אי היציבות השלטונית מעכבת קידום מכרזים לבניית 11 אלף דירות. כך עולה ממכתב ששלח מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יאיר פינס, למנכ"ל משרד ראש הממשלה ומזכיר הממשלה, צחי ברוורמן, ומנכ"ל משרד ראש הממשלה החליפי, הוד בצר. פינס פנה בקריאה דחופה להעלאת הצעת ההחלטה "מתן מענקים וסבסוד פיתוח במחיר מופחת" במסגרת תוכנית הדיור מחיר מופחת של שר הבינוי והשיכון, יעקב ליצמן, במכרזים בפריפריה לסדר היום של הממשלה.
פינס התייחס לדיון שנערך שלשום במשרד המשפטים, בראשות היועץ המשפטי לממשלה, אשר בסופו נדחתה בקשת משרד השיכון להעלות את ההחלטה לאישור הממשלה. "החלטת היועמ"ש לדחות את בקשתנו התקבלה מהנימוק כי בשל היותו של הנושא רוחבי, לא ניתן לחרוג מהכללים המקובלים ולאפשר דיון... ביחס להחלטות שהן אינן בגדר החלטות טכניות. יחד עם זאת, הכיר היועמ"ש בחשיבותה ודחיפותה של ההחלטה והצורך להביאה לאישור בפני הממשלה", כתב פינס.
3 צפייה בגלריה
יאיר פינס
יאיר פינס
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יאיר פינס
הצעת ההחלטה עוסקת בהגברת כדאיות כלכלית למכרזי מגורים ביישובי הפריפריה באמצעות מתן תמריצים, הכוללים סבסוד פיתוח ליזמים לצד מענקים לרוכשי דירות. מדובר במענקים בגובה 40 אלף שקל לזכאי משרד השיכון שיקנו דירה במסגרת תוכנית דיור מופחת ויחזיקו אותה במשך 5 שנים לפחות; וכן תקציב בגובה 40-60 אלף שקל ליחידת דיור לצורך סבסוד עלויות פיתוח.
"ניסיון העבר מלמד כי ללא מתן התמריצים, היזמים אינם מגישים הצעות והמכרזים נכשלים", כתב פינס. לדבריו, "ההצעה מהווה מדיניות המשכית לפעולות שהממשלה נקטה במהלך השנים האחרונות, על מנת לאפשר את פיתוח הפריפריה, באמצעות הגברת הכלכליות של מכרזי מקרקעין".
מדובר בהצעה שתואמה בין הגורמים המקצועיים במשרד הבינוי והשיכון, רשות מקרקעי ישראל, משרד המשפטים ומשרד האוצר, טרם ההודעה על הבחירות, ואף קיים אישור צוות בחירות במשרד המשפטים להבאת ההחלטה לדיון בממשלה. מנכ"ל משרד השיכון הוסיף כי "הצורך הקריטי באישור ההצעה בעניין מענקים וסבסוד פיתוח נשען על הנתונים אליהם אנו נחשפים כבר תקופה ארוכה, המעידים על ירידה בנתוני השיווק ובהתחלות הבנייה, המובילים לפער שנתי הולך וגדל בין היצע יחידות הדיור אל מול המצמיחה הדמוגרפית".

"מערכות בחירות לא אפשרו קבלת החלטות משמעותיות"

לדבריו, "מגמות אלו מתרחשות בעקבות קיומן של שלוש מערכות בחירות, אשר לא אפשרו קבלת החלטות משמעותית, ועל רקע מגפת הקורונה אשר החריפה את האתגרים בענף ואף הסיטה את שוק הדיור מסדר היום הציבורי. את ההשלכות שנגרמו לשוק הדיור אנו רואים כבר עתה בעליית מחירי הדיור שדווחה לאחרונה בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובתוצאות מכרזי המקרקעין האחרונים, המעידים אף הם על עלייה עתידית במחירים".
3 צפייה בגלריה
"אי הבאת ההצעה לאישור הממשלה יפגע בהגדלת היצע הדיור בפריפריה. נתיבות
"אי הבאת ההצעה לאישור הממשלה יפגע בהגדלת היצע הדיור בפריפריה. נתיבות
"אי הבאת ההצעה לאישור הממשלה יפגע בהגדלת היצע הדיור בפריפריה. נתיבות
(צילום: הרצל יוסף)
הוא הוסיף כי "ככל שלא יינקטו פעולות מיידיות התומכות בענף הבנייה, ובכלל זה הגברת הצלחת השיווקים בפריפריה, הרי שמגמה זו תחריף - ואנו עלולים להימצא בפני מציאות של מחסור בדירות ועלייה במחירי הדיור אשר תביא להכבדה נוספת על משקי הבית בישראל".
עוד הדגיש פינס כי "אי הבאת ההצעה בעניין מענקים וסבסוד פיתוח לאישור הממשלה יפגע באופן ישיר בהגדלת היצע יחידות הדיור. להמחשת עומק הבעיה - בהיעדר החלטה תקפה, הרי שלא נוכל לסגור מכרזים, האמורים להיסגר עד ליום 1.2.2011, הכוללים 1,800 יחידות דיור, אנו נידרש לדחות פרסום חוברות מכרזים עבור למעלה מ-11 אלף יחידות דיור, וייגרם עיכוב ניכר בפרסום עשרות אלפי יחידות במהלך השנתיים הקרובות".
"דווקא בעת הקורונה, בתקופה בה האתגר הכלכלי הוא שמירה על כושר הייצור המקומי, שמירה על רמת התעסוקה, ולא פחות חשוב מכך שמירה על רמת הצמיחה לכלכלה הישראלית, מתחדד הצורך בהאצת הבנייה כמנוע אשר ישפיע על קצב היציאה ממשבר הקורונה", המשיך פינס. "לענף הבנייה, ולשוק הנדל"ן בכלל, השפעה מכרעת על מגמת הצמיחה של המשק וצמצום השלכות מגפת הקורונה על הפעילות הכלכלית. כל ירידה בהיקף השיווקים, מעבר לפגיעה בהגדלת ההיצע, משמעותו פגיעה בהכנסות המדינה משיווק קרקע, מיסים ישירים ועקיפים ובפעילות הכלכלית הנגזרת משוק הנדל"ן ואבדן מקומות עבודה אשר כה חיוניים בימים אלו".
לפיכך, סיכם פינס כי "נדרשת החלטת ממשלה בתוקף, אשר תביא לתמיכה בענף הבנייה ובשוק הדיור בפרט. זאת מתוך תפיסה של שוק הנדל"ן כמחולל צמיחה במשק ונוכח הנתונים הנמצאים בפנינו המלמדים על צורך דחוף בהאצת הבנייה. צורך דחוף זה אינו רק בכדי לעמוד ביעדי הגדלת ההיצע אלא גם, ואולי בעיקר, נוכח השפעתו המכרעת של ענף הנדל"ן, דווקא בעת הקורונה, על הצמיחה הכלכלית של המשק הישראלי".

