רשות התחרות פותחת חזית מול הרבנות הראשית. הרשות, בראשות הממונה מיכל הלפרין, ממליצה לאפשר מתן כשרות למוצרי חלב המכילים חלב נוכרי (בדומה לנהוג במוצרי שוקולד בישראל המכילים אבקת חלב נוכרי), תוך יידוע הצרכנים על סוג כשרות המוצר. באופן זה תשאיר הרבנות את הבחירה בסוג הכשרות בידי הצרכנים ותאפשר ליבואנים לפעול בהתאם לשיקולי כדאיות כלכלית. הרשות סבורה כי דרישת הרבנות לכשרות מחמירה במוצרי חלב ("חלב ישראל") מקשה על יבוא מוצרי חלב לישראל ומפחיתה את התחרות.
״הרבנות הראשית לישראל נוקטת שנים רבות בפסיקה הלכתית מחמירה מזו המקובלת בארגוני כשרות בעולם. פסיקה זו מחייבת השגחה על מוצרי חלב כבר משלב החליבה ברפתות ('חלב ישראל') ולא מרגע הגעת החלב למחלבה ('חלב נוכרי'), והיא מצמצמת באופן משמעותי את היצע מוצרי החלב הכשרים שניתן לייבא לישראל" - טוענים ברשות. בנוסף, לטענתם "הפסיקה ההלכתית מסתמכת באופן מובהק על שיקול כלכלי שלא קיים מחסור במוצרי חלב בישראל, ובחודשים האחרונים בדקה רשות התחרות את השפעתה על ענף החלב בישראל".
מוצרי חלב של יולומוצרי חלב של יולו
מוצרי חלב בסופרמרקט
(צילום: מירב קריסטל)
בדיקת הרשות העלתה כי דרישת הכשרות המחמירה מגדילה את עלויות יבוא המוצרים ועשויה להגיע לשיעור של עד כ-10% ביחס לעלות המוצר. בחלק מהמקרים עשויה העלות הנוספת להפוך את היבוא ללא כדאי כלכלית ומקשה על היבואנים להתחרות ביצרני מוצרי החלב הגדולים בישראל.
הבדיקה התמקדה בהשפעת הדרישה ליבוא מוצרי חלב בכשרות "חלב ישראל" על מחירי המוצרים המיובאים, כדאיות היבוא וההשפעות האפשריות על רמת התחרות בענף מוצרי החלב.
מיכל הלפרין, הממונה על רשות התחרותמיכל הלפרין, הממונה על רשות התחרות
מיכל הלפרין, הממונה על רשות התחרות
(צילום: אלכס קולומויסקי)

ההוצאה על מוצרי חלב וביצים מסך ההוצאה המשפחתית היא 15%

ברשות ציינו כי ענף מוצרי החלב הוא אחד מענפי המזון הגדולים והריכוזיים בישראל. סך ההוצאה השנתית של צרכנים על מוצרי חלב וביצים מהווה כ-15% מסך ההוצאה המשפחתית על מזון. לכן, קידום התחרות בענף ריכוזי זה תטיב עם הצרכן ועשויה להקטין את אחת ההוצאות הגדולות של משקי בית בישראל.
הרבנות הראשית קבעה לפני כ-20 שנה נהלים מחמירים בכשרות מוצרי החלב, ולפיהם אין לתת אישור כשרות למוצר חלב המיוצר מחלב נוכרי, למרות שארגוני הכשרות הגדולים בעולם נותנים כשרות לאלפי מוצרים כאלה. קביעה זאת של הרבנות הופכת את מוצרי החלב הנחשבים לכשרים בעולם לבלתי רלוונטיים למכירה ברשתות שיווק בישראל.
כשרות "חלב ישראל" דורשת פיקוח החל משעת החליבה, כך שהחלב נחלב על ידי יהודי או בהשגחתו. כשרות "חלב נוכרי", לעומת זאת, מאפשרת פיקוח משעת הייצור בלבד. לכן, דרישת הכשרות המחמירה מהווה חסם ליבוא בדרך פשוטה יחסית של אלפי מוצרים שבעבור יהודי התפוצות נחשבים כשרים ונצרכים על ידם באופן תדיר.

צמצום היבוא מונע תחרות מצד היבואנים

עוד מצאה הרשות כי נוכח הדרישות והעלויות הנוספות שמביאה עימה הדרישה להשתמש בחלב ישראל בלבד - מצטמצם מספר המחלבות מהן ניתן לייבא מוצרי חלב. יתרה מזאת, אותם יבואנים שמצאו יצרנים בחו"ל שכדאי יהיה לייבא מהם מוצרי חלב תחת ההלכה המחמירה של חלב ישראל, עדיין נושאים בעלות כשרות גבוהה ביחס למצב בו היו יכולים לייבא את אותם מוצרים עם כשרות חלב נוכרי.
הבדיקה מצאה ששיעור עלות כשרות "חלב ישראל" ביחס לעלות המוצר נעה בין 1.4% ל-6.5% בהתאם לסוג הגבינה ובמאפייני הייצור. במקרים שבהם המוצר נמצא כבר תחת השגחה של גוף כשרות בחו"ל משעת הייצור (חלב נוכרי) משמעות דרישת הרבנות היא שהיבואן יידרש לשאת בכמעט כל עלות הכשרות הנאמדת ב-5.7%-9.9%.
עליית מחירי המוצרים המיובאים וצמצום כמות המוצרים המיובאים כתוצאה מדרישת הכשרות המחמירה, משליכים על התחרות בשוק מוצרי החלב בכללותו ומגנים על היצרנים המקומיים מפני תחרות עזה יותר מצד היבואנים.
הדו"ח של הרשות יעמוד לשימוע ציבורי, ובמקביל, הרשות נמצאת בהדברות עם הרבנות בנושא.