סוכן ביטוח שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות של קבלת דבר במרמה (לא כנגד מבוטחים) יוכל להמשיך לעסוק במקצוע באישור בית המשפט. בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל היום (שלישי) את עתירתו של סוכן ביטוח להשיב לו את רישיונו ולאפשר לו לעסוק במקצועו. זאת למרות הליך פלילי המתנהל כנגדו והליך נוסף של חדלות פירעון.
ההחלטה ניתנה בעתירה שהוגשה על ידי סוכן הביטוח המחזיק ברישיון לביטוח פנסיוני כלפי החלטת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ורשות שוק ההון ביטוח וחסכון, להתלות את רישיונו למשך שמונה שנים לכל ענפי הביטוח.
2 צפייה בגלריה
סוכן ביטוח. אילוסטרציה
סוכן ביטוח. אילוסטרציה
סוכן ביטוח. אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
סוכן הביטוח טען במסגרת עתירתו שהוגשה על ידי עוה"ד אורית חיון ודין כוכבי ממשרדה, כי מדובר היה בהחלטה שרירותית, ששללה בבוקר אחד, בתקופה הקשה ביותר שידע העולם, את רישיון הביטוח של סוכן הביטוח, אב גרוש לשלושה ילדים, וגזרה על משפחתו חרפת רעב וחוסר פרנסה. זאת לטענתו רק בשל הליך פלילי המתנהל כנגדו, כאשר חזקת החפות עדיין עומדת לזכותו וכאשר הוא כופר באישומים נגדו. עוד טען לפגיעה בחופש העיסוק החוקתי הנתון לו. ובאשר למישור הנורמטיבי, הפנה סוכן הביטוח לפסיקת בית המשפט העליון מהחודשים האחרונים, לפיה נוטה בית המשפט לגישה מקלה בנסיבות דומות.
מנגד, טענו הממונה והרשות כי סוכן הביטוח לא דיווח מיוזמתו על החקירה המשטרתית כנגדו. עוד טענו כי במקביל, באותו מועד נתקבל דיווח על כך שהעותר מצוי בהליכי פשיטת רגל וכבר ניתן כלפיו בשנת 2017 צו כינוס, אם כי טרם הוכרז עדיין כפושט רגל. גם בנקודה זו הצהיר העותר שלא דיווח על כך בעצת בא כוחו. עוד נטען כי רק במהלך מאי 2019 לאחר דין ודברים בין בא כוח סוכן הביטוח לבין הממונה והרשות בדבר סמכותם לקבל את הפרטים המבוקשים על ידם, נתקבל אישור מצד בא כוח העותר לכך שבמרץ 2019 הוגש כלפי העותר כתב אישום. טענתם העיקרית של הממונה והרשות מתמקדת בחשיבות היתרה הנתונה לטוהר המידות ולאמינות והמהימנות הנדרשים מסוכני ביטוח.
2 צפייה בגלריה
עו"ד אורית חיון, פרקליטתה של סבטלנה גנזדילוב
עו"ד אורית חיון, פרקליטתה של סבטלנה גנזדילוב
עו"ד אורית חיון
(צילום: ז'אן כהן)
השופט אלכסנדר רון ביטל את החלטת הרשות אשר שללה מסוכן הביטוח את רישיונו והורה להחזיר לסוכן הביטוח את רישיונו - לפחות עד שתינתן החלטה בהליך הפלילי ובהליכי חדלות הפירעון בהם הוא נתון. לדבריו, לאחר ההחלטה בהליכים נגדו, ניתן יהיה לזמנו לשימוע חדש אם יהיה צורך.
השופט קבע כי "צודקת ב"כ העותר בציינה, שבחודשים האחרונים ביותר, היה בשתי החלטות שונות שניתנו על ידי בית המשפט העליון כדי לשקף תפיסה לפיה כל עוד תמונת המצב בכל הקשור לסוכן הביטוח הנדון 'אינה חלוטה (סופית-ל.ד)', נוטה הכף לכיוונו, בפרט משיקולי מאזן הנוחות והנזק שייגרם לו".
יחד עם זאת ניתן להבחין בהחלטתו בביקורת שמותח השופט על סוכן הביטוח: "די לסקור את שלבי הפרשה עד עתה, כדי להיווכח בעותר, שעשה לא מעט כדי לנסות ולהסתיר מהמשיבים (הממונה והרשות -ל.ד) את הסתבכויותיו. אף היה בהתנהלותו כדי להותיר על בית המשפט תחושה של אי נוחות. די במעט שבפני בית המשפט, כדי להצדיק את השאלה, האם הותרת הרשיון לעבוד כסוכן ביטוח בידי מי שלכאורה בוחר להתנהל כמתואר לעיל, מתיישבת עם האינטרס הציבורי".
למרות זאת, קובע השופט: "ועם זאת, נאמנת עלי מגמת בית המשפט העליון, המשתקפת מכמה וכמה פסקי דין, לפיה, כל עוד לא הוכרעו סופית השאלה אם על הפרק בעל רישיון שהוא, למעשה, חדל-פירעון, והשאלה, האם בעל הרשיון, יורשע, יש לשים דגש מיוחד על שיקולי מאזן הנוחות. ונוטה מאזן זה, כמו גם בפסקי הדין האחרים שניתנו בחדשים האחרונים, לטובת בעל הרשיון. בד בבד יובהר, שהגם שלעת הזאת יושב לעותר רשיונו, מיום בו תתקבל לחובתו החלטה שיפוטית רלוונטית, אם וככל שתתקבל, יהא הממונה מוסמך לשקול בנושא מחדש", נקבע.
מרשות שוק ההון נמסר: "תפקידה העיקרי של רשות שוק ההון הינו הגנה על זכויות המבוטחים והעמיתים. במקרה זה, רואה הרשות בכתב אישום העוסק בעבירות של קבלת דבר במרמה בתחום הביטוח ועבירות בתחום המס, כנימוק מספיק לשלילת רישיון, לאור זאת שאמינותו ויושרתו של סוכן ביטוח הם חלק בלתי נפרד מהיכולת למלא את תפקידו ואת חובותיו כלפי המבוטחים. הרשות לומדת את פסק הדין ותשקול להגיש עליו ערעור".