ליצמן: דרושים 2.5 מיליארד שקל לענף הבנייה

השבוע פנה השר ליצמן לראש הממשלה, בנימין נתניהו, ולשר האוצר, ישראל כץ, בבקשה דחופה לשלב את ענף הבנייה בתוכנית הכלכלית שהשניים מקדמים להתמודדות עם משבר הקורונה, ולספק לה תקציב בגובה של 2.5 מיליארד שקל. "זאת במטרה למנוע הידרדרות של שוק הדיור למציאות של משבר, המלווה במחסור בדירות ועלייה אפשרית במחירי הדיור", כתב ליצמן. לדבריו, "כשר הבינוי והשיכון, האמון על תחום הבנייה והדיור בישראל, ונוכח הנתונים המוצגים בפניי כבר תקופה ארוכה בעניין ההאטה בהיצע הדירות אל מול הביקוש ההולך וגדל וכעת נתוני העלייה במחירי הדיור שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני חושש מהכיוון אליו צועד שוק הדיור".
ליצמן הוסיף כי "יש לכלול תקציב מיוחד עבור האצת הבנייה באמצעות התרת חסמי דיור ותשתיות תומכות. שכן, ללא תוספת תקציבית מיידית אנו עלולים להימצא בפני מחסור בדירות ועלייה במחירי הדיור, אשר תביא להכבדה נוספת על כלכלת משקי הבית בישראל. הזמן דוחק והופך את הצורך בתמיכה ממשלתית לשינוי במגמות אלו לדחוף עוד יותר. ככל שלא נמהר להתערב ומגמות אלו יימשכו, הרי שהן עלולות להביא למצב בו הממשלה תידרש להשקעה תקציבית גדולה יותר ולהשפיע לרעה על מצב המשק כולו".
3 צפייה בגלריה
יעקב ליצמן
יעקב ליצמן
שר הבינוי והשיכון, יעקב ליצמן
(צילום: אלכס קולומויסקי)
במסגרת בקשתו, פירט ליצמן את התקציב הדרוש ללעידוד ענף הבנייה והתרת חסמי הדיור. בין היתר מדובר בהשקעה תקציבית במיזמי תשתית בתחומי התחבורה, ניקוז וטיהור שפכים; השקעה תקציבית בכיתות לימוד וגן; ופעימה נוספת לעידוד רוכשי דירות בפריפריה (מענקי דירות יד שנייה).
"המצב בו אנו נתונים כעת מדגיש ביתר שאת את החשיבות בהיענות לדרישתנו התקציבית אשר תסייע במאמצינו למנוע משבר נוסף בשוק הדיור ובכל מעגלי המשנה של שוק זה, או לכל הפחות למזער את ההשלכות העלולות להיגרם בשנים הקרובות והנוגעות לכל משק בית בישראל", הוסיף ליצמן. "בחודש האחרון החל פער זה לתת אותותיו בתוצאות מכרזי המקרקעין האחרונים שפרסמו רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, המעידים על עלייה עתידית משמעותית במחירי הדיור, ככל שלא ינקטו צעדים מידיים להסרת חסמי תשתית אשר יובילו להגדלת מלאי הדירות".
עוד כתב כי "עלייה זו תצטרף למגמה שהחלה כבר עתה בשוק הדיור, כפי שניתן לראות בפרסום האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפיו בהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי אוקטובר 2020-נובמבר 2020, לעומת אוקטובר 2019-נובמבר 2019, מחירי הדירות עלו ב-3.2%".