לקבל תגמול בגין עבודה בחג".
האם מעסיק מחויב לתת לעובד מתנה לחג? אין חובה להעניק לעובדים שי לחג, אלא אם הדבר קבוע בהסכם אישי או קיבוצי, צו הרחבה או נוהג. אולם, דעו כי אם קיבלתם שי לחג, הוא יהיה חייב במס אשר בהיעדר הסכמה אחרת יחול על חשבון העובד.
במשך שנים המעסיק שלי נתן מתנות בראש השנה לעובדים והשנה, בשל מצב כלכלי קשה של המקום, הוא החליט להפסיק לתת מתנה. מה הדין? ככלל, אם המעסיק שלך נתן משך כל שנה ושנה מתנה בראש השנה לעובדים, ללא שום התניה או הליכי אישור מיוחדים אצלו - עד כדי כך שהדבר היה פשוט "ברור מאליו" שכך פועלים תמיד - ייתכן שמדובר בנוהג. ככל שכך, הנוהג הלא כתוב הזה הוא חלק מתנאי ההעסקה. כעיקרון, שינוי של נוהג מושרש כזה מצריך שיח - כמו שינוי תנאים נוספים בחוזה העבודה.